برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1434 100 1

ساتیا

معنی اسم ساتیا

اسم: ساتیا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: از نامهای باستانی

ساتیا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا
صادق، راستگو
مريم
حقيقت
ساینا
ساتیا از نام های باستانیه که معنیش میشه سیمرغ
پگاه
ساتیا به معنی حقیقت و راستیه.از نامهای اصیل ایرانی
ساتیا
ساتیا یک نام لری است.سا به معنی سایه و تیا از تیام به معنی چشمهام مشتق شده...و به معنی سایه چشمهام است
تیاناز
ساتیا : اسم لری دخترانه است به معنای سایه چشمان است ساتیابه مجازبه معنای دختری که مایه آرامش و آسودگی وسعادت وپناه وامیدودلگرمی است عزیزوگرامی است. ساتیا : سا درگویش زبان لری به معنای سایه است . تیا : درگویش زبان لری به معنای دوچشم وچشمان است .ساتیا اسمی پارسی (لری ) است . وازاسامی اصیل وباستانی فارسی است.
اسمهای تیام تیادا تیارا سایدا تیناز تیدا تیگل تیاناز منتیا تیارام تیامهر تیکال مهرتیام فرتیام تیامفر مهتیام تیاگل تیامسیش تیما تیماه تیامی ازاسمهای لری دخترانه است.
تیاناز
ساتیار اسم مرد وازاسمهای رایج لری است .
ساتیاروندهم نام طایفه ای ازطوایف لر است.
ساتیا : اسم دختر وازاسمهای رایج لری است.
ساتی
ساتیا یکی از لقب های حضرت مریم هستش رهنی با حیا ،با شرم
ساتیا
ساتیا اسم لری نیست و ریشه در اسم ساتی دختر یکی از شاهان در دوره های گذشته دارد و به معنی راستی و راستگویی می باشد
ساتیا
معنی اسم ساتیا دوست صمیمی می باشد که نام یکی از دانشمندان هندی است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ساتیا   • مفهوم ساتیا   • تعریف ساتیا   • معرفی ساتیا   • ساتیا چیست   • ساتیا یعنی چی   • ساتیا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ساتیا
کلمه : ساتیا
اشتباه تایپی : shjdh
عکس ساتیا : در گوگل

آیا معنی ساتیا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )