برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

سخن فروش

معنی سخن فروش در لغت نامه دهخدا

سخن فروش. [ س ُ خ َ ف ُ ] (نف مرکب ) متملق و چاپلوس. (آنندراج ) :
ما را سخن فروش نهادی لقب چه بود
از چه بزر ز ما نخریدی همی سخن.
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 324).
|| شاعر. (آنندراج ).

معنی سخن فروش در فرهنگ معین

سخن فروش
( ~ . فُ) (ص فا.) ۱ - شاعر. ۲ - متملق .

سخن فروش در جدول کلمات

سخن فروش
سخن فروش ( چاپلوس ، متملق

سخن فروش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن
متملق-چاپلوس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کنایه از شخص برگزیده درحل جدول   • لاله گوش در جدول   • شاعر نامدار المانی   • چلیپا در جدول   • مخلوقات در جدول   • مبلغ مذهبی   • معنی سخن فروش   • مفهوم سخن فروش   • تعریف سخن فروش   • معرفی سخن فروش   • سخن فروش چیست   • سخن فروش یعنی چی   • سخن فروش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سخن فروش

کلمه : سخن فروش
اشتباه تایپی : sok tv,a
عکس سخن فروش : در گوگل

آیا معنی سخن فروش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )