برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1343 100 1

سالبه ٔ کلیه

معنی سالبه ٔ کلیه در لغت نامه دهخدا

سالبه ٔ کلیه. [ ل ِ ب َ ی ِ ک ُل ْ لی ی َ / ی ِ ](ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به سالبه و قضیه شود.

سالبه ٔ کلیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سالبه ٔ کلیه   • مفهوم سالبه ٔ کلیه   • تعریف سالبه ٔ کلیه   • معرفی سالبه ٔ کلیه   • سالبه ٔ کلیه چیست   • سالبه ٔ کلیه یعنی چی   • سالبه ٔ کلیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سالبه ٔ کلیه
کلمه : سالبه ٔ کلیه
اشتباه تایپی : shgfi ٔ ;gdi
عکس سالبه ٔ کلیه : در گوگل

آیا معنی سالبه ٔ کلیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )