برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1604 100 1
شبکه مترجمین ایران

سبک داشتن


مترادف سبک داشتن: کوچک شمردن، خوار داشتن، تحقیر کردن، بی اهمیت دانستن

معنی سبک داشتن در لغت نامه دهخدا

سبک داشتن. [ س َ ب ُ ت َ ] (مص مرکب ) استخفاف. اهانت. استهانت. حقیر شمردن. خوار شمردن. استخفاف. (ترجمان القرآن ): استجهال ؛نادان شمردن و سبک داشتن. (تاج المصادر بیهقی ). استفاه. تهوین. هوان. مهانة. (منتهی الارب ) :
تو دانی که نگریزم از کارزار
ولیکن سبک داردم شهریار.
فردوسی.
هش و رای پیران سبک داشتند
همه پند او را تنک داشتند.
فردوسی.
گراین حدیث سبک داشت لاجرم امروز
همی کشید بدو پا سبک دو بند گران.
فرخی.
اما تو اشارت مشفقان و قول ناصحان سبک داری و آنچه بمصلحت مآل و حال تو پیوندد بر آن ثبات نکنی. (کلیله و دمنه ).

معنی سبک داشتن به فارسی

سبک داشتن
( مصدر ) خفیف شمردن خوار شمردن .

معنی سبک داشتن در فرهنگ معین

سبک داشتن
( ~ . تَ) (مص م .) ۱ - خوار شمردن . ۲ - (مص ل .) مسامحه کردن .

سبک داشتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سبک داشتن   • مفهوم سبک داشتن   • تعریف سبک داشتن   • معرفی سبک داشتن   • سبک داشتن چیست   • سبک داشتن یعنی چی   • سبک داشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبک داشتن

کلمه : سبک داشتن
اشتباه تایپی : sf; nhajk
عکس سبک داشتن : در گوگل

آیا معنی سبک داشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )