برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1592 100 1
شبکه مترجمین ایران

سخن باطل (قرآن)

سخن باطل (قرآن) در دانشنامه اسلامی

سخن باطل (قرآن)
باطل در لغت، قرآن و حدیث، اسم فاعل از بطلان است و دارای مفهوم تقابلی «ضد حق» است.
دروغ بستن به خدا، سخنی باطل و سبب قرار گرفتن در زمره ستمکارترین افراد است.«ومن اظـلم ممن افتری علی الله کذبا... الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق...»؛ چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد، یا بگوید: «بر من، وحی فرستاده شده»، در حالی که به او وحی نشده است، و کسی که بگوید: «من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است، نازل می کنم»؟! و اگر ببینی هنگامی که (این) ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند، و فرشتگان دستها را گشوده، به آنان می گویند: «جان خود را خارج سازید! امروز در برابر دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبّر ورزیدید، مجازات خوارکننده ای خواهید دید»! (به حال آنها تأسف خواهی خورد)
ادعای دروغین
ادعای دروغین دریافت وحی ، سخنی باطل و ناحق می باشد.ومن اظـلم ممن افتری علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیه شیء... الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق...
ادعای همسان آوردن
ادعای همسان آوردن برای قرآن ، سخنی باطل و ناحق است.ومن اظـلم ممن افتری علی الله کذبا... ومن قال سانزل مثل مآ انزل الله... الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق...
اجتناب از سخن باطل
...
قرآن کریم اجرت گرفتن در برابر سخنان باطل را نکوهیده است.
گرفتن اجرت در برابر سخنان باطل و گمراه کننده حرام است.ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم... اولئک لهم عذاب مهین. (از این که خداوند برای گویندگان سخن باطل، عذاب قرار داده، استفاده می شود که چنین کاری گناه و گرفتن اجرت نیز حرام است.)

سخن باطل (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سخن باطل (قرآن)   • مفهوم سخن باطل (قرآن)   • تعریف سخن باطل (قرآن)   • معرفی سخن باطل (قرآن)   • سخن باطل (قرآن) چیست   • سخن باطل (قرآن) یعنی چی   • سخن باطل (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سخن باطل قرآن

کلمه : سخن باطل (قرآن)
اشتباه تایپی : sok fhxg (rvHk)
عکس سخن باطل (قرآن) : در گوگل

آیا معنی سخن باطل (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )