برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

زوال شمس

زوال شمس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرتین
زوال شمس. زوال، مایل گردیدن آفتاب از میانه ٔ آسمان، متمایل شدن آفتاب از وسط آسمان به سوی مغرب. رجوع شود به زوال و شمس.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زوال شمس   • مفهوم زوال شمس   • تعریف زوال شمس   • معرفی زوال شمس   • زوال شمس چیست   • زوال شمس یعنی چی   • زوال شمس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زوال شمس

کلمه : زوال شمس
اشتباه تایپی : c,hg als
عکس زوال شمس : در گوگل

آیا معنی زوال شمس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )