برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1420 100 1

ستاره شمردن

معنی ستاره شمردن در لغت نامه دهخدا

ستاره شمردن. [ س ِ رَ / رِ ش ِ / ش ُم َ / م ُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از بیدار بودن و شب زنده داری کردن. (برهان ) (آنندراج ) (غیاث ) :
حکایت شب هجران که باز یارد گفت
مگر کسی که چو سعدی ستاره بشمارد.
سعدی.
هر دم ای دیده برِ چرخ ستاره شمری
جان من عزم سفر کرد بگو ماه کجاست.
امیرخسرو (از آنندراج ).
|| رصدکردن. منجمی :
شب تیره پهلو ببستر نبرد
بطالعپژوهی ستاره شمرد.
نظامی.
|| وقت گذراندن در شب. شب زنده داری کردن :
بدان مثل که شب آبستن است دور از تو
ستاره میشمرم تا که شب چه زاید باز.
حافظ (دیوان چ پژمان ص 164).

معنی ستاره شمردن به فارسی

ستاره شمردن
( مصدر ) بیدار بودن بشب شب زنده داری کردن .

معنی ستاره شمردن در فرهنگ معین

ستاره شمردن
( ~ . شُ مَ یا مُ دَ) (مص ل .) کنایه از: شب زنده داری کردن .

ستاره شمردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ستاره شمردن   • مفهوم ستاره شمردن   • تعریف ستاره شمردن   • معرفی ستاره شمردن   • ستاره شمردن چیست   • ستاره شمردن یعنی چی   • ستاره شمردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ستاره شمردن
کلمه : ستاره شمردن
اشتباه تایپی : sjhvi alvnk
عکس ستاره شمردن : در گوگل

آیا معنی ستاره شمردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )