برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1431 100 1

سلجوقیه

/saljuqiyye/

معنی سلجوقیه در لغت نامه دهخدا

سلجوقیه. [ س َ قی ی َ ] (ص نسبی ) منسوب به سلجوقیان است.

معنی سلجوقیه به فارسی

سلجوقیه
یا سلاجقه خاندانی ترک که از ۴۲۹ ه.ق./ ۱۳٠٠ م.در آسیای غربی سلطنت کردند. ظهور این خاندان در تاریخ اسلام از وقایع بزرگ و بمنزله شروع دوره جدیدی است .مقارن ابتدای استیلای این قوم خلافت دچار ضعف شده بود و هیچ یک از سلاطین در این یام قدرت آنکه کشورهای اسلامی را تحت یک حکومت در آورد نبود بلکه این ممالک زیر دست سلسله های متصرفی سر میکردند. فقط فاطمیان را باید از این حکم مستثنی دانست ولی ایشان هم اگر چه دولتی بزرگ داشتند با خلفای عباسی در حال صفا نبودند بلکه مدعیان آن خاندان محسوب میشدند. سلجوقیان از ترکمانان بدوی و در آغاز بی علاقه بزندگانی شهری و تمدن و دین بودند و چون اسلام آوردند بر اثر سادگی طبع در این راه دچار تعصب شدند و بسبب همین حس بمدد دولت و خلافتی که رو بمرگ میرفت شتافته آنرا احیائ کردند . سلاجقه بایران و الجزیره و شام و آسیای صغیر هجوم آوردند و این بلاد را بباد غارت دادند و هر سلسله ای را که در راه خود دیدند برانداختند. در نتیجه آسیای اسلامی را از اقصی حد غربی افغانستان تا ساحل بحرالروم تحت یک حکومت آوردند و با دمیدن روح غیرت و تعصبی در مسلمانان عساکر روم شرقی را که مجددا بتعرض بلاد اسلامی پرداخته بودند عقب زدند و بر اثر همین کیفیات نسل متعصب جنگجوی جدیدی پیدا شد که بیشتر مغلوبیت صلیبیان عیسوی نتیجه دلاوری ایشان است و همین مسائل است که بسلاجقه در تاریخ اسلامی مقامی بلند داده است . سلجوقیان فرزندان سلجوق ابن تقاق ( دقاق ) ( ه.م.) از روسای ترکمان ( غز ) هستند . وی در خدمت یکی از خانان ترکستان سر می کرده و از دشت قرقین با همه قبیله خود بطرف جند و از آنجا ببخارا کوچ کرده و درین سرزمین او و قبیله اش با شوق تمام قبول اسلام کرده اند. سلجوق و پسران و نوادگان او در جنگهایی که بین سامانیان و امرای ایلک خانیه و سلطان محمود غزنوی اتفاق می افتاد شرکت می جستند و طغرل بیک و برادرش جغری بیک بتدریج تا آنجا قدرت یافتند که بریاست قبیله ترکمان خود بخراسان هجوم بردند و پس از آنکه چند بار غزنویان را مغلوب کردند شهرهای مهم کشور آنانرا مسخر کرده جای ایشان را در آن دیار گرفتند در سال ۴۲۹ ه.ق./۱٠۳۷ م.امام جماعت مرو خطبه را بنام جغری بیک داود خواند و او را سلطان السلاطین نامید و همین مراسم در نیشابور بنام برادرش طغرل جاری شد . بلخ ...

سلجوقیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سلجوقیه   • مفهوم سلجوقیه   • تعریف سلجوقیه   • معرفی سلجوقیه   • سلجوقیه چیست   • سلجوقیه یعنی چی   • سلجوقیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلجوقیه
کلمه : سلجوقیه
اشتباه تایپی : sg[,rdi
آوا : saljuqiyye
نقش : اسم فامیل
عکس سلجوقیه : در گوگل

آیا معنی سلجوقیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )