برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

سخاوتمند

/sexAvatmAnd/

مترادف سخاوتمند: باهمت، بخشنده، جواد، جوانمرد، سخی، کریم، گشاده دست، مکرم، واهب

متضاد سخاوتمند: خسیس

برابر پارسی: بخشنده، دست ودل باز، رادمند

معنی سخاوتمند در لغت نامه دهخدا

سخاوتمند. [ س َ وَ م َ ] (ص مرکب ) بخشنده. سخی. جواد.

معنی سخاوتمند به فارسی

سخاوتمند
بخشنده سخی جواد

سخاوتمند در جدول کلمات

سخاوتمند
دست و دلباز

معنی سخاوتمند به انگلیسی

noble (صفت)
اشرافی ، سخاوتمند ، نجیب ، اصیل ، ازاده ، خاص ، با شکوه ، خوش طینت ، شریف ، خوش ذات
big-hearted (صفت)
مهربان ، خیر ، صمیمی ، سخی ، سخاوتمند ، گشاده دل
charitable (صفت)
مهربان ، خوشدل ، خیریه ، سخی ، سخاوتمند ، دستگیر
munificent (صفت)
کریم ، سخاوتمند ، بخشنده
bounteous (صفت)
فراوان ، سخی ، سخاوتمند ، بخشنده ، باسخاوت ، پربرکت ، راد
lavish (صفت)
حراج ، سخاوتمند
magnanimous (صفت)
سخاوتمند
free-handed (صفت)
سخی ، سخاوتمند ، راد ، دست باز ، گشاده دست
great-hearted (صفت)
سخاوتمند ، با جرات ، قویدل
forgiving (صفت)
سخاوتمند ، غفور
open-handed (صفت)
سخاوتمند ، بخشنده ، گشاده دست
high-minded (صفت)
مغرور ، سخاوتمند ، خوش طینت ، بامناعت ، بزرگ منش
large-hearted (صفت)
مساعد ، سخاوتمند ، بخشنده ، همدرد ، نظر بلند
whole-souled (صفت)
سخاوتمند

معنی کلمه سخاوتمند به عربی

سخاوتمند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohammad
Generous
مریم
generous
اهورا
Generous
حمیدرضا دادگر_فریمان
باهمت، بخشنده، جواد، جوانمرد، سخی، کریم، گشاده دست، مکرم، واهب،دست و دل باز
میرحسین سیاوشی خیابانی
عالی همت. [ هَِ م ْ م َ ] (ص مرکب ) آنکه همت عالی دارد. بلندهمت و شریف. بزرگوار. کریم و سخی. جوانمرد. (ناظم الاطباء) :
گر از شمشیر برگردی نه عالی همتی سعدی
تو کز نیشی بیازردی نخواهی انگبین رفتن.
سعدی.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه سخاوتمند   • سخاوت چیست   • معنی سخاوتمند   • سخاوت و بخشش   • مفهوم سخاوتمند   • تعریف سخاوتمند   • معرفی سخاوتمند   • سخاوتمند چیست   • سخاوتمند یعنی چی   • سخاوتمند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سخاوتمند

کلمه : سخاوتمند
اشتباه تایپی : soh,jlkn
آوا : sexAvatmAnd
نقش : صفت
عکس سخاوتمند : در گوگل

آیا معنی سخاوتمند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )