برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

سال گردش

معنی سال گردش در لغت نامه دهخدا

سال گردش. [ گ َ دِ ] (اِ مرکب ) عبارت از شروع شدن سال نو از جلوس. (آنندراج ). شروع سال نو از جلوس پادشاه. (استینگاس ص 642) : و آن ساعت که شمس بدرجه ٔ اعتدال ربیعی رسید وقت سال گردش در آن سرای بتخت نشست و تاج بر سر نهاد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 32).
دین مبارک سال گردش کرده ایام ترا
جشن نوروزی به پیروزی و بهروزی زنان.
امیر معزی (از آنندراج ).
در پیش گوش او سر زلفش حجاب بود
برداشت او حجاب سر زلف تابدار
تا بی حجاب شعر من آمد بگوش او
در جشن سال گردش سلطان روزگار.
امیرمعزی (از آنندراج ).

معنی سال گردش به فارسی

سال گردش
( اسم ) گردش سال [[ تحویل سال : و طالع نگاه داشت و آن سال که شمس بدرجه اعتدال ربیعی رسید وقت سال گردش در آن سرای بتخت نشست ]] .

معنی سال گردش در فرهنگ معین

سال گردش
(گَ دِ) (اِمص .) گردش سال ، تحویل سال .

معنی سال گردش در فرهنگ فارسی عمید

سال گردش
گردش سال، تجدید سال، شروع شدن سال نو.

سال گردش را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سال گردش   • مفهوم سال گردش   • تعریف سال گردش   • معرفی سال گردش   • سال گردش چیست   • سال گردش یعنی چی   • سال گردش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سال گردش

کلمه : سال گردش
اشتباه تایپی : shg 'vna
عکس سال گردش : در گوگل

آیا معنی سال گردش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )