برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

زمین بیاض

زمین بیاض را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی چگینی
زمینی که مشغول به زراعت یا بنا یا درخت و چمن ومانند این امور نباشد خواه محصور باشد خواه نه خواه زمین از اراضی زراعتی باشد خواه نه
ترمینولوژی دکتر لنگرودی
رامین صابری
زمینی که بر روی آن چیزی نیست درواقع نه ساخت دارد و نه درخت و نه زراعتی روی آن در زمان مشخص نمی باشد
عادل لطفی
زمین بیاض عبارت است از زمینی که در حال حاضر از نظر شکلی و ظاهری فاقد هر گونه آثار زراعت یا اعیانی ویا تصرف باشد. و به لحاظ ماهوی و حقوقی وضعیت آن نامشخص است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زمین بیاض   • مفهوم زمین بیاض   • تعریف زمین بیاض   • معرفی زمین بیاض   • زمین بیاض چیست   • زمین بیاض یعنی چی   • زمین بیاض یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زمین بیاض

کلمه : زمین بیاض
اشتباه تایپی : cldk fdhq
عکس زمین بیاض : در گوگل

آیا معنی زمین بیاض مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )