زریر پسر لهراسپ

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

زَریر نام پسر لهراسب و برادر گشتاسب است. این نام در اوستا زَیری وَیری آمده است که به معنی زرّین جوشن است. در یکی از جنگهای دینی ایرانیان با تورانیان پهلوانی بنام بیدرفش او را با تیری زهرآلود از پا در آورد.
پشوتن
برزین
قباد
جاماسپ
در زمان پادشاهی لهراسپ رتق و فتق امور کشور توسط فرزندش گشتاسپ سر و سامان می گرفت، در هر مرحله ای که نیاز می شد لهراسپ به وی مأموریت می داد تا گره از مشکلات، اغلب نظامی مرتفع گردد. واگذاری بی حد و حصر امور کشور به گشتاسپ، او انتظار داشت تا به مقام شایسته ای نیز مفتخر گردد، امّا هر بار سخن در این باره لهراسپ طرفه می رفت و عقیده داشت که او هنوز آداب کشورداری را خوب نیاموخته است. بلاتکلیفی گشتاسپ را تصمیم به خروج از کشور و پناهنده گشتن به روم نمود و یک شب پس از جدال لفظی، با گروهانش پدر را ترک و عازم آ ن دیار غریب شد. لهراسپ به محض اطلاع از خروج گشتاسپ، پشیمان شده زریر برادر کوچکتر را بدنبالش فرستاد تا از میانه راه او را باز گرداند:
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما