برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

سبات

معنی سبات در لغت نامه دهخدا

سبات. [ س ُ ] (ع اِ) خواب. (اقرب الموارد). خواب سبک و خفی یا ابتدای خواب در سر تا که بدل رسد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). || (ص ) مرد زیرک. (ناظم الاطباء).زیرک از مردان. (از اقرب الموارد). || (اِ) روزگار. (منتهی الارب ). دهر. (اقرب الموارد). زمانه. (غیاث ). || راحت و آسایش. (مهذب الاسماء) (کشاف اصطلاحات الفنون ) (غیاث ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || نام مرضی است. (غیاث ). نام بیماری در سر. (ناظم الاطباء). و در تداول طب عبارتست از سیلان خلط یا بالا رفتن بخار در حواس تصرف کند و آن دو نوع است آنکه کسالت و کندخاطری و فتور خواب همراه بود و آن سبات نام دارد. (تذکره ٔ ضریر انطاکی ).
- ابناسبات ؛ شب و روز. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

معنی سبات به فارسی

سبات
( اسم ) ۱ - خواب . ۲ - اول خواب خواب سبک .
نام مرضی است که در اثر بلغم و صفر عارض شود

معنی سبات در فرهنگ معین

سبات
(سُ) [ ع . ] (اِ.) خواب ، خواب سبک .

معنی سبات در فرهنگ فارسی عمید

سبات
۱. خواب یا اول خواب.
۲. خواب سبک.
۳. دهر، روزگار.
۴. مرد زیرک.
۵. (اسم مصدر) (پزشکی) بیماری خواب زدگی که تا آستانۀ از دست رفتن هشیاری می رسد.

معنی سبات به انگلیسی

lethargy (اسم)
رخوت ، بی علاقگی ، سبات ، خواب مرگ ، بی حالی ، مرگ کاذب ، موت کاذب ، تهاون
coma (اسم)
اغماء ، بیهشی ، سبات

معنی کلمه سبات به عربی

سبات
خمود

سبات را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد کوشکی
اين آماسي در ابتدای مغز ، از ماية آميخته از صفرا و بلغَم است مانند آن تب كه آن را غب غير خالص می خوانند و نشان اين بيماري آن است كه بيمار به آن می ماند که گوئي در خواب است ولكن چشمش بازاست . هدایت المتعلمین فی طب ص 240
سلام
آرامش و استراحت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کاروتید چیست   • شریان کاروتید خارجی   • درمان گرفتگی عروق کاروتید   • شریان کاروتید مشترک   • کاروتید گردن   • شاخه های شریان کاروتید داخلی   • شریان کاروتید چیست   • سینوس کاروتید   • معنی سبات   • مفهوم سبات   • تعریف سبات   • معرفی سبات   • سبات چیست   • سبات یعنی چی   • سبات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبات

کلمه : سبات
اشتباه تایپی : sfhj
عکس سبات : در گوگل

آیا معنی سبات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )