برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1384 100 1

سامانه فیزیکی

سامانه فیزیکی در دانشنامه ویکی پدیا

سامانه فیزیکی
در فیزیک، یک سامانه فیزیکی بخشی از جهان فیزیکی است که برای تجزیه و تحلیل انتخاب می شود. همه چیز خارج از سیستم به عنوان «محیط» شناخته می شود و هر اتفاقی در محیط، به جز اثراتش روی سامانه، نادیده در نظر گرفته می شود.
سامانه مفهومی
فضای فاز
پدیده
فیزیکالیسم
نمودار گذر سیگنال
مهندسی سامانه ها
علوم سامانه ها
سیستم ترمودینامیکی
شکاف بین سیستم و محیط انتخاب تحلیلگر و معمولاً برای ساده کردن تحلیل است. برای مثال آب در دریاچه و آب در نیمی از دریاچه و یا یک مولکول آب در این دریاچه می تواند هرکدام به عنوان یک سیستم فیزیکی در نظر گرفته شود. یک سامانه منزوی، سامانه ای است که تعاملش با محیط قابل چشم پوشی است.
عکس سامانه فیزیکی
یک سامانهٔ فیزیکی مجازی یا سیستم فیزیکی سایبری (CPS) یک مکانیزم کنترل یا نظارت توسط الگوریتم های مبتنی بر کامپیوتر است و به صورت محکمی با اینترنت و کاربران آن یکپارچه شده است. در سیستم های فیزیکی سایبری اجزای فیزیکی و نرم افزاری به شدت در هم تنیده شده اند و هر عملیاتی بر روی فضاهای مختلف و مقیاس های زمانی به روش های متعددی بیان می شوند و روش رفتاری متمایز با یکدیگر به وسیلهٔ هزاران روش که با تغییر متن انجام می شود، تعامل می کنند. نمونه هایی از CPS شامل شبکه هوشمند، سیستم های خودمختار خودرو، نظارت پزشکی، سیستم های کنترل فرایند، سیستم های رباتیک و خلبان خودکار است.
CPS شامل روش های transdisciplinary(فرارشته)، ادغام نظریه سایبرنتیک ها، مکاترونیک، طراحی و فرایند علم است. کنترل فرایند اغلب به سیستم های جاسازی شده اشاره می کند. در سیستم های جاسازی شده تأکید بیشتر بر اطلاعات و عناصر محاسباتی است و کمتر مشتاق برای ایجاد پیوند بین عناصر محاسباتی و فیزیکی است. CPS نیز شبیه به اینترنت اشیاء (IoT) است و از معماری پایه ای شبیه به آن استفاده می کند.CPS یک ترکیب و هماهنگی قوی تر بین عنار فیزیکی و محاسباتی ایجاد می کند.
پیش سازهای سیستم های فیزیکی سایبری را می توا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سامانه فیزیکی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سامانه فیزیکی   • مفهوم سامانه فیزیکی   • تعریف سامانه فیزیکی   • معرفی سامانه فیزیکی   • سامانه فیزیکی چیست   • سامانه فیزیکی یعنی چی   • سامانه فیزیکی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سامانه فیزیکی
کلمه : سامانه فیزیکی
اشتباه تایپی : shlhki tdcd;d
عکس سامانه فیزیکی : در گوگل

آیا معنی سامانه فیزیکی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )