برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1393 100 1

سرداب مصری

معنی سرداب مصری به فارسی

سرداب مصری
[serdab] [باستان شناسی] اتاقکی در برخی مصطبه ها و اهرام دورۀ پادشاهی کهن مصر از زمان «جوسر» به بعد که در عمق و در انتهای چاهی می ساختند و در آن مجسمه ای از شخص متوفی و در کنار آن اتاقک دیگری برای هدایا و پیشکش های تدفینی نیز قرار داشت

سرداب مصری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سرداب مصری   • مفهوم سرداب مصری   • تعریف سرداب مصری   • معرفی سرداب مصری   • سرداب مصری چیست   • سرداب مصری یعنی چی   • سرداب مصری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سرداب مصری
کلمه : سرداب مصری
اشتباه تایپی : svnhf lwvd
عکس سرداب مصری : در گوگل

آیا معنی سرداب مصری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )