برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

سبک المقال لفک العقال

سبک المقال لفک العقال در دانشنامه اسلامی

سبک المقال لفک العقال
«سبک المقال لفک العقال»، تألیف شیخ عبد الواحد، محمد بن عبد العزیز بن طواح تونسی(718 - 673ق)، به زبان عربی و مشتمل بر ذکر اسامی و شرح حال و کرامات تعدادی از عرفا و علمای تونس و اندلس و پاره ای از سخنان آنهاست.
کتاب، مشتمل بر سه فصل و شرح حال 26 تن از عرفا و علما است. در آغاز کتاب، پس از مقدمه محمد عبد الهادی منونی، نوشته محقق کتاب، محمد مسعود جبران، مشتمل بر شرح زندگی مؤلف و آثار قلمی وی، وصف نسخه خطی کتاب و اهمیت آن و روش تحقیق محقق در مورد این کتاب، درج شده است.
مؤلف، در متن، از آیات قرآن، روایات معصومین، اشعار عرب و حکایات استفاده نموده است.
مؤلف، پس از مقدمه، فصلی را تحت عنوان«در شناخت علم و شرافت آن»، باز کرده و در آن، از نسبت علم با معرفت و سخنان بزرگان در این باره و ملاک شرافت و ارزش علم و... سخن گفته است، آن گاه به معرفی تعدادی از بزرگان علم و عرفان همراه با ذکر القاب و صفاتی ویژه در مورد هر کدام پرداخته است؛ به نمونه هایی از کار وی توجه فرمایید:
1. ابو محمد عبد العزیز مهدوی: قطب زمان و سرور یاران خویش، آقای مردم روزگار خود و تکیه گاه هم شهریان خویش، شیخ پیشوای عارف، معدن اسرار پنهان، سرچشمه معانی الهی، خورشید حقیقت، پیشوای طریقت، ابو محمد عبد العزیز بن ابی بکر قرشی مهدوی - که خدا از وی خوشنود باد - مردی بود درس ناخوانده که از قرآن هیچ نمی خواند(نمی توانست بخواند)، سپس خواند...
«سبک المقال لفک العقال»، تالیف شیخ عبد الواحد، محمد بن عبد العزیز بن طواح تونسی (۷۱۸- ۶۷۳ ق)، به زبان عربی و مشتمل بر ذکر اسامی و شرح حال و کرامات تعدادی از عرفا و علمای تونس و اندلس و پاره ای از سخنان آنهاست.
کتاب، مشتمل بر سه فصل و شرح حال ۲۶ تن از عرفا و علما است. در آغاز کتاب، پس از مقدمه محمد عبد الهادی منونی ، نوشته محقق کتاب، محمد مسعود جبران ، مشتمل بر شرح زندگی مؤلف و آثار قلمی وی، وصف نسخه خطی کتاب و اهمیت آن و روش تحقیق محقق در مورد این کتاب، درج شده است. مؤلف، در متن، از آیات قرآن ، روایات معصومین، اشعار عرب و حکایا ...

سبک المقال لفک العقال را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سبک المقال لفک العقال   • مفهوم سبک المقال لفک العقال   • تعریف سبک المقال لفک العقال   • معرفی سبک المقال لفک العقال   • سبک المقال لفک العقال چیست   • سبک المقال لفک العقال یعنی چی   • سبک المقال لفک العقال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبک المقال لفک العقال

کلمه : سبک المقال لفک العقال
اشتباه تایپی : sf; hglrhg gt; hgurhg
عکس سبک المقال لفک العقال : در گوگل

آیا معنی سبک المقال لفک العقال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )