برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

سبک روح

/sabokruh/

مترادف سبک روح: شاد، سرزنده، باروحیه، ظریف طبع، خوش بین، بی تکلف، بی تکبر

معنی سبک روح در لغت نامه دهخدا

سبک روح. [ س َ ب ُ ] (ص مرکب ) کنایه از مردم ظریف. (برهان ) (مهذب الاسماء) (رشیدی ) (آنندراج ). مرد لطیف و ظریف. (غیاث ). آنکه جسم او در لطافت مثل روح شده باشد و در طیر و سیر مانند روح بود. (آنندراج ) :
چو ریگست تیره گرانسایه نادان
چو آبی است روشن سبکروح دانا.
خاقانی.
گرانسایه زیر سبک روح بهتر
چو سنگ سیه زیر آب مصفا.
خاقانی.
غلام آن سبکروحم که سر بر من گران دارد
جوابش تلخ و پنداری شکر زیر زبان دارد.
سعدی (طیبات ).
آن بار که گردون نکشد یار سبکروح
گر بر دل عاشق بنهد بار نباشد.
سعدی (طیبات ).
بنوش می که سبکروحی و لطیف اندام
علی الخصوص در آن دم که سر گران داری.
حافظ.
آن سبکروحم که میگیرم جهان را در بغل
هم چو خون گرمی که گیرد آشنا را در بغل.
آقارضی (از آنندراج ).
|| تیزدل. زیرک : عُلامی ّ؛ سبکروح تیزفهم. (منتهی الارب ) :
هر زمان تازه یکی دوست درآید ز درم
هم سبکروح بفضل و هم سبکروی بجاه.
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 359).
|| خندان و شکفته. (برهان ) (آنندراج ): هَش ّ، مرد شادمان و تازه روی و سبکروح. (منتهی الارب ) :
بگاه صلح سبک روی تر ز حلم شجاع
بروز حرب گرانمایه تر زخشم حلیم.
ابوالفرج رونی.
|| بی تعلق و تکلف. بی کبر و عناد. (برهان ) (غیاث ) (آنندراج ). || مقابل گران جان. (انجمن آرا). || مرد سبکرفتار و چست و چالاک در هر کار. (غیاث ). چست. (منتهی الارب ) :
باد سبکروح بود در طواف
خود تو گران جان تری از کوه قاف.
نظامی.

معنی سبک روح در فرهنگ معین

سبک روح
( ~.) [ فا - ع . ] (ص مر.) ۱ - خوشحال ، خندان . ۲ - بی تکلف ، بی تکبر. ۳ - چست ، چالاک . (?(سبکسار ( ~ .) (ص مر.) ۱ - خوار، فرومایه . ۲ - بی وقار. ۳ - بی خرد.

معنی سبک روح در فرهنگ فارسی عمید

سبک روح
۱. خوشحال، خندان، شاد.
۲. بی تکلف.
۳. بی تکبر.
۴. چست و چالاک.

معنی سبک روح به انگلیسی

merry (صفت)
فراخ ، خوشحال ، بشاش ، خوشدل ، خوش ، شاد دل ، سرحال ، خرم ، مسرور ، شاد ، خوشنود ، سرمست ، سبک روح ، با نشاط ، شادمان ، خوش وقت ، خشنود ، خندان ، سرخوش ، شاد کام ، پرنشاط ، پر میوه
gay (صفت)
فراخ ، خوشدل ، شوخ ، سرحال ، خرم ، خوشنود ، سرمست ، سبک روح ، خوش وقت ، خشنود ، سرخوش ، پرنشاط
jovial (صفت)
سعید ، عیاش ، سبک روح ، طربانگیز
volant (صفت)
چابک ، جاری ، سبک روح ، پرواز کننده
elastic (صفت)
فنری ، کشسان ، قابل ارتجاع ، کش دار ، مرتجع ، سبک روح

معنی کلمه سبک روح به عربی

سبک روح
شريط مطاطي

سبک روح را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سینا سبک روح بیوگرافی   • دانلود آهنگ های سینا سبک روح   • سینا سبک روح شیراز   • سينا سبك روح   • دانلود اهنگ سینا سبک روح   • سینا سبکروح   • معنی سبک روح   • مفهوم سبک روح   • تعریف سبک روح   • معرفی سبک روح   • سبک روح چیست   • سبک روح یعنی چی   • سبک روح یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبک روح

کلمه : سبک روح
اشتباه تایپی : sf; v,p
آوا : sabokruh
نقش : صفت
عکس سبک روح : در گوگل

آیا معنی سبک روح مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )