برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1384 100 1

زنجیره مارکوف

زنجیره مارکوف در دانشنامه ویکی پدیا

زنجیره مارکوف
زنجیره مارکوف مدلی تصادفی برای توصیف یک توالی از رویدادهای احتمالی است که در آن احتمال هر رویداد فقط به حالت رویداد قبلی بستگی دارد. زنجیره مارکوف که به افتخار آندری مارکوف ریاضی دان اهل روسیه این گونه نام گذاری شده یک سیستم ریاضی است که در آن انتقال میان حالات شمارا، از حالتی به حالت دیگر صورت می گیرد. زنجیره مارکوف یک فرایند تصادفی بدون حافظه است بدین معنی که توزیع احتمال شرطی حالت بعد تنها به حالت فعلی بستگی دارد و مستقل از گذشتهٔ آن است. این نوع بدون حافظه بودن خاصیت مارکوف نام دارد. زنجیره مارکوف در مدل سازی دنیای واقعی کاربردهای زیادی دارد.
او فقط یک بار در روز غذا می خورد.
اگر امروز پنیر بخورد فردا انگور یا کاهو را با احتمال برابر خواهد خورد.
اگر امروز انگور بخورد فردا با احتمال ۰٫۱ انگور، با احتمال ۰٫۴ پنیر و با احتمال ۰٫۵ کاهو خواهد خورد.
اگر امروز کاهو بخورد فردا با احتمال ۰٫۴ انگور و با احتمال ۰٫۶ پنیر خواهد خورد.
زنجیره مارکوف (Markov Approach modeling) یک فرایند تصادفی گسسته در زمان با خاصیت مارکوف است. اگرچه برخی از نویسندگان در مورد فرایندهای پیوسته در زمان هم از اصطلاح زنجیره مارکوف استفاده می کنند. یک فرایند تصادفی گسسته در زمان شامل سیستمی است که در هر مرحله در حالت خاص و مشخصی قرار دارد و به صورت تصادفی در هر مرحله تغییر حالت می دهد. مراحل اغلب به عنوان لحظه های زمانی در نظر گرفته می شوند ولی می توان آن ها را فاصله فیزیکی یا هر متغیر گسسته دیگری در نظر گرفت. خاصیت مارکوف بیان می کند که توزیع احتمال شرطی برای سیستم در مرحله بعد فقط به حالت فعلی سیستم بستگی دارد و به حالت های قبل بستگی ندارد. چون سیستم به صورت تصادفی تغییر می کند به طور کلی پیش بینی حالت زنجیره مارکوف در نقطه ای خاص در آینده غیرممکن است. با این حال ویژگی های آماری سیستم در آینده قابل پیش بینی است که در بسیاری از کاربردها همین ویژگی های آماری بسیار حائز اهمیت است.
تغییرات حالات سیستم انتقال نام دارند و احتمال هایی که به این تغییر حالت ها نسبت داده می شوند احتمال انتقال نام دارند. یک فرایند مارکوف با یک فضای حالت شمارا، یک ماتریس گذار برای توصیف احتمال های هر انتقال و یک حالت اولیه (یا توزیع اولیه) در فضای حالت ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با زنجیره مارکوف

زنجیره مارکوف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زنجیره مارکوف   • مفهوم زنجیره مارکوف   • تعریف زنجیره مارکوف   • معرفی زنجیره مارکوف   • زنجیره مارکوف چیست   • زنجیره مارکوف یعنی چی   • زنجیره مارکوف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زنجیره مارکوف
کلمه : زنجیره مارکوف
اشتباه تایپی : ck[dvi lhv;,t
عکس زنجیره مارکوف : در گوگل

آیا معنی زنجیره مارکوف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )