برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

سبک سری

/saboksari/

مترادف سبک سری: بی وقاری، جلفی، خواری، سبکی، فرومایگی ، نادانی، حماقت

متضاد سبک سری: وقر، وقار

معنی سبک سری در لغت نامه دهخدا

سبک سری. [ س َ ب ُ س َ ](حامص مرکب ) حماقت و فرومایگی. (غیاث ) (آنندراج ).

معنی سبک سری در فرهنگ فارسی عمید

سبک سری
۱. خودرایی.
۲. بی خردی.
۳. فرومایگی.

معنی سبک سری به انگلیسی

frivolity (اسم)
پوچی ، هرزه درایی ، سرسری ، سبکی ، بیهودگی ، بی معنایی ، سبک سری
stupidity (اسم)
مزخرف ، سفاهت ، بیهوشی ، بی علاقگی ، خیره سری ، خریت ، حماقت ، سبک سری ، کند ذهنی
levity (اسم)
سرسری ، سبکی ، سبک سری ، رفتار سبک ، لوسی
light-headedness (اسم)
سبک سری

معنی کلمه سبک سری به عربی

سبک سری
هزل

سبک سری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی
در عربی واژه طیش به معنای سبکسری است
امین رفیعیان
بی مسئولیتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سبک سری   • مفهوم سبک سری   • تعریف سبک سری   • معرفی سبک سری   • سبک سری چیست   • سبک سری یعنی چی   • سبک سری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبک سری

کلمه : سبک سری
اشتباه تایپی : sf; svd
آوا : saboksari
نقش : اسم
عکس سبک سری : در گوگل

آیا معنی سبک سری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )