برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

سحاب اصفهانی محمد بن هاتف

سحاب اصفهانی محمد بن هاتف در دانشنامه آزاد پارسی

سحاب اصفهانی، محمّد بن هاتف ( ـ۱۲۲۲ق)
شاعر ایرانی. ستایشگر فتحعلی شاه قاجار بود. در علوم ادبی و فنون شاعری ماهر بود و از پزشکی و اخترشناسی آگاهی داشت. در میان سالگی حج گزارد و در بازگشت از سفر حج داروغۀ دفتر همایون شد. در قصیده، از شاعران قرن ۶ق و در غزل از شاعران قرن ۷ق، به ویژه سعدی، پیروی می کرد. چون درگذشت، به فرمان فتحعلی شاه پیکرش را به نجف بردند و در آن جا به خاک سپردند. از آثارش: دیوان شعر که در تهران به چاپ رسیده است؛ روضةالبکاء و سحاب البکاء، هر دو در مراثی شهدای کربلا؛ تذکرۀ رشحات سحاب که ناتمام ماند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سحاب اصفهانی محمد بن هاتف   • مفهوم سحاب اصفهانی محمد بن هاتف   • تعریف سحاب اصفهانی محمد بن هاتف   • معرفی سحاب اصفهانی محمد بن هاتف   • سحاب اصفهانی محمد بن هاتف چیست   • سحاب اصفهانی محمد بن هاتف یعنی چی   • سحاب اصفهانی محمد بن هاتف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سحاب اصفهانی محمد بن هاتف

کلمه : سحاب اصفهانی محمد بن هاتف
اشتباه تایپی : sphf hwtihkd lpln fk ihjt
عکس سحاب اصفهانی محمد بن هاتف : در گوگل

آیا معنی سحاب اصفهانی محمد بن هاتف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )