برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1386 100 1

زهره النحاس

معنی زهره النحاس به فارسی

زهره النحاس
( اسم ) درد ورسوبی که در آب بر اثر فروبردن مس ملتهبب و در حال ذوب حاصل میشود . این رسوب بنظر میاید که همان اکسید دو ظرفیتی مس حاصل می گردد وسیاه رنگ و در هر حال مخلوط با سایر ناخالصی های مس مبیاشد اما آنرا با زنگار مس - که عبارت از ئیدروکربنات مس و سبز رنگ است و بتدریج در برابر هوای مرطوب و انیدرید کربنیک حاصل میشود نباید اشتباه کرد .

زهره النحاس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زهره النحاس   • مفهوم زهره النحاس   • تعریف زهره النحاس   • معرفی زهره النحاس   • زهره النحاس چیست   • زهره النحاس یعنی چی   • زهره النحاس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زهره النحاس
کلمه : زهره النحاس
اشتباه تایپی : civi hgkphs
عکس زهره النحاس : در گوگل

آیا معنی زهره النحاس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )