برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1425 100 1

سلام قاری

معنی سلام قاری در لغت نامه دهخدا

سلام قاری. [ س َ م ِ ] (اِخ ) مکنی به ابی المنذر. و اصحاب عدل او را ابوالمدبر نامیدندی. او از متکلمین مجبره است. وقتی غلام و کنیزک خویش را در کاری ناشایست یافت وگفت وای برشما این چیست !! غلام گفت قضائی از خدای متعال. سلام گفت چون تو را بقضا و قدر خدای ایمان است ترا آزاد کردم و کنیزک را نیز بزنی تو دادم. (از ابن الندیم ).

معنی سلام قاری به فارسی

سلام قاری
مکنی به ابو المنذر . و اصحاب عدل او را ابوالمدبر نامیدندی .

سلام قاری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سلام قاری   • مفهوم سلام قاری   • تعریف سلام قاری   • معرفی سلام قاری   • سلام قاری چیست   • سلام قاری یعنی چی   • سلام قاری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلام قاری
کلمه : سلام قاری
اشتباه تایپی : sghl rhvd
عکس سلام قاری : در گوگل

آیا معنی سلام قاری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )