برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1606 100 1
شبکه مترجمین ایران

سبک عنان

معنی سبک عنان در لغت نامه دهخدا

سبک عنان. [ س َ ب ُ ع ِ ] (ص مرکب ) بمعنی سبک رو که کنایه از تند و تیز براه رونده و جلدرفتار و شتاب رو باشد. (برهان ). تند و تیز. (انجمن آرا). شتاب رو. (رشیدی ). تیزرفتار. (غیاث ). مرادف سبکپای. (آنندراج ). جلد و چابک. (ناظم الاطباء). سبک سیر :
دی ماه سبک عنان تر از عمر
چون عمر گرانبهات جویم.
خاقانی.
بر نه فلک او ستاره ٔ قطب
کس قطب سبک عنان ندیده ست.
خاقانی (دیوان چ ص 71).
عزم سبک عنان تو در جنبش آورد
این پایدار مرکز عالی مدار هم.
حافظ.
این قامت خمیده و عمر سبک عنان
تیر گشاده ای و کمان کشیده است.
صائب (ازآنندراج ).
|| حمله کننده در جنگ. (برهان ) (رشیدی ). || رام و دست آموز. (ناظم الاطباء).

معنی سبک عنان به فارسی

سبک عنان
( صفت ) ۱ - سوار سریع . ۲ - تندرو تیز رو . ۳ - حمله کننده . ۴ - رام دست آموز .

معنی سبک عنان در فرهنگ معین

سبک عنان
( ~ . عِ) [ فا - ع . ] (ص مر.) تندرو.

معنی سبک عنان در فرهنگ فارسی عمید

سبک عنان
۱. سوار چابک.
۲. تندرو، چالاک.

سبک عنان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سبک عنان   • مفهوم سبک عنان   • تعریف سبک عنان   • معرفی سبک عنان   • سبک عنان چیست   • سبک عنان یعنی چی   • سبک عنان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبک عنان

کلمه : سبک عنان
اشتباه تایپی : sf; ukhk
عکس سبک عنان : در گوگل

آیا معنی سبک عنان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )