برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1395 100 1

زرین بهره

معنی زرین بهره در لغت نامه دهخدا

زرین بهره. [ زَرْ ری ب َ رَ / رِ ] (ص مرکب ) در بیت زیر از نظامی بمعنی برخوردار. سودمند. بهره ور. کامران. خلاف چوبین بهره آمده است :
تو زرین بهره باش از تخت زرین
که چوبین بهره شد بهرام چوبین.
نظامی.

معنی زرین بهره به فارسی

زرین بهره
سودمند بهره ور

زرین بهره را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زرین بهره   • مفهوم زرین بهره   • تعریف زرین بهره   • معرفی زرین بهره   • زرین بهره چیست   • زرین بهره یعنی چی   • زرین بهره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زرین بهره
کلمه : زرین بهره
اشتباه تایپی : cvdk fivi
عکس زرین بهره : در گوگل

آیا معنی زرین بهره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
حقوق و دستمزد