سفارشات


برابر پارسی: ها سفارش

فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - توصیه در نگاهداری و محافظت چیزی یا اجرای امری . ۲ - دستور دادن فرمایش . ۳ - ( اسم ) دستور فرمان . جمع سفارشات ( به سیاق عربی ) .

پیشنهاد کاربران

این واژه از واژگان پارسی باستان و اوستایی و پارسیگ گرفته شده است ( سپاردن، اسپاردن، سپردن ) :
اوستایی: اسپارایتی، اسپاریتی
پارسی باستان: اسپارا، اسپار، اسپارَ
پارسیگ ( پهلوی ) :سپوردن، اسپار، اُسپوردن، اسپورتن و. . .
...
[مشاهده متن کامل]

و سپس زمانی که درون پارسی نو میشه به سپارش دگرگون میشه و پس از آن هم عرب ها آن را رونوشت ( معرب ) میکنند و زمانی که واژهٔ سپارش درون عربی میشه به سفارش دگرگون میشه.

کاستیک بارز
تاریخ تحویل ماشین
شیر الات
پکج
کولر
اجاق گاز وهود
یلام و خسته نباشید چگونه می توانم ساعتی که خریداری کردم مرجوع کنم
سفارشات ( Stop limit ) : [ اصطلاح ارز دیجیتال]این بخش در سایت های خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای تریدرهای حرفه ای است. با این ویژگی می توانید مشخص کنید که وقتی قیمت به مقدار x رسید، سفارش خریدی یا فروشی با مقدار y برای شما ثبت کند.

بپرس