برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1398 100 1

سخیف

/saxif/

مترادف سخیف: کم خرد، سبک عقل، کم عقل، پست، جلف، زشت، سبک، قبیح، مبتذل، ناپسند ، نادرست، غلط، بی اساس، بی پایه، واهی، سست، ضعیف

متضاد سخیف: رصین

برابر پارسی: سبک

معنی سخیف در لغت نامه دهخدا

سخیف. [ س َ ](ع ص ) مرد کم عقل و سبک. (آنندراج ) (منتهی الارب ). مرد تنک خرد. (مهذب الاسماء) : اعیان درگاه رااین حدیث سخیف نمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 413).
سخیف عقل گمان برد کو همی گوید
خدای ما به جهان در زن و پسر دارد.
ناصرخسرو.
که هر که رأی ضعیف و عقل سخیف دارد از درجتی عالی برتبتی خامل می گراید. (کلیله و دمنه ). || ثوب سخیف ؛ جامه ٔ کم بافت. (آنندراج ) (منتهی الارب ). جامه ٔ تنک. (مهذب الاسماء). جامه ٔ اندک ریسمان و تنک بافته شده. (غیاث ). جامه ٔ شل و شلاته. مقابل صفیق (ریزبافت ، قرص ، محکم ).

معنی سخیف به فارسی

سخیف
سست، سبک، ضعیف، ناقص، سبک عقل
( صفت ) ۱ - ناقص عقل کم خرد . ۲ - ضعیف . ۳ - پست دون .
مرد کم عقل و سبک مرد تنک خرد

معنی سخیف در فرهنگ معین

سخیف
(سَ) [ ع . ] (ص .) ۱ - ناقص عقل . ۲ - ضعیف . ۳ - پَست .

معنی سخیف در فرهنگ فارسی عمید

سخیف
۱. سست.
۲. سبک.
۳. ضعیف.
۴. ناقص.
۵. سبک عقل.

سخیف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
بی اساس،سبک و کم ترزش
التن قاسمپور
کم خرد،کم عقل،سست،ضعیف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ادبیات سخیف   • متضاد سخیف   • معنى سخيف   • معنی صخیف   • معنی سخیف   • مفهوم سخیف   • تعریف سخیف   • معرفی سخیف   • سخیف چیست   • سخیف یعنی چی   • سخیف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سخیف
کلمه : سخیف
اشتباه تایپی : sodt
آوا : saxif
نقش : صفت
عکس سخیف : در گوگل

آیا معنی سخیف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )