برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

زهر

/zahr/

مترادف زهر: حمه، رز، سم، شرنگ، شوکران، هلاهل، شکوفه، گل، ورد

معنی زهر در لغت نامه دهخدا

زهر. [ زَ ] (اِ) معروف است و به عربی سم گویند. (برهان ) (از جهانگیری ). سم و هر ماده ای که قابل بروز فساد و اختلالات زیاد در بدن حیوانی باشد و نیز مورث مرگ آن گردد و هر ماده ٔ مفسد و مهلکی که محتوی در بدن بعضی حیوانات بود مانند افعی و عقرب و جز آن. (ناظم الاطباء). ماده ای که جانداری را هلاک کند چه داروی مصنوع باشد و چه نیش زنبور و مار و عقرب و غیره. سَم . مقابل پازهر، پادزهر، تریاق. (فرهنگ فارسی معین ). سم. ذعاف. شرنگ. جُحال. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). پهلوی «زهر» ، ارمنی دخیل «ژهر» ، از ایرانی باستان «جثره » از «گن » (زدن ، کشتن )، کردی «ژهر» ، «ژئیر» ، «ژار» ، افغانی ، بلوچی دخیل «زهر» ، گیلکی نیز«زهر» . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). معروف... و سم مهلک. (انجمن آرا) (آنندراج ). و قاتل و کشنده و ناب از صفات اوست و با لفظ خوردن ونوشیدن و چشیدن و کشیدن و ریختن و چکیدن و رفتن و دادن و شکستن و دمیدن مستعمل. (آنندراج ) :
قند جدا کن ازوی دور شو از زهر دند
هرچه به آخر به است جان ترا آن پسند.
رودکی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
سخن زهر و پازهر و گرم است وسرد
سخن تلخ وشیرین و درمان و درد.
ابوشکور.
نهاده زهر بر نوش و خار همبر گل
چنانکه باشد جیلانش از بر عناب.
ابوطاهر (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
اگر زیر نوش اندرون زهر نیست
دلت را ز رنج و زیان بهر نیست.
فردوسی.
هلاهل چنین زهر هندی بگیر
بکار آر یک باره با اردشیر.
فردوسی.
ز دانایی او را فزون بود بهر
همی زهر بشناخت از پادزهر.
فردوسی.
کسی کرد نتوان ز زهر انگبین
نسازد ز ریکاشه کس پوستین.
عنصری.
که بیوسد ز زهر طعم شکر
نکند میل بی هنر به هنر.
عنصری.
و بیماریهای باریک را منفعت دهد [ شیر ]... و کسی را که بنگ خورده باشد یا ذراریح و گرد زهرها. (الابنیه از حاشیه ٔ برهان چ معین ).
فصلی خوانم از دنیای فریبنده ، به یک دست شکر پاشنده و به دیگر دست زهر کشنده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 3 ...

معنی زهر به فارسی

زهر
یکی از کتب یهودی در زمره ادبیات قباله یی نام این کتاب ماخوذ از شعریست در کتاب دانیال ۱۳ ۱۲ .
شکوفه، شکوفه درخت یاگیاه، واحدش زهره، ازهارجمع، داروی کشنده، سم، مادهای ازنیش برخی حشرات، ومار
( اسم ) شکوفه درخت و گیاه جمع ازهار زهور .
ابن عبدالملک ابن محمد بن مروان
( اسم ) ۱ - آب زهر آلوده . ۲ - آبی که بدان پنیر بندند مایه ای که شیر را پنیر کند . ۳ - آبی که بعض میوه ها و نباتات را در آن خیس کنند تا تلخی و شوری آن گرفته شود . ۴ - ادرار شاش پیشاب .
بلبل عندلیب
زهر آلود کردن شمشیر و جز آن را تذریب
زهر آب گون یا آب زهر داده
زهر آب دار یا به رنگ زهر آب
شمشیر یا تیغ زهر آگین
زهر آشامیده که زهر نوشد
به زهر آلودن به زهر آمیختن
( صفت ) ۱ - آمیخته به زهر زهر آلود سمی . ۲ - تاخ زننده .
آلاینده به زهر یا آلوده به زهر
آمیخته و سرشته بزهر زهر آمیغ
زهر آلوده
اسیوس است
( اسم ) گونه ای خلر که آنرا خلر معطر و نخود شیرین نیز ...

معنی زهر در فرهنگ معین

زهر
( ~.) [ ع . ] (اِ.) شکوفة درخت و گیاه . ج . ازهار، زهور.
(زَ) [ په . ] (اِ.) مادة سمی . ، ~ هلاهل زهر جانوری افسانه ای که گفته شده بسیار کشنده است . ، ~ چشم گرفتن بسیار ترساندن . ، ~ مار کردن کنایه از: خوردن (در مقام دشنام و تحقیر). ، ~ ماری کنایه از: مشروب الکلی .

معنی زهر در فرهنگ فارسی عمید

زهر
۱. داروی کشنده، هر دارویی که جانداری را هلاک کند، سم.
۲. ماده ای که از نیش برخی حشرات مانند زنبور، مار، عقرب، و امثال آن ها تراوش می کند.
= پادزهر

زهر در دانشنامه اسلامی

زهر
معنی ظَهَرَ: آشکار شد - عيان است
تکرار در قرآن: ۱(بار)
. در مجمع گوید: زهرة الحیوة الدنیا زیباوی آن است و زهرة (به فتح هاء) نیز جایز است و زهرة غنچه‏ای است که با صفا نماید و از آن جهت به هر چیز نورانی زاهر گوید و معنی حدیث در وصف حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله وسلم «کانَ اَزْهَرَ اللَّوْن» از آن است یعنی رنگش نورانی بود جوهری نیز آن را طراوت و زیبائی دنیا گفته. طبرسی فرموده: در آیه می‏شود «زهره» حال باشد از «به» و از «ما متعنّابه» یعنی چشم ندوز به اقسام متاعیکه به آنها داده‏ایم حال آنکه آن رونق دنیاست. بیضاوی چند وجه نقل کرده از جمله گوید: زهره منصوب است به فعل محذوف که «متعنّابه» به آن دلالت دارد. این معنی در صورتی است که مراد از ازدواج انواع نعمتها باشد چنانکه طبرسی فرموده و اگر غرض اقسام کفّار باشد چنانکه زمخشری گفته و المیزان نقل کرده و ضمیر «منهم» تأیید می‏کند آن وقت معنی عوض می‏شود ولی انواع نعمتها بودن بهتر است
کتاب زهر الآداب و ثمر الالباب نوشته ابراهیم بن علی قیروانی در موضوع داستان و حکمت و به زبان عربی می باشد.
ابن رشیق در « الانموذج »، ابن بسام در « الذخیرة »، رشید بن زبیر در « الجنان » و ابن خلکان در « وفیات الاعیان » درباره ابو اسحاق، ابراهیم بن علی الحصری القیروانی (- ۴۵۳ ق) سخن گفته اند. چنانکه گفته اند جوانان شهر قیروان نزد وی گرد آمده و از او استفاده علمی می بردند و نزد ایشان محترم بود. به گفته ابن رشیق در «انموذج» وی شاعری نقاد و فردی آگاه نسبت به کلام عرب ، دوست دار مجانست و مطابقت و علاقه مند بکارگیری استعاره در کلام بود و این از جهت تلاشی بود که وی برای پیروی از روش ابو تمام انجام می داد. وی دارای آثاری ارزشمند در شعر و خبر است. برخی از آثار وی عبارتند از: زهر الآداب، کتاب النورین ، کتاب المصون و الدر المکنون ، کتاب الجواهر فی الملح و النوادر .
...

زهر در دانشنامه ویکی پدیا

زهر
تعریفی که از زهرها شده تا حدودی بحث بر انگیز است. ولی می توان زهر را ماده ترشحی پیچیده تعبیر نمود که در بافت یا غده ای اختصاصی در بدن جانور یا ساختار یک گیاه تولید و ذخیره می شود. این غده یا بافت اغلب به دستگاه ویژه تزریق یعنی نیش و دندان متصل است. زهر در درجه اول وسیله ای است جهت بی حرکت کردن قربانی و از آنجایی که غنی از آنزیم های پروتولیتیک است موجب تسهیل هضم آن می شود و در درجه دوم وسیله ای جهت دفاع در مقابل دشمن است. زهر نه تنها از حیوانی به حیوان دیگر متفاوت است، بلکه حتی در یک گونه نیز بسته به سن، فصل، دمای محیط و منطقه جغرافیایی و نوع تغذیه می تواند دچار تغییراتی شود. در مورد تفاوت زهر و سم می توان گفت زهرها برای ایجاد اثرات زیان بار باید به بافت گیرنده معرفی شوند (معمولاً تزریق) در حالی که سموم معمولاً خورده می شوند.
استفاده از زهر در طب قدیم برای درمان بیماری های مختلف از جمله دردهای مفصلی، بیماری های عفونی، وبیماری های پوستی رواج داشته است بر اساس منابع اولین بار 380 سال قبل از میلاد مسیح در یونان باستان از زهر برای درمان بیماری ها استفاده شد و در طول امپراطوری روم، شواهدی وجود دارد که از سم برای ساخت داروهایی جهت درمان تب و زخم و ساخت پادزهر ها استفاده شده است. در اين ميان زهر زنبور عسل از جايگاه  ويژه اي در پزشکی برخوردار است. به واقع شواهد و قرائن نشان دهنده  اين نکته است که بشر در قرون قبل از ميلاد با درمان از طريق بهره گيري از زهر زنبور آشنا بوده است به عنوان نمونه بابلي ها، مصري ها، ايرانيان و رومي ها از جمله اقوامي بودند که از زهر زنبور  عسل  به منظور درمان امراض گوناگون استفاده مي کردند در حقيقت مي توان تاريخچه استفاده از اين شيوه درمان را در زمان هاي بسيار قديم و حدود 3 هزار سال  قبل از ميلا د رهگيري  کرد. زماني که مصريان و يونانيان  باستان از گزش  زنبور زنده براي درمان  بيماري هاي روماتيسمي  استفاده مي کردند. اما امروزه اين شيوه درماني  به عنوان يک شاخه خاص پزشکي آلترناتيو، طيف وسيعي از بيماري ها را درمان مي کند. از زهر زنبور در درمان بیماری هایی همچون ایم اس (MS)، نقرس، عفونت، سوختگيها، ترميم زخمها ، ورمهای مفصلی روماتیسمی، پلی آرتریت ها، دردهای مفصلی پراکنده و روماتیسم میباشند اولین مطالعه مدرن ز ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زهر در دانشنامه آزاد پارسی

زُهَر (Zohar)
(در عبری به معنی «کتاب شُکوه») متن عرفانی اصلی دین یهود، گفتاری بر اسفار خمسه به زبان آرامی به قلم قبّالایی اسپانیایی، موسای لئونی(ح ۱۲۷۰ ـ ۱۳۰۰ م). این متن دربردارندۀ نظریات عرفانی دربارۀ خلقت نخستین آدمیان، تأملات اخلاقی دربارۀ ماهیت نفس، دعا، و مانند آن، و همچنین قصص بسیار است. زهر را مهم ترین متن قبّالهمی دانند.

زهر در جدول کلمات

زهر
شکوفه , سم
زهر آمیغ
زهر آلود
زهر هلاهل
رز
زهر وشرنگ
سم
زهر کشنده
سیانور, هلاهل
باد زهر آگین
سموم
پاد زهر آگین
سموم
جانوری افسانه ای با زهر خطرناک
هلاهل
جانوری با زهر کشنده
هلاهل
مار زهر دار
دساس

معنی زهر به انگلیسی

bane (اسم)
قاتل ، زهر ، مایهء هلاکت ، جانی
venom (اسم)
زهر ، سم
poison (اسم)
زهر ، سم ، شرنگ ، مشوب کردن
toxicant (اسم)
زهر ، سم

معنی کلمه زهر به عربی

زهر
سم
بول
التهاب اللوزتين

زهر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sarina
Toxino
زهر
حنانه
سمی، کثیف ، آلوده
حمیدرضا دادگر_فریمان
حمه، رز، سم، شرنگ، شوکران، هلاهل، شکوفه، گل، ورد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زهر در جدول   • مترادف زهر   • معنی زهر در جدول   • هم معنی زهر   • زهر حل جدول   • انواع زهر   • نام دیگر زهر   • زوهر   • مفهوم زهر   • تعریف زهر   • معرفی زهر   • زهر چیست   • زهر یعنی چی   • زهر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زهر

کلمه : زهر
اشتباه تایپی : civ
آوا : zahr
نقش : اسم
عکس زهر : در گوگل

آیا معنی زهر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )