برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

سخن

/soxan/

مترادف سخن: بیان، عرض، قول، کلام، گفتار، گفت وگو، مقال، نطق، گفت، حرف، ادبیات، شعر

معنی سخن در لغت نامه دهخدا

سخن. [ س ُ خ ُ / س ُ خ َ / س َ خ ُ / س َ خ َ ] (اِ) سخون. پهلوی «سخون » «اونوالا 116» و «سخون » (کلمه ، لفظ، عبارت )، از اوستا «سخور» (اعلان ، نقشه و طرح ) (بارتولمه 1569)، قیاس کنید با پاسخ (پهلوی «پسخو») (نیبرگ 200). (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). ترجمه ٔ کلام و مرادف گفتار،و خوش قماش ، مطبوع ، دلاویز، دلپذیر، دلفروز، دلفروش ، پخته ، پرورده ، پاک ، آبدار، نازک ، بکر، تازه ، دیردیر،کوته ، زیرلبی ، جانگداز، در خون آغشته ، واژگون ، سخت ،درشت ، ناگوار، ناملایم ، سرد، سبک ، پوچ ، خام ، واهی ، پا در هوا، نیمرنگ ، شکسته ، سربسته ، بی پرده ، پوست کنده از صفات اوست. (آنندراج ). بعربی کلام گویند. (برهان ). کلام و قول و گفت و حرف و گفتار و تقریر و بیان و گفتگو و کلمه و لفظ و نطق و صحبت. (ناظم الاطباء). ترجمه ٔ کلام و مرادف گفتار. حدیث. (تفلیسی ) :
یک فلاده همی بخواهم گفت
خود سخن بی فلاده بوده مرا.
بوشکور.
چو خاقان شنید این سخن برنشست
برفتند ترکان خاقان پرست.
فردوسی.
چو بشنید افراسیاب این سخن
نه سر دید پاسخ مر آن را نه بن.
فردوسی.
چو آگاه شد زآن سخن شهریار
همی داشت آن کار دشوار خوار.
فردوسی.
که من شهر علمم علیم در است
درست این سخن گفت پیغمبر است.
فردوسی.
گویند نخستین سخن از نامه ٔ پازند
آنست که با مردم بداصل مپیوند.
لبیبی.
سخن آرایان آنجا که سخن گوید میر
خیره مانند و ندانند سخن برد بسر.
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 121).
باهنر او همه هنرها یافه
با سخن او همه سخن ها ترفند.
فرخی.
نظم او و لفظ او و ذوق او و وزن او
هر خطابش هر عتابش هر مدیحش هر سخن.
منوچهری.
مرا این سخن بود نادلپذیر
چو اندیشه کردم من از مادری.
منوچهری.
سخن راست و دوست حق باشد و بود در روزگار پیش از این. (تاریخ بیهقی ).
سخندان چو رای ردان آورد
سخن از ردان بر زبان آورد.عنصری (از لغت فرس اسدی ص 10 ...

معنی سخن به فارسی

سخن
سخون، کلام، قول، نطق، بیان، گفتار، آنچه گفته شود
( اسم ) ۱ - گفتار قول کلام . ۲ - نطق بیان . ۳ - اراده آرزو . ترکیبات اسمی : یا سخن بکر . کلامی که سابقه نداشته باشد . یا سخن بی مغز . سخن بی نتیجه . یا سخن جور . کلام ناخوش و زشت و دلشکن . یا سخن دلفروز . ۱ - کلام خوش و نیکو . ۲ - وعظ نصیحت . یا سخن زمانه . تهمت افترائ . یا سخن زمهریر . کلام بی اثر و بیمزه و افسرده . یا سخن سنگ . سخنی که بر گوش گران آید . یا سخن شیرین . گفتار مطبوع و دلپذیر . یا سخن غیبی . ۱ - پیشگویی از آینده . ۲ - گفتاری که به طور تفال گویند . یا سخن میان تهی . سخن بی مغز . یا سخن نا فرجام . کلام بیهوده و گستاخانه ترکیبات فعلی : یا به سخن در آمدن . شروع به سخن کردن حرف زدن . یا در سخن آمدن . به سخن در آمدن .
گرم
( صفت ) آنکه نیکو سخن گوید و نویسد .
کیفیت سخن آرا . نیکو سخن گفتن و نوشتن : و کتابی که درو داد سخن آرایی توان داد ابداع کنم .
کنایه از شاعر کامل سخن
آموختن علم و دانش
سخن دوست
مجازا شاعر ماهر
[ گویش مازنی ] /soKhan bezaan/ سرزنش
از گفتن بازماندن
سخن شنو
آرایش دهنده سخن که سخنان نغز گوید
سخندان
...

معنی سخن در فرهنگ معین

سخن
(سُ خَ) [ په . ] (اِ.) ۱ - کلام ، گفتار. ۲ - نطق ، بیان . ۳ - اراده ، آرزو.
( ~ . پَ کَ)(اِمر.)پخش همگانی گ فتارهای رادیویی .
( ~ .) (ص فا.) خبربَر، جاسوس .
( ~ . فُ) (ص فا.) ۱ - شاعر. ۲ - متملق .
( ~ . سُ خَ) (ص مر.) پرحرف ، پُرسخن .
( ~ .سُ خَ)(ص مر.) خوش صحبت ، خوش گفتار.

معنی سخن در فرهنگ فارسی عمید

سخن
آنچه گفته شود، کلام، قول، نطق، بیان، گفتار.
* سخن پهلودار: [مجاز] حرف گوشه دار و نیش دار، حرف کنایه آمیز که طعن یا دشنامی در آن باشد.
* سخن راندن: (مصدر لازم) [مجاز] سخن گفتن، نطق کردن.
* سخن گفتن: (مصدر لازم) حرف زدن، گفتگو کردن.
* سخن سرد: [قدیمی، مجاز] سخن بی مزه، ناگوار، و ناخوش.
۱. کسی که خوب چیز بنویسد.
۲. آن که خوب سخن بگوید.
خوب سخن گفتن یا نوشتن، عبارت پردازی.
سخن دان، بلیغ و فصیح، سخن آرا.
سخن پرداز، سخن آرا، بلیغ و فصیح.
کسی که سخن یا سرّ کسی را به دیگری بگوید و دوبه هم زنی کند، خبرکش، نمّام: میان دو تن جنگ چون آتش است / سخن چین بدبخت هیزم کش است (سعدی۱: ۱۶۲).
خبرکشی، نمامی، دوبه هم زنی.
۱. دانا و واقف به شیوۀ سخن گفتن، کسی که سخن درست بگوید و بنویسد، ادیب، دانندۀ سخن: سخن دان پرورده پیر کهن / بیندیشد آنگه بگوید سخن (سعدی: ۵۶).
۲. [قدیمی، مجاز] شاعر.
سخن دان بودن.
۱. کسی که بتواند سخنی را بسنجد و نیک وبد آن را دریابد، سخن سنجنده، سخن شناس، ادیب.
۲. [قدیمی، مجاز] شاعر.
سخن سنج بودن، سنجیدن سخن.
کسی که نیک وبد شعر یا نوشته ای را دریابد، سخن سنج، شناسندۀ سخن، سخن دان.
...

سخن در دانشنامه اسلامی

نَفَق، ایجاد سوراخى در زمین است که راه رهایى داشته باشد -همانند سوراخ موش -
پیامبر صلی الله علیه وآله، موظّف به سخن رسا و تأثیرگذار با منافقان، هنگام دعوت آنان:وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنافِقِینَ یَصُدُّونَ عَنْکَ صُدُوداً أُولئِکَ الَّذِینَ یَعْلَمُ اللَّهُ ما فِی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِی أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِیغاً.
نساء/سوره۴، آیه۶۱.    
 ۱. ↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج۵، ص ۱۷۷، «نفق».    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۱، ص۱۳۱، برگرفته از مقاله «سخن با منافقان».    
...
باطل در لغت، قرآن و حدیث، اسم فاعل از بطلان است و دارای مفهوم تقابلی «ضد حق» است.
دروغ بستن به خدا، سخنی باطل و سبب قرار گرفتن در زمره ستمکارترین افراد است.«ومن اظـلم ممن افتری علی الله کذبا... الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق...»؛ چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد، یا بگوید: «بر من، وحی فرستاده شده»، در حالی که به او وحی نشده است، و کسی که بگوید: «من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است، نازل می کنم»؟! و اگر ببینی هنگامی که (این) ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند، و فرشتگان دستها را گشوده، به آنان می گویند: «جان خود را خارج سازید! امروز در برابر دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبّر ورزیدید، مجازات خوارکننده ای خواهید دید»! (به حال آنها تأسف خواهی خورد)
ادعای دروغین
ادعای دروغین دریافت وحی ، سخنی باطل و ناحق می باشد.ومن اظـلم ممن افتری علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیه شیء... الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق...
ادعای همسان آوردن
ادعای همسان آوردن برای قرآن ، سخنی باطل و ناحق است.ومن اظـلم ممن افتری علی الله کذبا... ومن قال سانزل مثل مآ انزل الله... ...


سخن در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:قول (منطق)

سخن در جدول کلمات

سخن
کلام
سخن | کلام
قول
سخن آراسته و هنرمندانه
شیوا
سخن آموزنده
نکته
سخن آهسته
نجوا
سخن به رمز و اشاره
ایما
سخن به نظم درآمده
شعر
سخن بی پرده
رک
سخن بی عمل
لاف
سخن بیمار
بیدلا

معنی سخن به انگلیسی

word (اسم)
خبر ، خطابت ، عهد ، لفظ ، حرف ، گفتار ، قول ، فرمان ، فرمایش ، سخن ، پیغام ، کلمه ، لغت ، واژه
discourse (اسم)
مباحثه ، سخن ، قدرت استقلال
speech (اسم)
نطق ، خطابت ، حرف ، گفتار ، صحبت ، سخن ، سخنرانی ، خطبه ، گویایی ، قوه ناطقه
utterance (اسم)
نطق ، گفتن ، اظهار ، سخن ، اداء
oration (اسم)
نطق ، خطابه ، سخن ، سخنرانی
talk (اسم)
حرف ، گفتگو ، مکالمه ، صحبت ، مذاکره ، سخن
converse (اسم)
امیزش ، گفتگو ، صحبت ، سخن
conversation (اسم)
گفتگو ، محاوره ، مکالمه ، صحبت ، گفت و شنید ، سخن
dialogue (اسم)
گفتگو ، محاوره ، صحبت ، سخن ، گفت و شنود ، هم سخنی ، مکالمهء دو نفری ، مکالمات ادبی و دراماتیک ، صحبت دونفری
interlocution (اسم)
محاوره ، سخن ، تبادل نظر ، قرائت یا اواز
rune (اسم)
سخن ، سخن مرموز ، نشان مرموز
leden (اسم)
سخن
locution (اسم)
بیان ، سخن ، سبک عبارت پردازی

معنی کلمه سخن به عربی

سخن
تلفظ , شفة , کتاب , کلمة , منشار
مبعوث
تفاخر
هراء
مفردة تخصصية , هراء
هراء
تخريف
ارسال
کتيب
خطابة
زبد
مخبر
ثرثرة
ثرثرة
اهانة
کذب
مفردة تخصصية
دردشة
متکلم
حديث الساعة

سخن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جاوید مدرس اول
سخن :با ماخذ ترکی

= سوْوقن = سوْوقان = سوْو (soğپیام، خبر) قان (پسوند) = پیام رسی، صحبت رسمی و دیپلماتیک؛ هم ریشه با ساوالان (پیام گیر، وحی گیر)، ساوه، ساوج و سوغات
احادیث
سخنان از ریشه سخن به حدیث ازریشه حدث برمیگردد درنتیجه معنی سخنان احادیث منسب تراست
مری امیرخانلو
حرف

کلمه

حدیث
آرزو
گفته
علی باقری
رنگ و بوی گرفتن سخن:کنایه ای است فعلی و ایما از ارج و ارز و زیبایی و والایی یافتن.
در بیت زیر ، در معنی بالا گرفتن سخن و گسترده شدن آن به کار رفته است.
مکن یاد از این نیز و با کس مگوی ؛
نباید که گیرد سخن رنگ و بوی
نامه ی باستان ،ج ۳ ، داستان سیاوش ، دکتر کزازی ۱۳۸۴،ص ۲۵۲.
علی باقری
سخن تازه: سخن نو، سخن خوب، سخن بدیع
کان سخن ما و زر خویش داشت
هر دو به صراف سخن پیش داشت
کز سخن تازه و زرّّ کهن
گفت چه به؟ گفت سخن به، سخن
معدن سخن ما و طلای خویش را با هم پیش سخن شناس برد و گفت از طلای خالص و سخن نو کدام بهتر است جواب داد سخن نو بهتر است، فقط سخن نو
شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی، ۱۳۷۲،ص ۲۳۹.
حمیدرضا دادگر_فریمان
بیان، عرض، قول، کلام، گفتار، گفت وگو، مقال، نطق، گفت، حرف، ادبیات، شعر
پهلوی
در پهلوی (سخون)
فرتاش
واژه (سخن ) واژه کهن ایرانی که اوستایی آن (سَخوآرِ ) و در زبان پارسی پهلوی به آدم شیرین سخن (هوسَخون) می گفتند.و واژه پهلوی (سخون) در شاهنامه فردوسی به (سخن) ترادیسیده(تبدیل شده) است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سخنان حکیمانه کوتاه   • سخنان بزرگان طنز   • سخنان بزرگان در مورد موفقیت   • سخنان بزرگان جهان   • سخنان بزرگان درباره زندگی   • سخنان بزرگان در مورد زن   • سخنان بزرگان در مورد عشق   • سخنان عاشقانه   • معنی سخن   • مفهوم سخن   • تعریف سخن   • معرفی سخن   • سخن چیست   • سخن یعنی چی   • سخن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سخن

کلمه : سخن
اشتباه تایپی : sok
آوا : soxan
نقش : اسم
عکس سخن : در گوگل

آیا معنی سخن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )