برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

سر بر زدن


مترادف سر بر زدن: سر برکشیدن، طلوع کردن، ظاهر شدن خورشید و

متضاد سر بر زدن: غروب کردن

معنی سر بر زدن به فارسی

سر بر زدن
( مصدر ) ۱ - روییدن گیاه و پدید آمدن آن . ۲ - ظاهر شدن آشکار شدن . ۳ - طلوع کردن ( آفتاب ) .

معنی سر بر زدن در فرهنگ معین

سر بر زدن
( ~ . بَ زَ دَ)(مص ل .) ۱ - روییدن . ۲ - آشکار شدن . ۳ - طلوع کردن .

سر بر زدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سربریدن سردار همدانی   • سربریدن زنان توسط داعش   • سر بریدن داعش بدون سانسور   • سر بریدن انسان   • سر بریدن زنان   • فیلم سر بریدن   • سربریدن داعش با اره برقی   • سربریدن داعشی ها   • معنی سر بر زدن   • مفهوم سر بر زدن   • تعریف سر بر زدن   • معرفی سر بر زدن   • سر بر زدن چیست   • سر بر زدن یعنی چی   • سر بر زدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سر بر زدن

کلمه : سر بر زدن
اشتباه تایپی : sv fv cnk
عکس سر بر زدن : در گوگل

آیا معنی سر بر زدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )