برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

سفت کشیدن

معنی سفت کشیدن به انگلیسی

strain (فعل)
کج کردن ، خسته کردن ، صاف کردن ، پالودن ، پیچ دادن ، سفت کشیدن ، مشمئز شدن ، کش دادن ، زور زدن ، زودبکار بردن ، زیاد کشیدن ، کوشش زیاد کردن
frap (فعل)
زدن ، کوبیدن ، محکم بستن ، سفت بستن ، سفت کشیدن

معنی کلمه سفت کشیدن به عربی

سفت کشیدن
اجهاد

سفت کشیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سفت کشیدن   • مفهوم سفت کشیدن   • تعریف سفت کشیدن   • معرفی سفت کشیدن   • سفت کشیدن چیست   • سفت کشیدن یعنی چی   • سفت کشیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سفت کشیدن

کلمه : سفت کشیدن
اشتباه تایپی : stj ;adnk
عکس سفت کشیدن : در گوگل

آیا معنی سفت کشیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )