سرساب هاکردن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/sar saab haakordan/ توجه دادن کسی به چیزی

ارتباط محتوایی

معنی سرساب هاکردن، مفهوم سرساب هاکردن، تعریف سرساب هاکردن، معرفی سرساب هاکردن، سرساب هاکردن چیست، سرساب هاکردن یعنی چی، سرساب هاکردن یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف س، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف س
کلمه: سرساب هاکردن
کلمه بعدی: سرساخ
اشتباه تایپی: svshf ih;vnk
عکس سرساب هاکردن : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما