برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1463 100 1

سراسیمه

/sarAsime/

مترادف سراسیمه: آسیمه سر، آشفته، سرگردان، بی تاب، پریشان، پریشان حال، دستپاچه، دلواپس، سردرگم، متوحش، مرعوب، مضطرب، هراسان

معنی سراسیمه به فارسی

سراسیمه
هراسان، سرگردان، آسیمه سر، پریشان، آشفتگی
آسیمه سر
بطور سراسیمه باعجله شتاب : بهزاد چون آن حالت بدید و آن سخن بشنید سراسیمه وار خواست که بجهد و شمشیر بر کشد .

معنی سراسیمه در فرهنگ معین

سراسیمه
(سَ مِ)(ص مر.)= سرآسیمه :هراسان ، سرگردان ، آشفته و سرگشته ، پریشان حال .
( ~ .)(ق مر.) با عجله و شتاب .

معنی سراسیمه در فرهنگ فارسی عمید

سراسیمه
۱. هراسان.
۲. سرگردان، آشفته و سرگشته، شوریده حال، پریشان حواس.

معنی سراسیمه به انگلیسی

headlong (صفت)
تند ، بی پروا ، سراسیمه
afraid (صفت)
ترسیده ، هراسان ، ترسان ، متوحش ، سراسیمه ، ترسنده
frightened (صفت)
سراسیمه
confused (صفت)
سرافکنده ، سراسیمه ، خجل ، ژولیده ، مغشوش
hotfoot (قید)
سراسیمه ، باشتاب ، گریزان
headfirst (قید)
سراسیمه ، از سر
headforemost (قید)
سراسیمه ، از سر
pell-mell (قید)
سراسیمه

معنی کلمه سراسیمه به عربی

سراسیمه
غافل , متهور
ارتجاف
أحرَجَ
اذهل , اضطراب , صدمة , موجة , هيج
ارتجاف

سراسیمه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر
دستپاچه
ثنا
حول شدن
گیسو
عجله-شتاب
سارا
آشفته
غزل
سر پیچیده
ساناز
آشفته، عجله،دست پاچه
ریحانه
ملتهب
آریا
هراسان،با ترس و وحشت😬
جان فدای رهبرم
سراسیمه:ترسان؛ پر هیاهو؛نگران
الماس
دل نگران،آشفته،شوب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سراسیمه در حل جدول   • معنی واژه افسوس   • معنی سراسیمه در جدول   • مخالف کلمه ی سراسیمه   • سراسیمه درحل جدول   • متضاد سراسیمه   • مخالف کلمه سراسیمه   • معنی عین   • مفهوم سراسیمه   • تعریف سراسیمه   • معرفی سراسیمه   • سراسیمه چیست   • سراسیمه یعنی چی   • سراسیمه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سراسیمه
کلمه : سراسیمه
اشتباه تایپی : svhsdli
آوا : sarAsime
نقش : صفت
عکس سراسیمه : در گوگل

آیا معنی سراسیمه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران