برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1610 100 1
شبکه مترجمین ایران

سبک پر

معنی سبک پر در لغت نامه دهخدا

سبک پر. [ س َ ب ُ پ َ ] (نف مرکب ) تیزپرواز. (آنندراج ). تیزپر. تیزرو. مسرع :
نه همه بینی کاین چرخ کبود از بر ما
بسی از مرغ سبکپرتر و پرّنده تر است.
ناصرخسرو.
ننهاده اند در پر جغد و غراب و زاغ
آن چابکی که در پر باز سبکپر است.
اثیر اخسیکتی.
بس سبکپر مپر ای مرغ که می نامه بری
تا ز رخ پای ترا خرده ٔ زر بربندم.
خاقانی.
روان شد در هوا باز سبکپر
جهان خالی شد از کبک و کبوتر.
نظامی.
از آن باغ سبکپرمانده پر داغ
جهان تاریک بر وی چون پر زاغ.
نظامی.

معنی سبک پر به فارسی

سبک پر
تیز پرواز تیز پر
[hang glider, kite] [حمل ونقل هوایی] وسیلۀ هوایی بسیار سبک با بال هایی شبیه به بال پرندگان که قادر به سریدن در هواست؛ این وسیله ممکن است مجهز به موتور کمکی باشد
[powered hang glider] [حمل ونقل هوایی] سبک پَری که با قدرت موتور پرواز کند

معنی سبک پر در فرهنگ فارسی عمید

سبک پر
پرنده ای که تندوتیز پرواز کند، پرندۀ تیزپر، تیزپر: ننهاده اند در پر جغد و غراب و زاغ / آن چابکی که در پر باز سبک پر است (اثیرالدین اخسیکتی: ۴۷).

سبک پر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سبک پر   • مفهوم سبک پر   • تعریف سبک پر   • معرفی سبک پر   • سبک پر چیست   • سبک پر یعنی چی   • سبک پر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبک پر

کلمه : سبک پر
اشتباه تایپی : sf; ~v
عکس سبک پر : در گوگل

آیا معنی سبک پر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )