برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

سرنوشت

/sarneveSt/

مترادف سرنوشت: اقبال، بخت، تقدیر، طالع، قدر، قسمت، قضا، مقدر، نصیب، سرگذشت، ماجرا، سرانجام، عاقبت

معنی سرنوشت در لغت نامه دهخدا

سرنوشت. [ س َ ن ِ وِ ] (اِ مرکب ) حکم ازل و قضای ازل یعنی آنچه در روز ازل تقدیر شده باشد. (برهان ) (آنندراج ). قضا. قدر. نوشته :
از این دو برون نیستش سرنوشت
اگر دوزخ جاودان گر بهشت.
اسدی.
کیست کز سرنوشت طالع من
سرگذشتی به داور اندازد.
خاقانی.
نبینم جزآن چاره ای در سرشت
که سر برنگردانم از سرنوشت.
نظامی.
عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم
این بود سرنوشت ز دیوان قسمتم.
حافظ.
مرا از ازل عشق شد سرنوشت
قضای نوشته نشاید سترد.
حافظ.
محراب یهود اگر سرشت است
او راچه گنه که سرنوشت است.
امیر حسینی.
|| آنچه بر گوشه ٔ کمان نویسند و آن بیشتر نام کمانگر میباشد.(آنندراج ) :
نگاه گوشه ٔ ابرو خداشناسم کرد
بنام صاحب کار است سرنوشت کمان.
حسن بیک رفیع (از آنندراج ).

معنی سرنوشت به فارسی

سرنوشت
بخت، طالع، آنچه ازروزازل برای انسان مقدراست
( صفت ) آنچه که برای شخص مقرر گردیده بخت طالع نصیب قسمت .

معنی سرنوشت در فرهنگ معین

سرنوشت
( ~ . نِ وِ) (اِمر.) تقدیر.

معنی سرنوشت در فرهنگ فارسی عمید

سرنوشت
آنچه از روز ازل برای انسان مقدر شده، بخت، طالع.

سرنوشت در دانشنامه اسلامی

علیون نام کتابی است که سرنوشت ابرار در آن نوشته شده است.
سرنوشت ابرار در کتابی بلند پایه و جامع به نام علیون نوشته می شود.... ان کتـب الابرار لفی علیین؛ کتـب مرقوم («علیون» کتابی بلند پایه و جامع است که بسیاری سرنوشت ها از جمله سرنوشت ابرار در آن نوشته شده.)
بحث قضاء و قدر از مسائل دیرینه ای است که همواره بشر در قدیم الایام در تمام تمدن ها به صورت یک مسئله شاخص و بارز با آن روبه رو بوده است.
پس از ظهور اسلام در همان قرن اوّل هجری، در میان متکلمین اسلامی و حکماء بحث و گفت وگو در این مسئله رواج داشته است که از آن زمان تا به حال، عقاید و آراء متفاوت و متضادی در این زمینه ارائه شده است، که این خود سبب صف بندی ها و کشمکش ها و پیدایش فرقه های مختلف در جهان اسلام گردید تا آنجا که برخی از منتقدین اسلام بزرگ ترین علّت انحطاط مسلمین را اعتقاد به قضاء و قدر و مسئله سرنوشت قبلی دانسته اند.آرای همین مسئله موجب پیدایش دو طرز تفکر و رواج آن در نیمه دوم قرن اول شد:یک گروه قائل به اختیار و آزادی انسان شدند و به مفوّضه معروف گردیدند.در برابر این گروه، جمعی دیگر از متکلمین (اشاعره و اهل حدیث) معتقد به جبر شدند و اختیار و آزادی در اعمال و تعیین سرنوشت را از انسان سلب کردند.البته نظر حکماء اسلامی و علمای امامیه در این باب که دیدگاه حق و صحیح و کاملی است و برگرفته از منابع دینی و معارف اهل بیت ـ (علیهم السّلام) ـ است، عبارت است از «امر بین الامرین» یعنی نه جبر به تنهایی و نه اختیار به تنهایی بلکه هر دوی این ها و هر کدام به جهت خاص خودش و به معنای خودش یعنی این که انسان در حدی مجبور و در حدی مختار است.به این معنا که انسان، فاعل بالاستقلال نیست بلکه قدرت و حیات از طرف خداوند افاضه شده است، به نحوی که اگر این فیض الهی از انسان در یک لحظه قطع شود، حیات و قدرت انسان از بین می رود، امّا انسان، بالتبع فاعل مختار است.
شبهه جبر
برای این که بحث بهتر تبیین و تحلیل شود خوب است که ما با دو واژه قضاء و قدر آشنایی اجمالی پیدا کنیم، تا معنای صحیح قضاء و قدر را ا ...


سرنوشت در دانشنامه ویکی پدیا

سرنوشت
سرنوشت یا تقدیر اشاره دارد به یک سری اتفاقات از پیش تعیین شده (از سر نوشته شده) که معمولاً اشاره به آینده دارد، چه کلی و چه جزئی. ریشهٔ اعتقاد به سرنوشت در اعتقاد به این که اتفاقات جهان یک نظم طبیعی را دنبال می کند، است.
استفادهٔ سنتی تقدیر به عنوان یک قدرت تعیین کننده که دستور مسیر حوادث را تعریف می کند می باشد. تقدیر وقایع را به عنوان دستور یا «اجتناب ناپذیر» تعریف می کند. در اسلام، تقدیر یا قدر فرمان الله است.
استفاده از سرنوشت با توجه به قطعیت از وقایع به عنوان اینکه آن خود اتفاق می افتد می باشد، پیش بینی از آینده برای تبدیل شدن به جریان وقایع به عنوان اینکه آن ها خود کار خواهند کرد.
به عقیده جبرگرایان چون انسان به جبر آفریده شده و به جبر از دنیا می رود، تمام اعمالش جبری است. زیرا تک تک افعال در طول عمر انسان دخالت دارد و این در حالی است که بر اساس اعتقاد اغلب فرق و مکاتب مخالف و موافق جبرگرایی موضوع مرگ و تولد نوعی جبر تکوینی است در نتیجه هر آنچه با جبر آغاز و با جبر به پایان رسد با جبر در حال وقوع است. جبر گرایان معتقدند که اختیار انسان نه در افعال او بلکه در تفکر و جهانبینی اوست و بر پایه همین تفکر انسان ها به بهشت یا دوزخ می روند.
عبارت های «سرنوشت» و «تقدیر» اگر چه اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند، دارای معانی مجزا می باشند.
«سرنوشت» آلبومی از استراتوواریوس است که در ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۸ (۱۹۹۸-07-۱۴) منتشر شد.
سرنوشت (فیلم ۱۳۴۶) کارگردان حکمت آقانیکیان
سرنوشت (فیلم ۱۹۱۹)
سرنوشت (فیلم ۱۹۲۱) کارگردان فریتس لانگ
سرنوشت (فیلم ۱۹۳۸)
سرنوشت (فیلم ۱۹۴۴)
سرنوشت (فیلم ۱۹۷۷)
سرنوشت (فیلم ۱۹۹۷)
«سرنوشت» ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سرنوشت در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:قضا و قدر

نقل قول های سرنوشت

قسمت، بخت و اقبال و تقدیر موضوع این نوشتار است.
• «افراد تهی مغز به قسمت عقیده دارند؛ افراد دانا و قوی به علت و معلول معتقدند.»
• «انسان نمی تواند مستقیما مقدرات خود را تعیین کند ولی می تواند با انتخاب صحیح افکار به طور غیرمستقیم بر مقدرات خویش تاثیر و نفوذ نماید.» جیمز آلن
• «اعتقاد به بخت و قسمت بدترین نوع بردگی است.» اپیکتت
• «بخت و اقبال اصطلاحی است که ضعفا به کار می برند و عذر و بهانه ای برای ارتکاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و فاضل به وجود سرنوشت عقیده ندارند.» راسفور
• «مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آن غولی به وجود می آورند که نامش تقدیر است.» جان اولیور هانبز
• «هرکس در شاهراه سرنوشت به کسی غیر از خودش بر نمی خورد.»
• «همت بلند نیری محرکه ای است که آدمی را برمی انگیزد با سرنوشت خود گلاویز شده و آن را تغییر دهد.» ناشناس
• «هرچه ما را محدود می کند آن را بخت و اقبال می خوانیم.»

سرنوشت در جدول کلمات

سرنوشت
مقدر, تقدیر, قضا

معنی سرنوشت به انگلیسی

karma (اسم)
کار ، کردار ، سرنوشت ، مراسمدینی ، حاصل کردارانسان
die (اسم)
طاس ، مهره ، سرپیچ ، سرنوشت ، جفت طاس ، سر سکه ، قمار
lot (اسم)
سهم ، محوطه ، قسمت ، کالا ، تکه ، قطعه ، بخش ، پارچه ، توده انبوه ، قواره ، سرنوشت ، قرعه ، بهره ، قطعه زمین ، چندین ، جنس عرضه شده برای فروش
destiny (اسم)
سرگذشت ، تقدیر ، سرنوشت ، فلک ، ابشخور ، نصیب و قسمت
destination (اسم)
منزل ، مقصد ، تقدیر ، سرنوشت
fate (اسم)
تقدیر ، بخش ، بخت ، سرنوشت ، فلک ، نصیب و قسمت ، قضا و قدر
predestination (اسم)
تقدیر ، سرنوشت ، فلسفه جبری ، جبر و تفویض
hap (اسم)
سرنوشت ، قضا
doom (اسم)
ضلالت ، حکم ، سرنوشت ، فلک ، محشر ، سرنوشت بد ، حکم مجازات
foredoom (اسم)
تقدیر ، سرنوشت ، محکومیت قبلی
kismet (اسم)
قسمت ، سرنوشت

معنی کلمه سرنوشت به عربی

سرنوشت
اتجاه , قدر , قسمة , قطعة , مصير
موة
قدر
تحديد المصير ، تقرير المصير

سرنوشت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رصا
دست تقدیرهمان قضا وقدرالهی است.
رسم آزادی
یعنی دست تقدیرهمان قضا وقدرالهی است.
امیر جان
منظور از سرنوشت اتفاق هایی است که قرار است برای ما اتفاق بیفتد و هیچوقت قابل تغییر نیستند چون آنها دیگر قابل پاک کردن و از سر نوشتن نیستن و باید با آنها روبرو شد
حسن بهارلو
تقدیر
قندی
هر فرد انسانی میتواند در مکان در جهت های مختلفی قدم بردارد اما در زمان فقط در یک جهت. بنا بر این میتوان تصور کرد که اختیار انتخاب تنها در مکان و آنهم در شرایط ویژه آزاد است اما نه در زمان. حرکت در زمان اجباری است. همه راه هایی که قرار است به دلخواه خویش و در چارچوب قوانین و مقررات طی کنیم ، همگی مثل جوی بار هایی در یک دلتای مشترک به رودخانه زمان می پیوندند و در این پیوستن اختیار از ما صلب گردیده است. در مکان می توانیم مسیر خود را به عقب یا به چپ و راست برگردانیم اما در زمان نمیتوانیم به گذشته بر گردیم و احیانا اشتباهی که کرده ایم آنرا اصلاح نمائیم. شاید به توان باور داشت که تقدیر یا سرنوشت دو نوع می باشد، یکی مکانی که محدود به شرایط اما اختیاری و دیگری زمانی که علاوه بر محدویت امکانات و شرائط اجباری و راهی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم خود به خود طی میشود. تولد هر فرد انسانی از محدوده اختیارات خود او خارج بوده و می باشد، اما پا گذاشتن او از طریق تولد به عرصه زندگی اجباری .
چون از طریق بررسی فلسفی علت و معلول نمی توانیم به علت اولیه دست یابیم، لذا باور داشتن دینی و حکمی به خداوند به عنوان علت اولیه در بیشتر مواقع نقش شفا بخش را در بررسی شکست های حاصل از برخورد با سنگ و چوب های سرنوشت و تقدیر، ایفا میکند. والدین من در تولید من نقش ابزار و اسباب را بازی کرده اند و نه نقش طراح و تصمیم گیرنده. در این مورد طراحی و تصمیم آنها هم اسباب و ابزار بوده است. البته من همیشه سعی و کوشش ام این است که به دام بلای مذهب و فرقه گرایی نیافتم. به خدا اعتقاد داشتن به معنای دینی-مذهبی بودن نیست.
عطیه عشقی
سرنوشت یعنی: آینده
Ava
سرنوشت به معنای تقدیر ، بخت ،چیزی که انسان انسان رقمش میزند چیزی که برای همه رقم خورده همانند آینده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سرنوشت سریال   • سرنوشت کره ای   • سرنوشت انسان   • حذفیات سریال سرنوشت نماشا   • سرنوشت چیست   • سریال سرنوشت قسمت اخر   • سرنوشت بدون سانسور   • سریال سرنوشت قسمت اول   • معنی سرنوشت   • مفهوم سرنوشت   • تعریف سرنوشت   • معرفی سرنوشت   • سرنوشت یعنی چی   • سرنوشت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سرنوشت

کلمه : سرنوشت
اشتباه تایپی : svk,aj
آوا : sarneveSt
نقش : اسم
عکس سرنوشت : در گوگل

آیا معنی سرنوشت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )