برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سختی کمان

سختی کمان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ب ت چ
قدرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سختی کمان   • مفهوم سختی کمان   • تعریف سختی کمان   • معرفی سختی کمان   • سختی کمان چیست   • سختی کمان یعنی چی   • سختی کمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سختی کمان
کلمه : سختی کمان
اشتباه تایپی : sojd ;lhk
عکس سختی کمان : در گوگل

آیا معنی سختی کمان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )