زرنا

/zornA/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

[kind of oboe]

مترادف ها

hornpipe (اسم)
کرنا، سرنا، زرنا، رقص ملوانی

لغت نامه دهخدا

زرنا. [ زُ ] ( اِ ) سرنا.بوق. ( فرهنگ فارسی معین ). صرنای . ( دزی ج 1 ص 589 ). رجوع به سرنا و صرنا شود.

فرهنگ فارسی

بوق

گویش مازنی

/zernaa/ زرنا سرنا از آلات موسیقی مراسمی منطقه

واژه نامه بختیاریکا

( زِرنا ) زیر نا؛ زیرگلو؛ از گونه های بندسیزن؛ اززیور آلات زنانه است

معنی یا پیشنهاد شما