سفارشات


برابر پارسی: ها سفارش

فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - توصیه در نگاهداری و محافظت چیزی یا اجرای امری . ۲ - دستور دادن فرمایش . ۳ - ( اسم ) دستور فرمان . جمع سفارشات ( به سیاق عربی ) .

پیشنهاد کاربران

کاستیک بارز
تاریخ تحویل ماشین
شیر الات
پکج
کولر
اجاق گاز وهود
یلام و خسته نباشید چگونه می توانم ساعتی که خریداری کردم مرجوع کنم
سفارشات ( Stop limit ) : [ اصطلاح ارز دیجیتال]این بخش در سایت های خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای تریدرهای حرفه ای است. با این ویژگی می توانید مشخص کنید که وقتی قیمت به مقدار x رسید، سفارش خریدی یا فروشی با مقدار y برای شما ثبت کند.

سوال های مرتبط