برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

سخن پرور

معنی سخن پرور در لغت نامه دهخدا

سخن پرور.[ س ُ خَم ْ پ َرْ وَ ] (نف مرکب ) سخندان :
تا سخن پرور بوی از صاحب رازی بهی
چون سخاگستر بوی از حاتم طایی بری.
سوزنی.
کریم دین که مکرم شد از تو دین کریم
حکیم طبع و سخن پرور و کریم و حلیم.
سوزنی.
کشنده دمش طوطیان را بدام
سخن پروری طوطیانوش نام.
نظامی.
بلبل عرشند سخن پروران
باز چه مانند به آن دیگران.
نظامی.
دورویه ستادند بر در سپاه
سخن پرور آمد در ایوان شاه.
سعدی.
پس در این معنی ضرورت صاحب صوت و سماع
از برای شعرمحتاج سخن پرور بود.
امیرخسرو دهلوی.

معنی سخن پرور به فارسی

سخن پرور
سخندان

معنی سخن پرور در فرهنگ فارسی عمید

سخن پرور
سخن پرداز، سخن آرا، بلیغ و فصیح.

سخن پرور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سخن پرور   • مفهوم سخن پرور   • تعریف سخن پرور   • معرفی سخن پرور   • سخن پرور چیست   • سخن پرور یعنی چی   • سخن پرور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سخن پرور

کلمه : سخن پرور
اشتباه تایپی : sok ~v,v
عکس سخن پرور : در گوگل

آیا معنی سخن پرور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )