برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سد امیر کبیر


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

سد امیر کبیر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سد امیر کبیر   • مفهوم سد امیر کبیر   • تعریف سد امیر کبیر   • معرفی سد امیر کبیر   • سد امیر کبیر چیست   • سد امیر کبیر یعنی چی   • سد امیر کبیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سد امیر کبیر
کلمه : سد امیر کبیر
اشتباه تایپی : sn hldv ;fdv
عکس سد امیر کبیر : در گوگل

آیا معنی سد امیر کبیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )