برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1647 100 1
شبکه مترجمین ایران

زلزله

/zelzele/

مترادف زلزله: پس لرزه، زمین لرزه

برابر پارسی: زمین لرزه، بومهن

معنی زلزله در لغت نامه دهخدا

زلزلة. [ زَ زَ ل َ ] (ع مص ) نیک جنبانیدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ): زلزل اﷲ الارض زَلزلة، زِلزالا، زَلزالا و زُلزالا؛ جنبانید خدا زمین را.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). لرزیدن زمین. (آنندراج ). لرزانیدن زمین. (فرهنگ فارسی معین ). جنبانیدن. (تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان القرآن ) (دهار). || ترسانیدن. (فرهنگ فارسی معین ) (از اقرب الموارد). بی آرام ساختن کسی را. || (اِ) زمین لرزه. زلزله. (ناظم الاطباء). رجوع به زلزله شود.

زلزله. [ زَ زَ / زِ زِ ل َ / ل ِ ] (از ع ، اِ) رجفه. لرز. لرزه. لرزش. جنبش سخت و حرکت شدید. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). جنبش زمین و زمین لرزه که بومهن و بومهین نیز گویند. (ناظم الاطباء). بومهن. بومهین. (صحاح الفرس ، یادداشت بخط مرحوم دهخدا). لغزش ، ارتعاش ، جنبش و حرکات ناگهانی پوسته ٔ جامد کره ٔ زمین که در صورت شدت ساختمانها و شهرها را خراب و جمع کثیری را هلاک می کند. زلزله ها معمولاً بسبب لغزش توده های سنگ ، فعالیت های آتشفشانی و بالاخره ریزش سقف غارهای بزرگ زیرزمینی حادث میشود. نقطه ٔ زیرزمینی منشاء زلزله را کانون و نقطه ٔ سطح زمین را که مستقیماً بالای کانون زلزله واقع است ، مرکز زلزله نامند. امتداد زلزله ممکن است طولی یا عرضی یا دورانی موجی باشد که نوع اخیر موجب حرکات و ویرانی شدیدتر میشود و اگر در کف دریاها این وضع بوجود آید، موجب بوجود آمدن امواج شدید و خطرناک میگردد که گاهی سرعت این امواج از 800 کیلومتر در ساعت متجاوز می شود و ارتفاع آنها تا 20 متر هم می رسد.اگرچه نمی توان گفت نقطه ای از سطح زمین از زلزله مصون می باشد، ولی مناطقی در زمین یافت شده است که وقوع زلزله در آن منطقه ها فراوان است و این مناطق را کمربندهای زلزله نامیده اند و مهمترین آنها عبارتست از:
1 - کمربند اقیانوس کبیرکه شامل جبال آند، رشته ٔ ساحلی امریکای شمالی و امریکای مرکزی ، جزایرآلئوسین ، جزایر ژاپن ، جزایر فیلیپین ، جزایر هند شرقی و زلاند جدید می باشد.
2 - کمربند مدیترانه ای است که منطقه ٔ وسیعی از جبال مرتفع آسیای جنوبی و ناحیه ٔ دریای مدیترانه تا جبل الطارق راشامل می گردد. کمربندهای دیگری نیز وجود دارد که یا در خطوط آتشفشانهای زنده و یا در امتداد رشته ٔ کوههای جوان قرار دارند. باید د ...

معنی زلزله به فارسی

زلزله
زمین لرزه، لرزش وجنبش شدید، چین خوردگی زمین
۱ - ( مصدر ) لرزانیدن ( زمین ) . ۲ - ترسانیدن . ۳ - ( اسم ) لرزش . ۴ - ( اسم ) ارتعاش و جنبش و حرکات ناگهانی پوسته جامد کره زمین که در صورت شدت ساختمانها و شهرها را خراب میکند و جمع کثیری را هلاک میکند . حرکات زمین براثر زلزله به دو قسم انجام میشود : یا حرکات افقی است که زمین مانند گهواره حرکت میکند یا عمودی است که به صورت بالا و پایین رفتن نوسانات ظاهر میشوند و معمولا نوع دوم خطرناک تر است زمین لرزه .
یا ترسانیدن نیک جنبانیدن
[ژئوفیزیک] ← زمین لرزه
[ گویش مازنی ] /zelzele/ زلزله - جیرجیرک
[seismicity] [ژئوفیزیک] پراکندگی زمانی و مکانی زمین لرزه ها
[background seismicity] [ژئوفیزیک] زلزله خیزی ای که نتوان آن را به گسل یا چشمۀ مشخصی نسبت داد
( اسم ) آلتی است که بدان از وقوع زلزله شدت وسعت منطقه و جهت وقوع آن اطلاع می یابند
[seismology] [ژئوفیزیک] علم مطالعۀ زمین لرزه ها و ساختار درونی زمین با بهره گیری از امواج لرزه ای
[instrumental seismology] [ژئوفیزیک] مطالعۀ زمین لرزه ها با استفاده از لرزه نگاشت ها
[engineering seismology] [ژئوفیزیک] علمی کاربردی که مؤلفه های مهندسی جنبشی ناشی از زمین لرزه را بر پایۀ زلزله شناسی و زمین شناسی مطالعه و ارزیابی می کند
[macroseismology] [ژئوفیزیک] مطالعۀ اثرهای محسوس زمین لرزه ها
پیش بینی زلزله ...

معنی زلزله در فرهنگ معین

زلزله
(زِ لْ زِ لِ) [ ع . زلزلة ] ۱ - (اِمص .) لرزش . ۲ - (اِ.) تکان و جنبش شدید یا خفیف پوستة کرة زمین .
( ~.) [ ع - فا. ] (ص .) ویژگی مناطقی از زمین که بر روی کمربند زلزله واقعند و در آن ها زلزله بسیار روی می دهد.
( ~. نِ) [ ع - فا. ] (حامص .) ثبت ارتعاشات زلزله و تعیین مرکز پیدایش آن و اندازه گیری شدت آن .

معنی زلزله در فرهنگ فارسی عمید

زلزله
۱. (زمین شناسی) لرزش پوستۀ زمین، زمین لرزه.
۲. [عامیانه، مجاز] بچۀ بسیار شلوغ و پرسروصدا.
دستگاهی که به وسیلۀ آن از وقوع زلزله، شدت، جهت، و وسعت میدان آن مطلع می شوند.

زلزله در دانشنامه اسلامی

زلزله
نیک جنبانیدن ، رجفة ، شدت لرزش را گویند.
سوره زلزال نود و نهمین سوره از قرآن است و دارای 8 آیه است که مفهوم واژه زلزله در این سوره آمده است.
« اذا زلزلت الارض زلزالها» ؛ چون زمین هنگام رسدن قیامت لرزش خود را بکند . زلزال در این آیه مفعول مطلق نوعی است یعنی لرزش معهود مقرر خود را.
از امام صادق (ع) روایت شده که چون زنا شایع شود زلزله پدید آید .
محمد بن سلیمان دیلمی گوید : از امام صادق (ع) پرسیدم زلزله چیست ؟ فرمود: آیتی از ایات پروردگار . عرض کردم : سبب آن چیست ؟ فرمود : خداوند ملکی را بر رگهای زمین گماشته که چون بخواهد از زمین را بلزرزاند او را امر کند که فلان رگ را به حرکت در آور، و چون رگ به حرکت در آید آن قسممت زمین که به آن رگ مربوط است بلرزد .
نیز از آن حضرت آمده که این زمین لرزه و امثال آن هشدار و ارعاب است از جانب خداوند که مردم بترسند و از معصیت دست بردارند .
علی بن مهزیار گوید : به حضرت جواد (ع) نامه ای نوشتم و در آن ازکثرت زلازل در اهواز به خدمتشان شکایت کردم که اگر صلاح بدانید از آنجا کوچ کنم ؟
حضرت در پاسخ مرقوم داشت : از آنجا کوچ مکنید و روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرید و غسل کنید و لباس پاک بپوشید و روز جمعه از شهر بیرون رفته خدای را بخوانید که این بلا از شما رفع خواهد شد .
زلزله
معنی زَلْزَلَةَ: زلزله - نوسان وتکان خوردن پي درپي
معنی رَّجْفَةُ: زلزله
معنی زِلْزَالَهَا: زلزله اش (کلمه زلزال مانند کلمه زلزلة مصدر و به معناي نوسان و تکان خوردن پي در پي است و اين که در عبارت "إِذَا زُلْزِلَتِ ﭐلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا " فرمود زمين زلزلهاش را سر ميدهد به ما ميفهماند که زمين زلزلهاي خاص به خود دارد ، و اين ميرساند که زلزله...
معنی يُکْشَفُ عَن سَاقٍ: شدت وسختي به نهايت ميرسد (تعبير کشف از ساق مثلي است براي افاده نهايت درجه شدت ، چون وقتي انسان به سختي دچار زلزله يا سيل يا گرفتاري ديگر ميشود ، دامن لباسش را بالا کشيده کمر را ميبندد ، تا بهتر و سريعتر به تلاش بپردازد ، و وسيله فرار از گرفتاري را فر...
ریشه کلمه:
...


زلزله در دانشنامه آزاد پارسی

زِلزِله
نقشه گسل های زلزله در ایران
نقشه گسل های زلزله در ایران
نقشه گسل های زلزله در ایران
نقشه گسل های زلزله در ایران
(یا: زمین لرزه) حرکت ناگهانی سطوح زمین. علت ایجاد زمین لرزه ها آزادشدن تنش های حاصل از زمین ساخت است که طی زمان در سنگ ها جمع می شوند. به مطالعۀ زمین لرزه ها لرزه شناسی می گویند. بیشتر زمین لرزه ها در امتداد گسل ها (شکستگی ها یا گسیختگی ها) و نواحی بینیوف روی می دهند. حرکات زمین ساختِ صفحات بیشترین سهم را در ایجاد زمین لرزه ها دارند. وقتی دو صفحه از جلوی یکدیگر عبور کنند، ممکن است درهم قفل شوند. وقتی تنش کافی در این نقاط انباشته شد، سنگ ها ناگهان می شکنند و مجموعه ای از امواج کشسان یا اِلاستیک (امواج لرزه ای) آزاد می کنند. درنتیجه، صفحات ناگهان رها می شوند. نیروی زمین لرزه ها (بزرگی زمین لرزه) با مقیاس ریشتر و آثار (شدت) آن ها را با مقیاس مرکالی اندازه گیری می کنند. نقطه ای که منشأ زمین لرزه است کانون یا ژرف مرکز (مرکز درونی) زلزله، و نقطۀ روی سطح زمین، که درست بالای کانون زلزله قرار دارد، مرکز سطحی نامیده می شود. زمین لرزۀ ۲۷ مارس ۱۹۶۴ در ایالت آلاسکای امریکا بزرگ ترین زمین لرزۀ ثبت شده ای است که شدت آن۸.۳ تا۸.۸ درجه در مقیاس ریشتر بود. زمین لرزۀ ۱۹۰۶ سانفرانسیسکو در امریکا از معروف ترین زمین لرزه های تاریخ است که بزرگی آن حدود۸.۳ درجه در مقیاس ریشتر بود. به نظر می رسد مرگ آورترین و مخرّب ترین زلزلۀ تاریخ بشر، در چین (۱۵۵۶) روی داده باشد. در ۱۹۸۷، زمین لرزه ای در کالیفرنیا با اندازه گیری امواج حاصل از فشار زیر سطحی با موفقیت پیش بینی شد. تلاش هایی که برای پیش بینی زمین لرزه صورت می گیرد عبارت اند از مطالعۀ پدیده هایی مانند تغییر در گازهای خروجی از پوسته، اندازه گیری سطح آبِ چاه ها، تغییر شکل ِ جزیی سنگ های سطح زمین، توالیِ لرزه های ضعیف، و بررسی رفتار حیوانات. احتمال جلوگیری از زمین لرزه ها بسیار بعید است، امّا به هر حال می توان لغزش سنگ ها را در نقاط حرکت آرام کرد یا در نقاطی که لغزش متوقف شده است، آن را به راه انداخت. این عمل با استخراج یا تزریق مقادیر فراوان آب به زیر زمین امکان پذیر است، چراکه آب همانند روان ساز عمل می کند و در مجموع، موجب کاهش فشار می شود. فعالیت های بشر نیز ممکن است موجب زمین لرزه شوند. معدن ...

زلزله

معنی اصطلاحات عامیانه و امروزی -> زلزله
به بچه ای که خیلی شلوغ می کند می گویند.

ارتباط محتوایی با زلزله

زلزله در جدول کلمات

زلزله
زمین لرزه
زلزله سنج
سیسموگراف
به هریک از مجموعه لایه های سنگهایی که براثر آتشفشان و یا زلزله روی هم قرار گرفته اند | گفته می شود
گسل
جزیره ای در دریای اژه واقع در جنوب غربی ترکیه که مجسمه آپولون که از عجایب هفتگانه بود براثر زلزله در این جزیره واژگون شد
رودس

معنی زلزله به انگلیسی

earthquake (اسم)
زلزله ، زمین لرزه
temblor (اسم)
زلزله
seism (اسم)
زلزله

معنی کلمه زلزله به عربی

زلزله
زلزال

زلزله را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیانا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
تایوژ (اوستایی: تَئُژیَ)
سِپاندیت (سنسکریت: سْپاندیتَ)
سِپایات (سنسکریت: سْپْهایات)
اودویگ udvig (سنسکریت: اودوِگَ)
علی بخشی
تکانش
تاشبور
طبق داستان های ارمنستانی وقتی که ژ اِ ژ آله حرکت می کند ابر سیاه می شوند باران می آید و هندو کله ظهور می کند
فر کیانی
واژه ی زلزله اربی نیست....واژه زلزله گویشی دیگر از واژه دلدله است که در آن دل به معنای تکان دادن است. بدل شدن د به ز در واژگان دمان-زمان و پدیرفت-پذیرفت نیز دیده میشود. افزون بر این ترکیب آشنای دل‌دل‌زدن به معنای لرزیدن و تکان خوردن است همانطور که در کوردی و لوری دلک delek دادن به معنای هُل دادن تکان دادن است. دانستنی است دل به معنای تکان همخانواده نیست با واژه دل به معنای قلب زیرا این یکی پس از چندین بار بدل شدن آواها از واژه سنسکریت زارت-هارت heart به دست آمده است.
اعطم دلير
در لرزش به معني رقص ويبره ملودي زبان
آزاده جولایی
زمین لرزه
مصیب مهرآشیان مسکنی
زلزله= بهمن بوهمن بوهمین و برهمن و دیو شیطان بودن چون در اوستای مقدس هر عوامل طبیعی یک موکلی داشته است و لذا نوکل بدی هارا برهمن نیگفته اند و یا شاید نام برهمن بوهمن بوده چون ما متاسفانه غیر حجاری بیستون لوح منشور کوروش که آنهم در زیر خاک بوده با ستونهای تخت جمشید که در زمان پهلوی کاوشگران از زیر خاک بیرون کشیدند هیچ مدرکی نداریم و حضرت حکیم فردوسی بعداز سیصد سال از اقوال مردم توانست چنان گنج گرانی بنام شاهنامه را رقم بزند حال بوهمن یا برهمن فرقی نمیکند و باید دل به شعر حافظ بندیم بعضی شکسته خوانند بعضی نشسته خوانند چون خواجه نیست اکنون گم کرده مدعا را
حمیدرضا دادگر_فریمان
پس لرزه، زمین لرزه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زلزله امشب تهران   • زلزله بجنورد   • زلزله چیست   • زلزله زرند   • زلزله تبریز   • زلزله زنجان   • پیش بینی زلزله   • زلزله تهران   • معنی زلزله   • مفهوم زلزله   • تعریف زلزله   • معرفی زلزله   • زلزله یعنی چی   • زلزله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زلزله

کلمه : زلزله
اشتباه تایپی : cgcgi
آوا : zelzele
نقش : اسم
عکس زلزله : در گوگل

آیا معنی زلزله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )