برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

سفتجة

معنی سفتجة در لغت نامه دهخدا

سفتجة. [ س َ ت َ ج َ ] (معرب ، اِ) دادن مال خود را به شخصی در جایی و گرفتن آن مال را از آن شخص در شهر خود و این از باعث خوف طریق است. (آنندراج ) (منتهی الارب ).

سفتجة. [ س ُ ت َ ج َ ] (معرب ، اِ) اسم است از سَفتَجَه. (منتهی الارب ). معرب سفته که بهندی آن را هندوی گویند. (غیاث ) (آنندراج ).

سفتجة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سفتجة   • مفهوم سفتجة   • تعریف سفتجة   • معرفی سفتجة   • سفتجة چیست   • سفتجة یعنی چی   • سفتجة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سفتجة

کلمه : سفتجة
اشتباه تایپی : stj[ة
عکس سفتجة : در گوگل

آیا معنی سفتجة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )