برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1423 100 1

سرمایه داری

/sarmAyedAri/

معنی سرمایه داری در لغت نامه دهخدا

سرمایه داری. [ س َ ی َ / ی ِ ] (حامص مرکب ) مالداری. ثروتمندی.

معنی سرمایه داری به فارسی

سرمایه داری
۱ - قدرت سرمایه ها و سرمایه داران . ۲ - مجموع سرمایه داران .
[capitalism] [باستان شناسی، جامعه شناسی] نظامی اقتصادی مبتنی بر کارِ مزدبرانه و تولید محصول و عرضۀ خدمات برای فروش و مبادله و به دست آوردن سود در ابعادی فراتر از تأمین نیازهای بلافصل تولیدکننده
[state capitalism] [جامعه شناسی] نظامی اقتصادی که در آن دولت سرمایه و استفاده از ابزار تولید را در انحصار خود قرار می دهد
[disorganised capitalism] [جامعه شناسی] در سرمایه داری پیشرفته رونـدی که بـه پـراکنش فـزاینـدۀ گـروه های اجتـماعـی ـ اقتصادی می انجامد
[spirit of capitalism] [جامعه شناسی] اصطلاحی رایج در ابتدای قرن بیستم مبنی بر اینکه آرا و ارزش ها و رفتارها شالودۀ کارکردهای نظام سرمایه داری را تشکیل می دهد

معنی سرمایه داری در فرهنگ معین

سرمایه داری
( ~ .) (حامص . اِ.) ۱ - قدرت سرمایه ها و سرمایه داران . ۲ - نظام اقتصادی که در آن ابزار تولید و توزیع عمدتاً خارج از اختیار دولت و متعلق به گروه خاصی است که براساس رقابت و جلب نفع شخصی عمل می کنند.

معنی سرمایه داری در فرهنگ فارسی عمید

سرمایه داری
سرمایه داشتن، سرمایه دار بودن.

سرمایه داری در دانشنامه اسلامی

در این مبحث، «سرمایه داری»، به معنای اصطلاحی آن منظور است که پدیده ای استثماری با عملکرد و راهکارهایی ویژه می باشد نه سرمایه داری به معنای لغوی آن که معطوف به هرگونه در اختیار داشتن مال و سرمایه است. نگرش اسلام به اصل اموال و سرمایه، بسیار مثبت است. اموال و هرگونه کالا که بگونه ای نیازهای بشری را برآورد، در نظر اسلام، امری حیاتی و عامل بقاء و برپایی جامعه، و راه تداوم حیات انسانی، و رشد دین و دین باوری است. این موضوع را، در سراسر تعالیم اسلامی به روشنی می بینیم که با تعبیرهایی گونه گون، از ضرورت تمتعات زندگی، و حیاتی بودن اموال و کالاها سخن گفته و سهم اصولی «اموال» را در جامعه انسانی، تبیین کردند.
در قرآن کریم، «اموال»، عامل قوام و امداد الهی شمرده شده است:۱. «ولا توء توا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما..؛ اموال خود را، که خداوند سبب برپایی زندگی شما قرار داده است، به دست سفیهان (ناواردان و غیرمتخصصان) مسپارید...»۲. «و امدد ناکم باموال و بنین..؛ از طریق اموال و فرزندان به شما کمک رساندیم.»
مال و ثروت در احادیث
در احادیث نیز «مال و ثروت»، عامل پایداری اسلام و مسلمانان و ابزار سامان یابی کار اجتماع دانسته شده است:امام باقر (علیه السّلام) به روایت امام صادق (علیه السّلام):«... هی (الدنانیر و الدراهم) خواتیم الله فی ارضه، جعلها الله مصحه لخلقه، و بها تستقیم شوؤنهم و مطالبهم؛ درهم و دینار، مهر (سکه) خدا است در زمین، خداوند آن را برای سامان یابی کار خلق قرار داده است، تا بدان وسیله، امور زندگانی مردمان بگذرد و نیازهای آنان برآورده شود.»مقصود از این تعبیر، اینست که خدای متعال چنین به فکر و نظر آدمیان داده است که این ابزار و وسیله (درهم، دینار، تومان و هر پولی) را پدید آورند و برای آن، اعتبار مالی قرار دهند، تا از تعویض کالا باکالا _که کاری دشوار و دراکثر موارد، غیرعملی است_ آسوده گردند و زندگی و امور آنان به آسانی برگزار شود.امام صادق (علیه السّلام):«احتفظ بما لک فانه قوام دینک؛ از اموالت مراقبت کن که مایه پایداری دین تو است. »اسلام بر دستیابی به رشد اقتصادی و آبادی مزارع و سرزمین ها و بهره برداری از منابع و سرمایه های طبیعی آن نیز تاکید کرده است:در قرآن کری ...

سرمایه داری در دانشنامه ویکی پدیا

سرمایه داری
کپیتالیسم (به انگلیسی: Capitalism) یا سرمایه داری، سرمایه محوری یک نظام اقتصادی است که در آن پایه های یک سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدِ اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی است و از این برای ایجاد بهره مندی اقتصادی در بازارهایی رقابتی استفاده می شود؛ که به این قانون، آزادی مالکیت شخصی نیز گفته می شود؛ که معنای آن، تولید و توزیع کالا هاست.
توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
گرایش به انحصارطلبی بازار
امپریالیسم و شکل های مختلف استثمار فرهنگی و اقتصادی
پدیده هایی مانند از خود بیگانگی فرهنگی، نابرابری، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی
معنای لغوی کپیتال همان سرمایه است و سرمایه شامل: زمین ها، کارخانه ها و… می باشد. درآمد در این قانون حداقل دو شکل دارد: سود و دست مزد. سود عبارت است از آنچه که به خاطر مالکیت ابزار تولید به کسانی که سرمایه را فراهم کرده اند، داده می شود. در این قانون زمین، نیروی انسانی و سرمایه در اختیار گروهی از افراد جامعه است که سایر افراد جامعه با استفادهٔ مشروط از آنها، به تولید مادی و تولید معنوی می پردازند.
همچنین در این قانون متداول است که اجاره را به صورت درآمد حاصل از در کنترل داشتن منابع طبیعی به حساب بیاورند که با دو مورد دیگر متفاوت است.
در قانون سرمایه داری، سرمایه گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمت گذاری و عرضهٔ مواد و خدمات توسط تصمیم گیری هایِ شخصی در یک اقتصاد بازار تعیین می شود. مشخصهٔ بارز قانون سرمایه داری این است که تولید کالا در درجهٔ اول از برای کسب سود اقتصادی انجام می گیرد و نه لزوماً رفع نیازهای انسان ها. البته در مواردی نیز، کسب سود با رفع نیازهای انسانی همراه است.
عکس سرمایه داری
نظریه سرمایه داری انحصاری دولتی (به انگلیسی: state monopoly capitalism) یکی از دکترین های مارکسیستی محبوب پس از جنگ جهانی دوم بود. لنین مدعی بود که جنگ جهانی اول لسه فر سرمایه داری را به سرمایه داری انحصاری تبدیل کرده است، اما هرگز هیچ ن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سرمایه داری در دانشنامه آزاد پارسی

نظامی اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، توزیع و مبادله. در این نظام می توان از طریق سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار به سود شخصی دست یافت. سرمایه داری بر شالودۀ مفهوم کسب و کار آزاد و محدودیت مداخلۀ دولت در اقتصاد استوار است و مدعی است که بازار آزاد، بر پایۀ عرضه و تقاضا، حداکثر منافع مصرف کننده را تأمین می کند. توضیح اصول سرمایه داری به نحو روشن، نخستین بار در کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) آدام اسمیت، متفکر اسکاتلندی، آمده است. اسمیت در این کتاب با تئوری اقتصادی مرکانتیلیسم، که نظریۀ رایج آن زمان بود، مخالفت کرد. سرمایه داری به شکل محدود از قدیم در همۀ تمدن ها وجود داشته است، اما در اعصار متأخر، حداقل از دوران انقلاب صنعتی (قرن ۱۸م) با تزلزل سیطرۀ اشراف زمین دار و قدرت گرفتن بانکداران، تجار و صاحبان صنعت (بورژوازی) در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در انگلستان آغاز می شود. سرمایه داری بر آزادی کسب و کار فردی تأکید می ورزد؛ اما مداخلۀ دولت برای هدایت اقتصاد و جلوگیری از سوء استفاده هایی چون برده داری، بهره کشی از زنان و کودکان و تبعیض نژادی و جنسیتی لازم است. سرمایه داری شکل اجتماعی و سیاسی خاصی را تعیین نمی کند. سوسیالیسم دموکراتیک کشورهای اسکاندیناوی، خط مشی اجتماعی ژاپن، و رشد سریع صنعتی کره جنوبی در حالی که تحت سیطرۀ دیکتاتوری نظامی بود، همه با نظام اقتصادی سرمایه داری همزیستی داشته اند. علی رغم ایده آل سرمایه داری «دست دولت کوتاه» دولت ها در اغلب کشورهای سرمایه داری مداخلات مؤثر داشته اند. در ایالات متحده، در دورۀ بحران بزرگ (دهۀ ۱۹۳۰) این مداخله به صورت یارانه، کاهش مالیات ها، اعطای مشوق ها و انواع معافیت ها صورت گرفت. در آلمان و ژاپن برنامه ریزی های صنعتی متمرکز، با مشارکت بانکداران، صاحبان صنایع و اتحادیه های کارگری وجود دارد و در نشست های آن ها سیاست های تعیین دستمزد و نرخ بهره مشخص می شود. این دو کشور نمی پذیرند که بازار به تنهایی و به تمامی سرنوشت اقتصاد را در دست گیرد.

نقل قول های سرمایه داری

سرمایه داری همچنین نگاه کنید به سرمایه دار
• «اخلاق سرمایه است، اخلاق بهترین و عالیترین دارایی ما است.» -> ساموئل اسمایلز
• «از جمله وظایف استراتژیکی «بین الملل چهارم»، سرنگونی سرمایه داری است و نه پرداختن به اصلاحات.» -> لئون تروتسکی
• «امروز، *ALCA را به خاک سپردیم و بزودی همین مراسم را برای سرمایه داری برگزار خواهیم کرد.» -> هوگو چاوز
• «ایده ها سرمایه ای هستند که فقط وقتی به دست افراد باقریحه و نابغه می افتند، مفید واقع می شوند.» -> انوره دو بالزاک
• «اساس سوسیالیسم انسان است». -> منصور حکمت
• «این نظام سرمایه داری نیست که اقتصاد جهانی را به مانند قمارخانه می بیند، این فقط گروهی از مردمند که با سرمایه و پول آدم ها بازی می کنند.» -> امین معلوف
• «بنیاد سرمایه داری بر عقاید مرموز و نادری استوار است که بر اساس آن، انسان های منفور با انگیزه های منفورتر، وسایل رفاه عموم را فراهم می کنند.» -> جان ماینارد کاینس - فرضیه عمومی اشتغال، بهره و پول
• «حکومت شوراها طلسم جادو و اعجازکننده نیست و نمی تواند با یک حرکت دست تمام نقایص گذشته، بیسوادی، عقب ماندگی فرهنگی، ویرانی های جنگ وحشیانه را بازسازی و چپاول گری های سرمایه داری را جبران کند. اما شرایطی را فراهم آورده است که بتوانیم به سوسیالیسم دست یابیم. سوسیالیسم به کسانی که در گذشته مظلوم واقع شده اند، امکان می دهد تا برخیزند و مدیریت تولید را هرچه بیشتر و وسیعتر به دست گیرند.» -> ولادیمیر لنین
• «در نظام کمونیستی انسان، انسان را استثمار می کند؛ در سرمایه داری کاملأ برعکس است.» -> بنیامین تاکر
• «سرمایه داران طنابی را که برای حلق آویز کردن آن ها لازم داریم، به ما خواهند فروخت.» -> ولادیمیر لنین
• «سرمایه داری در یک جامعه دموکرات از این امتیاز برخوردار است، که اگر مورد تهاجم قرار گیرد، دشمنانش ضعیف و پراکنده هستند و او به سادگی قادر است نیمی از آن ها را علیه نیمی دیگر مسلح سازد و از شرّ هردو خلاص گردد.» -> هنری لوئیز منکن - آیینه دموکرات ها
• «شما نمی توانید سرمایه داری، بدون نژادپرستی داشته باشید.» -> مالکوم ایکس - سخنرانی ۲۹ مه ۱۹۶۴
• «طرفداران کاپیتالیزم به ...

ارتباط محتوایی با سرمایه داری

سرمایه داری در جدول کلمات

حقوقدان و فیلسوف معروف آلمانی با آثاری چون « اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری »و یهودیت باستان
وبر
نظام سرمایه داری پیشرفته مبتنی بر بسط نفوذ و سلطه کشوری بر کشورهای دیگر

معنی کلمه سرمایه داری به عربی

سرمایه داری
برجوازيات
راسمالية

سرمایه داری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سرمایه داری   • نظام سوسیالیستی   • نظام سرمایه داری و کمونیستی   • فیلم با بازی ایرج قادری   • نظام سرمایه داری در ایران   • نظام کمونیستی   • معنی نظام سرمایه داری   • نام دیگر نظام سرمایه داری   • مفهوم سرمایه داری   • تعریف سرمایه داری   • معرفی سرمایه داری   • سرمایه داری چیست   • سرمایه داری یعنی چی   • سرمایه داری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سرمایه داری
کلمه : سرمایه داری
اشتباه تایپی : svlhdi nhvd
آوا : sarmAyedAri
نقش : اسم
عکس سرمایه داری : در گوگل

آیا معنی سرمایه داری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
حقوق و دستمزد