برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

سامانه استاندارد بین المللی یکاها


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سامانه استاندارد بین المللی یکاها   • مفهوم سامانه استاندارد بین المللی یکاها   • تعریف سامانه استاندارد بین المللی یکاها   • معرفی سامانه استاندارد بین المللی یکاها   • سامانه استاندارد بین المللی یکاها چیست   • سامانه استاندارد بین المللی یکاها یعنی چی   • سامانه استاندارد بین المللی یکاها یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سامانه استاندارد بین المللی یکاها

کلمه : سامانه استاندارد بین المللی یکاها
اشتباه تایپی : shlhki hsjhknhvn fdk hglggd d;hih
عکس سامانه استاندارد بین المللی یکاها : در گوگل

آیا معنی سامانه استاندارد بین المللی یکاها مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )