برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1598 100 1
شبکه مترجمین ایران

سخن چینی کردن


مترادف سخن چینی کردن: سعایت کردن، دوبه هم زدن، خبرکشی کردن، نمامی کردن

معنی سخن چینی کردن به انگلیسی

tittle-tattle (فعل)
یاوه گفتن ، سخن چینی کردن
chit-chat (فعل)
سخن چینی کردن
flap about (فعل)
سخن چینی کردن
gossip (فعل)
سخن چینی کردن ، شایعات بی اساس دادن ، خبر کشی کردن ، دری وری گفتن یا نوشتن
tattle (فعل)
فاش کردن ، سخن چینی کردن ، دری وری گفتن
wiggle-waggle (فعل)
سخن چینی کردن

معنی کلمه سخن چینی کردن به عربی

سخن چینی کردن
ثرثرة

سخن چینی کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ده و روستا   • حدیث درباره خبرچینی   • نگران نیستم   • جنبش و تکان   • نگران نیستم در جدولانه   • شدیدتر   • معنی گوجه فرنگی   • ده وروستا   • معنی سخن چینی کردن   • مفهوم سخن چینی کردن   • تعریف سخن چینی کردن   • معرفی سخن چینی کردن   • سخن چینی کردن چیست   • سخن چینی کردن یعنی چی   • سخن چینی کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سخن چینی کردن

کلمه : سخن چینی کردن
اشتباه تایپی : sok ]dkd ;vnk
عکس سخن چینی کردن : در گوگل

آیا معنی سخن چینی کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )