برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

زراسوند

زراسوند در دانشنامه ویکی پدیا

زراسوند
طایفه زراسوند یکی از طوایف هفت لنگ و از مردم بختیاری می باشد. این طایفه معمولاً در مناطقی از شمال شرق استان خوزستان (ایذه، مسجد سلیمان، اندیکا و…وبخش های ازدزفول شهیون و غرب استان چهارمحال و بختیاری از جمله در مناطقی مانند دشت چغاخوراورگان ساکن هستند.
تیره ایهاوند
تیره عمله جات
تیره خدری
تیره شهو
تیره گرگه
تیره هیهاوند
تیره میر
تیره ایمری
تیره یتیم
تیره توُنی
تیره میرزا
تیره پیوندی
تیره کاید
تیره شهی
تیره سیف الدین وند
تیره علاسوند
تیره زنبور
تیره باپیر
تیره کورکور
تیره خدر سرخ
تیره احمد خسروی احمدمهمید
تیره تشمال
تیره گرما
تیره آسترگی
تیره لوک
تیره سادات شیرمرد
تیره اورگونی (ساکن اورگان چغاخور)
طایفه زراسوند از دو شعب تشکیل شده است شعب اول ای هاوند شعب دوم کورکور که از قرارهای ذیل می باشد:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زراسوند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خدری
طایفه زراسوند ایل بزرگ دورکی لر بختیاری
تیره ها
ایهاوند
کور کور
فرهادی
نام دیگر تیره ایهاوند

هیهاوند است

طایفه زراسوند
تیره کور کور
تیره هیهاوند

محل سکونت مسجدسلیمان

بزرگان این طایفه از ایل پاپی لر
بودند
آسترکی
تاجمیرخان آسترکی اولین ایلخان لر بزرگ
ایل آسترکی دور کی لر بختیاری
*****


طایفه زراسوند از دو تیره تشکیل شده هیهاوند
کورکور

نیمی از تش های هیهاوند از طایفه پولادوند(هیهاوند )ایل میوند چهارلنگ جدا شده

تیره کورکور نیز از ایل کرمنجزی (کورمنجی.کرمنجی ) بهداروند ایل بختیاروند جدا شده


مینورسکی ایل بهداروند را از نسل اجداد
پاپی می داند

خوانین بختیاری از نسل حیدر کور پاپی هستند


ایل منجزی بهداروند از نسل جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
منطقه آب ماهیک.رگ خلیل.تنگ خلیل در لالی و
دهستان جهانگیری شمالی و جنوبی مسجدسلیمان محل سکونت ایل منجزی


شجرنامه تیره شاه منصور وند (آشتیانی وند )طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند از ایل بختیاروند

رستم خان بختیاروند پلنگ
شاه حسین خان بختیاروند ایلخان *شاسه *
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاجمیر قنبر خان
عالی ویسی
عالی مهمد
هیبت الله
چهل امیر
آشتی
آقاسی
هادی عالی کرم
..
..
..
..
..
..
..
****بنای یاد بود
حیدر پسر آقاسی منجزی در دهستان جهانگیری منجزی

****
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ( معروف به هفت کر بیگی )

تیره صالح وند طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره آدینه وند تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره اسماعیل وند خلیلی
تش شیر مرد خلیلی
تیره برات وند خلیلی
تیره رستمی پلنگ خلیلی
طایفه ریگی بهداروند
طایفه علاءالدین وند بهداروند
طایفه زیلایی بهداروند
تیره پاگیر طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
طایفه روا جهانگیری منجزی
*****
تش علاءالدین وند الاسوند
تش زیلاوند الاسوند
تش آشتیوند تیره تشمال زراسوند
تش پاگیر هیهاوند زراسوند
تش جهانگیر وند الاسوند

یکی از بزرگان زراسوند معروف
به کور منجی(کر منجی )بود
میر،،،،،کورمنجی
****
بسیاری از تیره های ایل پاپی با تیره هایی از ایل منجزی
ازیک نژاد هستند

****
الله و اعلم
آسترکی
تاجمیرخان آسترکی اولین ایلخان لر بزرگ
ایل آسترکی دور کی لر بختیاری
*****


طایفه زراسوند از دو تیره تشکیل شده هیهاوند
کورکور

نیمی از تش های هیهاوند از طایفه پولادوند(هیهاوند )ایل میوند چهارلنگ جدا شده

تیره کورکور نیز از ایل کرمنجزی (کورمنجی.کرمنجی ) بهداروند ایل بختیاروند جدا شده


مینورسکی ایل بهداروند را از نسل اجداد
پاپی می داند

خوانین بختیاری از نسل حیدر کور پاپی هستند


ایل منجزی بهداروند از نسل جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
منطقه آب ماهیک.رگ خلیل.تنگ خلیل در لالی و
دهستان جهانگیری شمالی و جنوبی مسجدسلیمان محل سکونت ایل منجزی


شجرنامه تیره شاه منصور وند (آشتیانی وند )طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند از ایل بختیاروند

رستم خان بختیاروند پلنگ
شاه حسین خان بختیاروند ایلخان *شاسه *
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاجمیر قنبر خان
عالی ویسی
عالی مهمد
هیبت الله
چهل امیر
آشتی
آقاسی
هادی عالی کرم
..
..
..
..
..
..
..
****بنای یاد بود
حیدر پسر آقاسی منجزی در دهستان جهانگیری منجزی

****
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ( معروف به هفت کر بیگی )

تیره صالح وند طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره آدینه وند تاج الدین عبدالهی منجزی
تیره اسماعیل وند خلیلی
تش شیر مرد خلیلی
تیره برات وند خلیلی
تیره رستمی پلنگ خلیلی
طایفه ریگی بهداروند
طایفه علاءالدین وند بهداروند
طایفه زیلایی بهداروند
تیره پاگیر طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
طایفه روا جهانگیری منجزی
*****
تش علاءالدین وند الاسوند
تش زیلاوند الاسوند
تش آشتیوند تیره تشمال زراسوند
تش پاگیر هیهاوند زراسوند
تش جهانگیر وند الاسوند

یکی از بزرگان زراسوند معروف
به کور منجی(کر منجی )بود
میر،،،،،کورمنجی
****
بسیاری از تیره های ایل پاپی با تیره هایی از ایل منجزی
ازیک نژاد هستند

****
الله و اعلم
آسترکی
طایفه ریگی بهداروند
طایفه زیلایی بهداروند
طایفه گرما بهداروند

شاه مراد دالکی از طایفه گرما بهداروند
مسعود بختیاری از طایفه زیلایی بهداروند

***
تش های زیر از ایل بهداروند هستند

تش گرما طایفه زراسوند
تش زیلا تیره الاسوند زراسوند
تش ریگی زراسوند
حاتمی
طایفه آسترکی به سه بخش تقسیم می شود
1--فرزندان تاجمیرخان که از طایفه زراسوند هستند
2-فرزندان جهانگیر خان بختیاروند از طایفه خلیلی منجزی
3-فرزندان مختار که از طایفه چهار بری هستند
زراسوند ایلخانی
ایل زراسوند شامل تیره های زیر میباشد:
*اولاد جعفرقلی خان دورکی
*احمدخسروی
*علاسوند(الاسوند)
*هیهاوند
*پیوند
*سیف وند
*ایهاوند
*کورکور
*کاید
*میر
*میرزا
*خدری
*خدرسرخ
*شهی
*باپیر
*شهو
*گرما
*ایمری
*یتیم
*شالو لوک
*سادات شیرمرد
*زنبور
*گرگه
*اورگانی
*آسترکی
*چغاخورنشین
محل زندگی ایل زراسوند در ایذه و روستاهای تخت کاشان.برافتاب کاشکلی(کورکور)...منطقه مرغا ایذه(احمدخسروی.خدرسرخ.یتیم.میر.خدری)...هلایجان ایذه(تیره میرزا.ایهاوند)...نوترگی قلعه سرخه(کاید)..نوترگی ایذه(احمدخسروی)....روستای بارانگرد(خدری_کاید)..منطقه شهیون دزفول(تیره شهی)__منطقه چغاخور(تمام تیره های ایل زراسوند)___منطقه تمبی و گلگیر مسجدسلیمان(بییشتر تیره هاب زراسوند)...مسجدسلیمان .اندیکا.اصفهان.اهواز.گناوه.دیلم.کاج.....
ذلکی
با سلام خدمت همه برادران بزرگوار و بااصالت زراسوند که واقعا باعث افتخار بختیاری بودند وهستند وتقاضا دارم که نگذارند افرادی با نوشتن مطالب بی ربط باعث تفرقه بین بختیاری شود.باسپاس از نویسنده وکلیه برادران بزرگوار زراسوند
زراسوند(چغاخور.گلوگرد)
زراسوند یکی از طوایف بختیاری میباشد ک خود شامل ۲ شعب میباشد
طایفه هیهاوند
طایفه کورکور

که هر کدام از این طوایف شامل چند تیره بزرگ میباشد
طایفه هیهاوند::اولاد جعفرقلی خان دورکی.علاسوند.احمدخسروی.شهی.توشمال.یتیم.میرزا.پیوندی.زنبور.شهو.ایهاوند.اورگونی.هیهاوند.گرما.ایمری.سادات شیرمرد.آسترگی.شالو لوک.چغاخورنشین

طایفه کورکور ::خدری.خدرسرخ.کورکور.شاسه وند.کاید.میر.باپیر.گرگه.سیف وند.
محمد کاووسی شالویی
طایفه بزرگ شالو ایل دینارونی
طایفه کورکور ایل دینارونی
طایفه اورک ایل دینارونی
طایفه سعید ایل دینارونی
طایفه نوروزی ایل دینارونی
طایفه گورویی ایل دینارونی
طایفه بویری ایل دینارونی

طایفه زراسوند خودش از دو تیره تشکیل
شده حالا می خواد دست بندازه روی طوایف دینارونی
نام طایفه شالو در زمان صفوی در کتب تاریخی موجود است
این در حالی است که طایفه زراسوند در اوایل حکومت قاجار توسط بزرگان لر پاپی
و گروهی از لر های بختیاری تشکیل شد


شما طایفه آسترکی و تعدادی از طوایف بهداروند را زراسوند می خوانید

و حال نوبت طایفه ما شده


با افتخار لر بختیاری هستم از طایفه شالو
ایل دینارونی

در ایذه طایفه ایی به نام زراسوند زندگی نمی کند
*****
تیره های طایفه زراسوند
تیره کورکور
تیره هیهاوند
*****
تشابه اسمی
طایفه هیهاوند *فولادوند*ایل میوند
طایفه کورکور ایل دینارونی
زراسوند ایلخانی
اصالت ما را موزه ها فریاد میزنند
ایل زراسوند همیشه باعث افتخار بختیاری بوده و هست...مشروطه خواهان بختیاری همه از ایل زراسوند بودند....ایلخانان .حاج ایلخانان.ایلبیگی همه از ایل زراسوند بودند..جنگجویان.شیرمردان.شیرزنان همه از ایل زراسوند بودند..این را من نمیگم..تاریخ میگوید.روزگار میگوید.

برادر کاووسی هرکسی باید افتخار بکند که با ایل بزرگ زراسوند چ وصلت قومی داشته باشد چ وصلت خونی
اگ داخل تیره های زراسوند نامی از تیره شالو لوک است.ما نمیگوییم.از زبان خودشان نقل شده ک نزدیک ۵۰۰سال پیش که ۲ خانوار از تیره لوک از منطقه هفت شهیدان به منطقه چغاخور کوچ کرند.و با ایل زراسوند قوم و خیش های زیادی کردند.وهیکل.و قیافه.زبان و آداب رسوم زراسوند دارند.و اییلاق قشلاق از چغاخور.به مرغا دارند.
باتشکر
ایمری
طایفه زراسوند شامل تیره های زیر میباشد::
اولاد جعفرقلی خان
الاسوند(علاسوند)
هیهاوند
سیف وند
پیوندی
ایمری
خدرسرخ
لوک
کاید
کورکور
خدری
شهی
زنبور
شهو
گرگه
ایها
میر
میرزا
احمدخسروی
گرما
یتیم
آسترگی
سادات شیرمرد
باپیر
توشمال
چغاخور نشین

سلطانی
با سلام جناب اقای اقای استرکی زراسوند یک طایفه جداگانه و بزرگ میباشدو زیر مجموع استرکی نمیباشد استرکی در الیگودرز ونواحی درود میباشد و چند خانواری به داخل طایفه زراسوندامده از گذشتهبهداروند
باسلام من از ایل بهداروند تیره منجزی میباشم و خورزا حضرات زراسوند
باعث افتخار است که خورزا خوانین بختیاری میباشم..زراسوند باعث افتخارات بختیاری بوده و هست.اگ نامی از زراسوند در کتب و تاریخ بختیاری یاد نشود آن کتاب بی ارزش و زیراندازی بیش نیست..اگ زراسوند نبود بختیاری هم نبود..افتخارات بختیاری سرداراسعدها و بی بی مریم هاست که متعلق ب ایل زراسوند میباشد..
شالو
طایفه شالو هیچ وقت در هفت شهیدان
ساکن نبوده من چند بار به زیارت رفتم
ساکنان اصلی هفت شهیدان

از طایفه منجزی بودند خود سادات نیز می گویند زمین ها را از اولاد نعمتی پلنگ *الفتی*خلیلی و اولاد سلیمان *امیدوند* تیره خلیلی منجزی خریداری کردند


سادات هفت شهیدان از چهار اولاد هستند و از عقیلی کوچ کردند

امامزاده های هفت شهیدان (ع )
پنج پسر و دو خواهر بودند که در خردسالی به شهادت رسیدند

از قدیم پدرانمان از ایذه به زیارت هفت شهیدان می رفتند


میر اسد تاجمیری آسترکی
سر اوستین هنری لایارد می نویسد ::دو طایفه به همراه نادرشاه افشار در حمله به افغانستان شرکت کردند که پس از فتح این طوایف از مناطق سیستان و کرمان عبور کرده و در منطقه قلعه سفید شیراز ساکن شدند (طایفه اولکی و طایفه مال احمدی منجزی )احمد خان بختیاروند ایلخان از نوادگان جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
*****
دهباش اسد خان آسترکی از سرداران نادرشاه افشار بودند
تاجمیری
شجرنامه تاجمیرخان زلقی چهارلنگ اولین ایلخان لر بزرگ
شامی
ارزق
سرتیپ
سرهنگ
علاءالدین
مش شه
شه
حاج لر میرخان
حاج تاجمیرخان زلقی
زراسوند ایلخانی
ایل زراسوند شامل تیره های زیر میباشد:
۱_اولادجعفرقلی خان دورکی
۲_علاسوند
۳_کورکور
۴_هیهاوند
۵_احمدخسروی
۶_لوک
۷_آسترگی
۸_اورگونی
۹_خدرسرخ
۱۰_شهی
۱۱_کاید
۱۲_خدری
۱۳_یتیم
۱۴_میر
۱۵_میرزا
۱۶_ایمری
۱۷_شهو
۱۸_زنبور
۱۹_گرگه
۲۰_توشمال(خوانین)
۲۱_سادات شیرمرد
۲۲_باپیر
۲۳_سیف وند
۲۴_گرما
۲۵_چغاخور نشین
اورگونی
تیره اورگونی هرچند که زیرشاخه زراسوندشناخته شدهو اثرمناطق آنان رازراسوندمیدانندواکنون قریب به۴۰۰سال است که بازراسوندان زندگی میکنندوخوانین ایلخانان زراسوندهم دراین روستابوده است وازمستندات آن هم باغ خان است که دراین روستاواقع شده ولی اصالت انان اورک هستند و اورگان در لغت ب معنای مکان اورک هامیباشند حال به چه دلیل ازانان جداشده وبا خوانین زراسوند به این مکان امده اندمشخص نیست لازم ب ذکراست که تعدادزیادی ازانان بازراسوندان وصلت زوجی داشته ک فرزندان انان اکنون خودرازراسوند واین چنین است ک طایفه اورک ب زراسوندان پیوستن
زراسوند
طایفه زراسوند یکی از بزرگترین طوایف بختیاری میباشد که تیره اورگونی هم یکی از تیره های اصلی طایفه زراسوند میباشند و همیشه و در تمام عرصه ها با بقیه تش و تیره های زراسوند همپیمان و برادری خود را ثابت کرد....

طایفه زراسوند تیره اورگونی.تیره خدری.تیره کورکور.تیره خدرسرخ.تیره علاسوند.تیره توشمال و بقیه تیره های زراسوند باهم برادر وبرابر میباشند و باید باهم متحد شویم..باتشکر زراسوند(خدری)
آورگان(چغاخور)
روستای آورگان یکی از زیباترین روستاهای استان چهارمحال بختیاری در شهرستان بروجن منطقه چغاخور میباشد که همه از ایل بزرگ بختیاری و از شاخه هفت لنگ طایفه زراسوند تیره اورگونی میباشند و به زبان اصیل بختیاری لهجه زراسوندی تکلم میکنند.مردمان روستا مهربان.مهمانواز میباشند...
اورگانی
تو درست می گویی ما اورگونی ها از طایفه اورک هستیم
هیچ تیره ایی با وصلت با طایفه ی دیگر
با آن هم نژاد نمی شود

دهستان چغاخور محل سکونت چندین طایفه است که الان شما آنها را جزئی از طایفه زراسوند می دانید

تیره آسترکی
تیره شالو لوک
تیره گرما
تیره سادات
هرکدام از تیره های بالا نیز از طایفه های زیر هستند

طایفه آسترکی ایل دور کی
طایفه گرما ایل بختیاروند
تیره سادات قوم محترم عرب
طایفه شالو ایل دینارونی

ما داریم زندگی خودمان را می کنیم این شما هستید که تیره اورگونی اورک را
زراسوند معرفی می کنید

خوانین زراسوند از نسل حیدر کور لر پاپی
تیره اولاد پاپی
تیره احمد خسروی پاپی
..
..
..
تیره میر از میرهای لرستان

....
...

اینها رو هم بیان می کردید
کور کور .دینارونی باب
درود بر همتباران .بختیاری بنده از طایفه کورکور و دینارونی باب هستم .تو ده سال اخیر از خیلیا شنیدم کورکور .یک تیره از زراسونده .و حتی با حضرات زراسوند اکثرا ساکن ایذه .گروهی بنام وارگه زراسوند در واتساپ درست شد که تعداد زیادی از بچه های مادعوت و عضو شدن..چند وقت پیش یکی از دوستان از تیره خدر سرخ..گفت که تیره کورکور زراسوند نیستند.بنده سراحتا از طرف خودم واکثر فامیل و بستگان اعلام میکنم .ما کور کور و دینارونی باب هستیم..و اقای.....البرزی که فرمودین کور کور زراسوند نیست...باور کنید ما برامون مهم نیست.یا بقول دوستان شاید تشابه اسمی در کور کور زراسوند و کورکور دینارونی باب باشه..هرچند که در این هیچ شکی نیست طایفه زراسوند هم به نوبه خود و کمی بیشتر از بعضی طوایف افتخاراتی دارد..پس افتخار و اسم طایفه تون .برا خودتون .من شخصا هیچوقت هیچ جایی نگفتم و نمیگم از طایفه زراسوندم...با افتخار بختیاریم..کورکور و دینارونی باب..
اورگان تیره اورگونی
نیره اورگونی یکی از تیره های زراسوند میباشد ک درزمان خوانین،کدخداو کلانتران و تمام ملّاهای ایل از این تیره بوده است،حتی دیگر تیره های زراسوند انقدر ک اورگون با خوانینت در ارتباط بودن انها ارتباطی(نزدیک) با خانها نداشته زیرا در گرمسیر یا...ب سرمیبردن ولی اورگان ساکن در چغاخور یا همان چغاخور نشینان بوده است
اورگونی اورک
اورگان ::اورکان،اورک ها
مددی اورگونی
تیره چغاخور نشین زراسوند(تیره اورگونی زراسوند) یکی از تیره های اصلی زراسوند میباشدکه در روستای آورگان چغاخور سکونت دارند...

در چواب دوستمان که میگوید آورگان یعنی اورکان یا اورک...دوست عزیز آورگان هیچ ربطی به اورک ندارد...بیشتر روستاهای چغاخور گان دارند یعنی محل و منطقه مانند زوردگان.سولگان و اورگان

زوردگان: مکان زور و قدرت
سولگان: مکانی که اسب زیاد داشتند
اورگان: اور یعنی ابر .گان یعنی محل
اورگان: جایی خوش آب و هوا که در تابستان هم آسمان ابری یا ب زبان لری اوری است
هیچ ربطی به اورک ندارد.لطفا تکرار نشود
میرکریمی زراسوند
آورگان روستایی در دشت چغاخور که مردمانش از تیره چغاخورنشین زراسوند(اورگونی زراسوند) میباشند ودر اورگان سکونت دارند.
و به زبان اصیل بختیاری صحبت میکنند.
آورگان
آورگان روستای در دشت چغاخور از توابع شهرستان بروجن می باشد.مردمان این روستا بعلت سکونت ثابت و یکجانشینی به تیره چغاخورنشین زراسوند معروف بودند.ولی بیشتر تیره های زراسوند به گرمسیر و سردسیر کوچ میکردند.و پس از سالها و ازدیاد جمیعت این تیره از چغاخورنشین به تیره اورگونی زراسوند تغییر و شهرت یافت..باغ خان در این روستا میباشد..این روستا در قدیم بزرگان و کلانتران زیادی زیادی داشت و در تمام عرصه ها همانند دیگر تیره های زراسوند برای ایل زراسوند افتخار افریدند...این روستا باغات فراوارنی داردو همچونین جاهای دیدنی....

.باتشکر از طرف اهالی آورگان چغاخور
اورگونی
تیره اورگونی از زیرشاخه های تیره چغاخورنشین زراسوندمیباشد واکنون ازدیاد جمعیت باعث شده ک خود به یک تیره بنام تیره اورگونی برسد
تیره اورگونی زراسوند ک در دوران ایلخانان و پایتخت بختیاری درچغاخور وروستای اورگان بوده وهیچ روستای درآن خان سکونت نداشته ب غیراز اورگان ک بیشترین خانان انجا و بیشترین کدخداهای ایل و کاتب ها وملّاها از این تیره بوده است
خدرسرخ


بزرگترین تیره طایفه زراسوند تیره خدرسرخ

حیدر کور پاپی در سال 1215 قمری به خانه ی
شهباز خان خدر سرخ آمد و با دختر شهباز خان ازدواج کرد که خوانین زراسوند از نوادگان دختری شهباز خان خدر سرخ هستند
تیره خدرسرخ خود تیره ایی بزرگ است و زیر مجموعه ی تیره ی کورکور نیستند
تیره خدرسرخ از حامیان نوادگان حیدر کور پاپی بودند

آعلیداد خدرسرخ پسر محمد علی پسر شهباز خان خدر سرخ داماد کلبعلی خان
نواده حیدر کور پاپی بودند

زراسوند
حیدر کور پاپی سه پسر داشت
غالب
احمد
خسرو
غالب جد تیره اولاد
احمد و خسرو جد تیره احمدخسروی
بختیاری
جواب شما که به اسم خدرسرخ و زراسوند مطلب کذب و دروغ بیرون میدید

اولا" حیدر کور از طایفه زراسوند بوده و بعلت نزاع خانوادگی از خانواده خود مدتی از چغاخور دور شده و در پناه تیره پاپی طایفه شهی رفت...و بعداز مدتها دوباره به خانه خودش برگشت..
دوما" طایفه زراسوند شامل ۲ طایفه میباشد:
۱_ طایفه کورکور: خدری.خدرسرخ.کو کور.شاسه وند.کاید.باپیر.گرگه.سیف وند

۲_طایفه هیهاوند: هیهاوند.علاسوند.تشمال.اورگونی.ایمری.یتیم.شهی.زنبور.میر. میرزا. احمدخسروی.و چندتیره ی دیگرست....

از پوست گوسفند بزن بیرون.ماخودمون گرگیم...هیچ موقع یک زر اسوند بین تیره هاش اختلاف و تفرقه نمیندازه

زراسوند،چغاخور،اورگونی
سلام من خودم ازتیره الاسوند تش زیلابی هستم وازگذشته اورگون اطلاعاتی ندارم ک چ تیره ای هستن ولی انچه ازگذشته پدروبزرگانم میگفتن اورگون رازراسوند مقّر خوانین میدونستن اکنون هم ک درگرمسیرساکنیم تمام دوستان میگن ک اورگون جایگاه خانان بوده و باغ خان هم هنوزدراین روستاهست و تیره ای اززراسوند میدوننش و ازبزرگی و خانی این روستارایادمیکنن حتی یه داستانی پدرم ازیکی ازبزرگان اورگون با ابولقاسم خان برام تعریف کرد جالب بود ولی حال اگ بعضی هامیگن اورک یا لحم اورک یه هرچیزدیگری رااطلاعی ندارم من طبق اطلاعات خلنوادگی و دوستان ک در گرمسیر از اورگون ب بزرگی یاد کردن میگم
تشکر ازشما.دوستدارتمام طوایف بختیاری
ر.ه
با سلام به همه هم تباران بختیاری ام.
متاسفانه امروزه هر کسی در فضای مجازی اقدام به نوشتن می کند و معمولا هم مستند و مدرک حرف ها مطالب شفاهی است که خیلی نمی توان به ان اعتنا نمود.
طرح این مطالب چیزی جز تحریک احساسات و دوری از منطق نیست. بختیاری افتخاری دارد که در همه ادوار تاریخ سرداران و سربازان خالصی را برای حفظ ایران زمین تقدیم این مرز و بوم کرده است.
ضمنا جهت اطلاع برادران و هم تبارانم به عرض می رسانم اورگان در اصل آوارگان بوده . زلزله ای در سال های پیش در این منطقه رخ می دهد و مردم اواره می شوند که در محل کنونی برای انان مسکن ساخته می شود لذا به انها اوارگان و در گویش محلی اورگون یا اورگان گفته می شده است.
اینها خیلی مهم نیست. اتحاد بختیاری و پیشرفت و ترقی انها اهمیت دارد. هر کس در این زمینه گام بردارد بختیاری اصیل و هوشمند است.
چغاخورنشین
طایفه زراسونددارای چندین تیره است ک بعضی تیره ها وابسته ب این تیره شده اند مثل تیره میر،احمدخسروی،کورکور،اولادعلیقلی خان،ک همه از لرهای پاپی لرستان اند،تیره گرما بهداروند،تیره لوک از شالو،استرکی ها در چغاخور،روستای ساکی اباد ک بالر های پاپی از یک ریشه اند ولرکوچک میباشند و از طوایف ساکی و پاپی اند،تیره کاید ک هم در زراسوند هم در طوایف دیگربختیاری هستند و از نسب خونی باهم یکی اند و اکنون در زراسوندهم موجود است،تیره زنبور(زندبور)ک این تیره دراصل از طوایف زندی و کریم خان زندمیباشند،برادران سادات علی کولی ک اصالتا ریشه عربی دارند ولی اکنون خودرابختیاری میدانند،تیره چغاخورنشین:
تیره چغاخورنشین یک تیره بزرگی از زراسوندها میباشد ک خود تشکیل شده از(اورگونی،اولادشیرمرد،لوک،استرکی،و..)ک این تیره ها درزمان گذشته عشایرنبوده و در مِلک چغاخور یکجانشین بوده اند حتی درکتاب سردار اسعد ب طوایف چغاخورنشین هم اشاره ای شده است
تیره های دیگری چون خدرسرخ،خدری،گرگه،الاسوند و.. از زراسوندان اصل میباشند
اورگون
خدمت دوست گرامی ک میگ اورگان یعنی اوارگان عرض کنم ک زلزله پیش امده مربوط ب زمان شاه بوده ک۴۰سال پیش اتفاق افتاده ونام اورگون ازقبل از زلزله بوده چرا دری وری مینویسی من پدربزرگم الان۹۰سالشه ک میگ اورگون اسمش همین بود درضمن برو داخل کتاب لغت نامه و نام گذاری روستای کشور ببین اورگان از طایفه اورک گرفته شده گویش اونها هم با اورک ها مو نمیزنه تمام صحبت هاشون از (ش)استفاده میکنن مدرک از این مهکم تر حالا اگ افرادی هم میگن زراسوندیم واقعا این روستا زراسوند هم داره از حضرات گرگه گرفته تا کایید(قایدی) وباپیر و... و جدای از اون هم خود اورگونی ها هم بناب علت هایی میگن زراسوندیم حتی من خودم بندر کارمیکردم ب هر ک میگفتم چغاخوری ام ب عنوان زراسوند میشناختن حالا اواره را تو از کجات اوردی من نمیدونم
۲تادلیل بر اورک بودن هست یکی نام روستا دیگری گویش اونها ک از ،ش،استفاده میکنن دیگ مدرک دیگری هم ک مستندی نداره همون سخن بزرگان است
حالا عده ای میگن اورک عده ای امیگن زراسوند ک هردو درست فرمایش میکنن ولی شماک میگی اواره مدرک روکن
Mehran
سلام لطفا اطلاعات غلط ندهید. زراسوند هیجده تیره هست. که به دو دسته هیها و کور کور تقسیم میشوند. و تیره های هیهاوند در اصل مهاجر هستند و وارد ایل زراسوند شدند. در اصل بنچاق زراسوند طایفه خدری است .
مسعود بختياري
با دقت در مطالبي كه عزيزان نوشته اند به يك نكته قطعي مي توان رسيد و ان هم اينكه مطمئنا اورگان ربطی به اورک ندارد. زیرا پسوند دهات و روستاهای منطقه " گان" است و بعضا "جان" مثل زوردگان سودگان پردنگان یا سودجان و پردنجان و... و اضح است که کان با گان تفاوت دارد.
حالا چه اصراری است که اورگان را به اورک بچسبانیم معلوم نیست.
علاوه بر این ان دوستی که اشاره به اوارگان و زلزله کرده حرف بی ربطی نزده و بنده که حدود ۶۰ سال دارم همین مطلب را شنیده ام. البته درستی و نادرستی این حرف را می توان اینگونه روشن کرد که مثلا ۱۰۰ پیش در اسناد و مدارک و مستندات تاریخی این لفظ برای این منطقه کاربرد داشته است.
فقط بختیاری ن طایفه گری
درزمانهای قدیم اینقدر طایفه گری درموردش حرفی نبود این بمبی بود ک رضاشاه انداخت بین بختیاری ها و تفرقه اندازی کرد.حالا هی شما دنبال تیره و طایفه باشید اخ ما همه بختیاری هستیم و احترام همه برای ما واجب است.و ۴لنگ و هفت لنگ نداریم بیاییم باهم همدل باشیم اخ زراسوند،بهداروند،و..چ فرقی داره ک حضرات چغاخور باهم میگن اصل اینه ک هم از یک دیاریم.بگیم چغاخوری هستیم و باید پشت هم باشیم حتی اگ اهل چغاخورهم نباشیم بختیاری بودن خودش افتخاره تو را ب اون مذهبتون قسم کمتر طایفه و تیره گری کنیم تا تفرقه ای نباشه
باس گفت.فقط بختیاری از هرتیره ای ک میخادباشه
چغاخورنشین
چغاخور=زراسوند #اورک،پسکمن،اورگونی،شالو،لوک،استرکی،گرما،شیرمرد،لرکوچک پاپی وساکی،سادات،
همه و همه بختیاری وهمدل
چغاخور پرچم بالا
چغاخورنشین♡♡♡♡♡
چغاخور همتا نداری
زراسوندان ایران زمین
ایل زراسوند شامل تیره های زیر میباشد...

هیهاوند(ایها)
کورکور
علاسوند
شهی
اورگونی
خدرسرخ
گرگه
کاید
لوک
احمدخسروی
میر
میرزا
شهو
گرما
خدری
سادات شیرمرد
سیف وند
باپیر
زنبور
ایمری
تشمال
پیوندی
یتیم

لطفا بین تیره های زراسوند تفرقه نندازید..نمیدونم کی اصالتش کجایی.کی اصلش چ کسه...این بحث ها را بزارید کنار...
بیشتر طوایف بختیاری بعلت درگیری یا یافتن چراگاه از مکانی به مکان دیگر نقل مکان کردند و جزیی از همان طایفه شدند.

طایفه سهید دینا ونی اصلش ۳تیره بود و۶تیره دیگر از طوایف مختلف بختیاری وارد آب و خاکش شد.الان شده ۹تیره...یا طایفه اورک ۲۴تیره که همه اورک نیستن از تیره های مختلف دیگر وارد اب و خاکش شدند و اورک محسوب میشن..یا بقیه طوایف بختیاری

لطفا" دیگ تفرقه بین تش و تیره های زراسوند نندازید...هر تیره ای هم چند سال اومد داخل زراسوند دیگه زراسوند محسوب میشه.وسلام
زراسوند
درود بر شما ( زراسوندان ایران زمین) مطالب بسیار خلاصه و اموزنده بود...
بختیاری= همدل
دوست عزیزمون ک میگه بیشترتیره ۶ای ازجای دیگ اومده و وابسته ب اون طایفه شده واقعا درست فرمایش میکنه یا اون برادری ک میگ تیره های رانام برده ک میگ زراسوند نیستند
ازخود میدونم ک تیره های از زراسوند اصلا بعدا ب وجود اومده اینها نبودن مثل حیدر کور ک اصلش پاپی هست و فرزندانش یا ب کورکورشناخته شده اندیا فرزندش ک نامش احمد وخسروبود ب احمد خسروی این تیره احمد خسروی تاقبل از جریان حیدر کور وجودنداشته یا تیره ی زندبور ک اصلشون ب کریم خان زندبرمیگرده اصلا زراسوند نبودن ولی بعدها داخل زراسوند خودشون یک تیره تشکیل دادن یا استرکیها تا چندسال پیش میگفتن زراسوندیم ولی بعد از نوشتن کتاب بهرام سری استرکی ک ب چغاخور سفرداشته و این کتاب رانوشته متوج شدن ک تاحالامبگفتن زراسوندیم نبودن چون جریانشون ب خیلی نسل قبل میرسید اطلاعی نداشتن یا تیره اورگونی ک اصلشون اورک ایذه هستش ولی الان هرجامیرن همه میگن زراسوند و تیره های دیگ ک همشون زراسوندشدن شاید اگ ب خیلی قبل برگردیم قبل از طایقگفه گری زراسوندی هم وجودنداشته بعدا فتنه رضاشاه ب تفرقه گری این کار راکرده ک مبادا بختیاری تجمع گرایی کنه ولی هرچ ک هستیم اصل بختیاری بودنه تیره هاش مهم نیس زراسوند یا بهداروند فرقی نداره همه برادریم
اورگون
این تیره مردمانی بختیاری زبان دارد واز هرطایفه ای ک باشن چ اورک چ زراسوند خارج از این ۲تیره نیستن و کسی هم خارج از آن بحث نرده هردو صحیح فرمایش میکنن چون اورگون هم زراسوند دارد هم اورک ولی در مجموع بختیاری زبان هستن و تمام افرادتحصیل کرده و نبوغ و دولتی لشکر وکشوری همه ازاین ملک بوده و هست
اورگون=بختیاری=اورک=زراسوند=در کل آدمیزاد
علی یوسفی اصل شالو و محمد خان بزرگ
تیره لوک به درد ما نمیخوره مردمش هم به درد نمیخوره بهتر جز زراسوند باشه
تیره کایید
تیره کایید ک دوستمون فرمودند اصالتا اززراسوند نمیباشند ولی بختیاری هستن.این تیره بختیاری زبان همه از یک ایل هستند ک ب شرح زیراست
•کایید بهداروند
•کایید سرلک
•کایید میوند
•کایید استرکی
•کایید زراسوند
•و....
ک این تیره همه خود یک طایفه خیلی بزرگی راتشکیل میدهند ولی بنا ب علت نامشخص در تمام طوایف بختیاری پخش شده اند حال اگر این تیره کایید باهم باشند خود یک طایفه بزرگی راتشکیل میدهند تیره کاییدبعضی ها کویند اصلشان از طایفه سرلک بعضی هامیگویند اصلشان از میوند میباشدو... ولی مشخصات دقیقی ندارند
کایید
دوست عزیزفرمایشات شماصحیح اصل تیره کایید یک تیره بزرگیست ک در تمام طوایف بختیاری موجودمیباشدتیره کایید اصلشان از کایدان خوزستان یاهمان گتوند است ولی در دیگرقسمتهای بختیاری نشین هم موجود هستند و همه از یک تیره اند ازفامیلیهای
میر،میرکایید،کاییدی،قاعدی یا قائدی،کایدان و ..میباشن
طوایف دهستان چغاخور
دهستان چغاخور دارای روستاهای متعددی است ک همه بختیاری زبان ازطایفه زراسوند البته طوایف دیگری هم مثل استرکی،لوک شالو،اورک و ترک های بلوردی و..زندگی میکنن ک این روستاهاشامل:
•اورگان(زراسوند،اورک)
•سیبک(خدرسرخ)
•دستگرد(احمدخسروی)
•سنگچین(کایید)
•گلوگرد(تشمال و..)
•سیف اباد(سیف وند)
•خدراباد(خدری)
•خانی اباد(گرگه)
•زوردگان(الاسوند،زنبور،..) اکنون جزء بخش کیار
•کلبیبک(تعدادی لرهای کوچک درآن سکونت داشته همچون فامیلی های چگینی،زنگنه،و..وقسمتی هم متفرقه اند که اصالتشان نامشخص است)
•ساکی اباد(لرهای طایفه ساکی)
•و...
•بلداجی طایفه ترک های بلوردی ک تعداد نفراتی از آن بافامیلی های ترکی،چهرازی و..در چغاخور سکونت گرفته
تیره اورگونی یاچغاخورنشین
تیره اورگونی یک تیره ای است ک اصالتا اورک هستند ولی بناب علت هایی ازانان جداشده و همراه بازراسوندها ب چغاخور سکونت یافته اند
همان طور ک لرهای پاپی و بقیه طوایف در زراسوند سکونت گرفته و خودرل دورکی زرایوند میدانند تیره اورگونی هم ک اورک میباشند اکنون خود را زراسوند میدانند ن اینکه اورگون بلکه همه بخایاری ها چغاخور را ب زراسوند میشناسند و علاوه بر ان هم در کتاب های قدیم(ن کتاب های جدید)طوایف زراسوند را ک نام برده یکی ازاین تیره های چغاخورنسین ها ک همان اورگون است را یاد میکند
هرکس میخاد مدرکش را واسش بفرستم شماره بزاره تا عکس بفرستم ک داخل طوایف زراسوند نام چغاخور نشین هم هست ولی در کتابهای جدید ک خیلی چیزها نوشته حتی زراسوند رااز مسجدسلیمان تا...کجا گفته تیره های ک ارتباطی با زراسوند ندارند
Mahdi moradi
اون دوستی که گفته اوارگان کاملا اشتباه میکنه چرا که حدود چهل سال پیش یک زلزله باعث خرابی شده باعث شده که مردم در یک مدت زمان‌ کم خانه ای نداشته باشند ولی دوباره در فاصله کمی از روستای زلزله زده روستای اورگان رو بنا کردن
زلزله
زلزله رخ داده شده ک حدود۴۰سال پیش اتفاق افتاد ن بلکه برای اورگون بلک برای تمام روستاهای چغاخوربوده ک همه ب سبک شهرک سازی ساخته شده و هیچ بافت قدیمی و گِلی دیگ نداریم چرانام اورگون فقط باید عوض بشه ن بقیه در ضمن نام اورگون بیش۲۰۰ یا۳۰۰ساله ک همینه این زلزله ک اواخر زمان شاه بود ک خیلی از مردم روستا(دهه۵۰ ب قبل) یادشونه چ ارتباطی با زلزله داره
نام این روستا ازطایفه اورک گرفته شده
روستای اورگون دارای۲طایفه اورک و زراسوند هستن
خدری زراسوند
آورگان روستای ورودی منطقه چغاخور...
مردم روستای اورگان از طایفه زراسوند (تیره اورگونی__تیره باپیر___تیره گرگه____تیره یتیم

تیره اورگونی ک همان تیره چغاخور نشین زراسوندمیباشند

خانوارهایی از طایفه اورک حدود۴۰۰سال پیش(که حدود۱۰خانواربودند) در طایفه زراسوندان ساکن شدند و بعلت خویش و قومی های زیاد با زراسوندان و حدود ۴قرن زندگی در ایل زراسوند به مرور زراسوند میباشند ..

چغاخورنشین زراسوند(اورگونی زراسوند) دارای کدخدایان.ملاها.و بزرگمردان زیادی بوده و هست که در تمام عرصه ها افتخار افریدند

درود بر ایل زراسوند درود بر تیره اورگونی

زراسوند_پیوندی
سلام و درود_فرقی نمیکنه اصل کی چیه_مهم اینه که هممون زراسوندیم و کلن هممون بختیاری هستیم_و این تفرقه اندازی رو تموم کنید
زراسوند
ایل زراسوند یکی از ایلات هفت لنگ بختیاری میباشد
شامل تیره های زیر میباشد:
اولادجعفرقلی خان..علاسوند..احمدخسروی..هیهاوند..کورکور..اورگونی..باپیر..یتیم..زنبور..کاید..گرما..سیف وند..شالولوک..گرگه..شهی..خدرسرخ..میرزا..خدری..شهو..میر..ایمری..پیوندی..چغاخور نشین
کایدی
طایفه زراسوند تیره کاید

از بزرگان تیره کاید زراسوند میتوان به آجانمراد کاید ساکن بارانگرد نام برد.
حیدری تونی
طایفه تونی یکی از طوایف ایل عبدالوند میباشد که ب نقل از بزرگان و کلانتران طایفه...اصل مردمان طایفه تونی از ایل زراسوند دورکی میباشد که در زمانهای خیلی پیش در منطقه چغاخور بودند و بعلت های نامعلوم( درگیری.نزاع و یافتن چراگاه منطقه را ترک نموده و به الیگودرز کوچ کردند و در کنار ایل عبدالوند چهارلنگ ساکن شدند و با وصلت و قوم خیش های زیاد با عبدالوند و بمرور زمان زیر شاخه ایل عبدالوند شدند.
ولی هم اکنون اکثر مردمان طایفه تونی به ایل خود( زراسوند) بازگشتند و میگوییند که ما تونی زراسوندیم..
هرکسی که او دور ماند از اصل خویش
باز جوید روز گار وصل خویش

باتشکر ایمان حیدری تونی از طایفه تونی ایل پرافتخار زراسوند ساکن الیگودرز
سلطانی آسترکی
تیره آسترکی در طایفه زراسوند اصالتا از طایفه آسترکی ایل دورکی بوده
صابری زنبور
آقای چغاخور نشین لطفا اطلاعات ناقص و اشتباه را در فضای مجازی انتشار ندهید.ایل زنبور زراسوند هیچ ارتباطی با طایفه زند ندارد .و در اصل حضرات ایل زنبور از نسل سید زنبور مشعشعی هستند که بدلیل خیانت و عداوت عمو زاده خویش از حویزه متواری و به منطقه چغاحور پناهنده شد که قربیب به 400 سال از این مسئله میگذرد.به دلیل حفظ جانش ریشه نسبی خود را به مردم منطقه باز گو نکرد.ولی تاریخ گواه این مسئله هست .
علی آباد سیلگون_میرزا زراسوند
باسلام خدمت عزیران
خدمت شماعرض کنم که قوم لر همیشه بعنوان سرباز وفرمانروای وفادار به وطن ازش یاد میکنن و درهرنقطه ی که از ایران زمین بری لر وجود داره چون لر همیشه خط مقدم صفوف و مرزها بوده..
وقتی کلمه طایفه روبه کار میبرین به ای دلیل نیست که افراد ازیک خون ونژاد هستن بلکه در ادوارگذشته به دلایل غارت وجنگ و..انسانها برای حفظ جان خود وخانواده مجبور به یکپارچه ویکی شدن بودن و در زیر یک بیرق بنام طایفه یا قوم یا تیره و..متحدمیشدن،طایفه معمولا بر اساس موقعیت مکانی ونظامی و..تشکیل میشد وهمه زیر بیرق اون طایفه یکی میشدن..همه طوایف و شهرها وکشورها از نژادهای مختلف شکل ویکپارچه شدن..اون عزیزی که فک میکنه اصالت خودش از همه برتری داره سخت دراشتباه هست وهمه طوایف وتیره ها افتخار آفرین بودن برای لربختیاری وایران زمین
فرهاد دورکی
تیره های طوایف
ایل دورکی بختیاری

طایفه زراسوند (کورکور.هیهاوند )
طایفه آسترکی (اسدی-کاید )
طایفه موری(بردین وند.بوری باب )
گندلی (ورناصری.صالح بابری.هلیل وند )
چهاربری(مختار)
عرب کمری
اسیوند(پل .شهماروند )
بابا احمدی (کشکی.سراج الدین)


اکنون با افزایش جمعیت تش های زیر مجموعه ی این تیره ها ،تیره نامیده می شوند
ظهراب خان.شفیع خان.
ول ما طبق گفته ها شنیدیم که میگن اورگانیها و بیشتر ناغانیها از یه نژادن و اصالت بختیاری ندارن ..چه برسه به زراسوند بودن.لطفا ما رو هم بیشتر روشن کنید.
زراسوند
طایفه بزرگ زراسوند یکی از طوایف دورکی هفت لنگ باب میباشد که شامل تیره های زیر میباشد؛
اولادجعفرقلی خان
اولادظهراب خان
احمدخسروی
کورکور
شهی
اورگونی
توشمال
کاید
علاسوند
هیهاوند(ایها
شالولوک
خدرسرخ
تونی
سادات شیرمرد
گرما
خدری
گرگه
باپیر
میرزا
میر
زنبور
ایمری
یه تیم
شهو
سادات احمدکبیر
سیف وند
کاچی
آسترگی علی آباد
.
.
.
.
افتخارم به ایلمه...به زراسوند بودنمه....لطفا" با هم متحد و یکسو و همدل باشید
زراسوند
طایفه زراسوند در کتابهای قدیم تشکیل شده از
۲قسمت یاشعب مختلف ک هرکدام خود دارای تیره های میباشد ۱)شعب هیهاوند یا ایها وند که این طایفه درلغت به معنای مهاجر میباشدکه از طایفه های دیگر مهاجرت کرده وبه زراسوند ها ملحق شدند مثلا برادران سادات که اصالتا نژاد عربی دارند ولی اکنون خود رابختیاری دانسته و در تمام طایفه های بختیاری هم پخش هستند،تیره لوک که از شالو هستند،تیره احمد خسروی و اولادجعفرقلی خان و...که اصالتا از لرهای پاپی لرستان هستند،تیره اورگونی که ریشه انان هم اورک و هم خانواده های از زراسوند که اکنون همه خود را زراسوند دانسته و... همه تیره های فوق که از شاخه ایهاوند هستند در اصل مهاجر میباشند
۲)کور کور که شعب دوم زراسوند اندو در اصل زراسوندان اصیل میباشند و بعدها با تیره های دیگر پیوستن به انان بزرگتر شده که شامل تیره های گرگه،باپیر،الاسوند،و...میباشند
《زراسوند》
۱)ایهاوند،(مهاجر)
•تیره اولادجعفرقلی خان
•تیره احمدخسروی
•تیره لوک
•تیره اورگونی
•تیره زنبور،زندبور
•تیره سادات
•تیره یتیم،یک تیم جداگانه
•تیره تشمال
و...

۲)کورکور(اصل زراسوند)
•تیره خدری
•تیره خدرسرخ
•تیره باپیر
•تیره گرگه
•تیره الاسوند
•تیره و..
ایلخانی
زراسوند یکی از طوایف بختیاری که از ایلخانان بختیاری میباشند شامل۳۱تیره بزرگ میباشند؛
اولادجعفرقلی خان
اولادظهراب خان
کورکور
شهی
هیهاوند
احمدخسروی
سادات شیرمرد
تونی
خدری
خدرسرخ
سادات احمدکبیر
علاسوند
توشمال
گرما
اورگونی
یه تیپ یا یه تیم زراسوند
شهو
شالولوک
سیف وند
پیوندی
میر
میرزا
گرگه
باپیر
زنبور
ایمری
سزار
کاید
کاچی
آسترگی(چغاخور)

لطفا" بین تیره های زراسوند تفرقه نندازید
تیره های زراسوند همیشه باهم متحد میباشند و گول حرفهای تفرقه آمیز بعضی از افراد سودجو رو که به اسم زراسوند مطلب مینویسند رو نمیخورند...درود بر ایل سربلند زراسوند بختیاری
چهرازی
خان های گذشته مفت خورهای بی شرفی بودند مثل آخوندای امروزی.
روستای بارانگرد خاک بزرگان
بارانگرد روستایی بین شهرستان باغملک و شهرستان ایذه میباشد
مردم روستا از ایل بزرگ بختیاری میباشند
یکی از طوایف ساکن بارانگرد(طایفه خدری) میباشد

طایفه خدری ساکن بارانگرد از تیره عزیزبهرام و از اولاد زال میباشند
جد این اولاد ، آحسین خان خدری یکی از کلانتران ایل بزرگ زراسوند بود که حدود ۳۵۰ سال پیش بعلت های نامعلومی منطقه چغاخور را ترک نمود و به بارانگرد(خاک ایل چهارلنگ) آمد و بعد از مدتی با دختر وقت خان ایل چهارلنگ ازدواج نمود و از آنموقع تاکنون نسل های بعدی او در این روستا ساکن شدند و با طوایف اورک،کایدزراسوند،لجم اورک،موزرمی،چهارلنگ،سهید قوم و خیشی های زیادی داشتند.

بزرگان طایفه خدری ساکن بارانگرد:
۱_مشهدی ولی خان حیدری کدخدای روستا و کلانتر ایل زراسوند
۲_آعلیخان خدری حاکم بهبهان تا کهگلویه

۳_آبندر خدری حاکم رامهرمز تا بهبهان

۴_مشهدی محمدخان خدری

۵_ مشهدی آقاخان خدری

۶_ کریم خان حیدری اسطوره شجاعت و و یکی از دلیرمردان و جنگجویان قوم بختیاری

۷_رحیم خان بندر زاده پهلوان بنام و مشهور

و بسیاری دیگر ...‌

آرامگاه این بزرگان و دلاوران بختیاری در قبرستان امیرالمومنین روستای بارانگرد میباشد...حمید زمانی
زراسوند
علاسوند
چغاخور
زوردگان

خوشحالم و افتخار میکنم که پسوند زوردگانی دنباله اسم و فامیلم نوشته میشود گویل عزیز تورو خدا بلایی رو که سرمان آوردند حاکمان خودمون تکرار نکنیم همه با هم هم خون هستیم
شماروند و بهداروند و زراسوند و این ها فقط باعث میشه بیشتر تفرقه بیفته اخر فامیل های هممون بختیاری نوشته میشه
و قبل از اون هم زراسوند ما با دیگر طایفه ها مشکلات رو حل کردیم الان خودمون با هم درگیر بشیم خنده داره
حمید زمانی
اصالت بختیاری رو هر کسی بهش شک کرد بهش بگید جمله زیر رو تایپ کنه توی گوگل
ایزه زادگاه کوروش کبیر
خودش بهتون احترام میذاره بعدش
حمید زمانی زوردگانی
زراسوند علاسوند چغاخور زوردگان
پرچمتون تا ابد بالاس برادرا
یکم شاهزاده وار رفتار کنید و تفرقه نداشته باشید فرزندان کوروش
احمدی
طایفه روگری یکی از طوایف ایل زراسوند بختیاری میباشدکه در شهرستان اردل و روستاهای سرچاه.دوازده امام.دهکهنه.بالد.ریگک و چند روستای دیگر ساکن هستند
طایفه روگری زراسوند دارای بزرگان و کلانتران زیادی میباشد
طایفه روگری در گذشته های دور منطقه اردل را برای سکنی برگزیدند
و با طوایف دینارونی وصلت و قوم و خیشی داشتند بعلت همسایگی با طوایف دینارونی

ولی دراصل از ایل زراسوند دورکی باب میباشند
خدری
درود بر شما (احمدی از طایفه روگری زراسوند)
با مطلب بسیار مفید و شناسایی طایفه روگری زراسوند
باعث افتخار ایل زراسوند میباشد ک در همه جا هستند

انشالله که تمام تیره های زراسوند در هر کجا هستند موفق و سربلند و پیروز باشند
بالخص تیره بزرگ روگری زراسوند ساکن اردل و روستاهاش.

با تشکر خدری از مسجدسلیمان
محمد
تا آنجا که من اطلاع دارم ، تعداد بیشماری از خانواده های غیور گرجی هم در طایفه زراسوندها وجود دارند که در منطقه کلوگرد سردسیر و منطقه کل گیر مسجد سلیمان ساکن هستند . لطفأ افرادیکه اطلاعات بیشتری دارند موضوع را نگارش بفرمایند
زراسوند
ایما مین طافه زراسوند گرجی ناریم
چواخور و گلیگرد همسون ز ایل زراسوندن
کاید
کاید معنی بزرگ و خان دارد هر طایفه ای که باشد
گرجیان زراسوند
الان دوره ی خان و خانبازی تمام شده.
طایفه زراسوند از اتحاد تیره های مختلف قوم لر تشکیل شده ،اصلی و فرعی نداریم

اگر پدر تو بود فاضل از فضل پدر تورا چه حاصل

گرجی یک مقام نظامی بود از دوره ی صفوی که به فرماندهان سپاه می دادند
بختیاری زاده
در رابطه با � گرجیها � از همتباران عزیز و اندیشمند خواهش می کنم از ادبیات بهتری استفاده بفرمايید، در خصوص برادری که فرموده گرجیها در بخش نظام فعالیت داشتند، بایستی بعرض برسانم که همه بختیاریها در بخش نظامی سرأمد بودند ، ولی خاندان گرجی مردمی غیور ، با سواد و صاحب منصب بودند که بنا به دعوت حکام صفویه و قاجاریه به ایلات و عشای دعوت شدند تا به امورات مردم همت کنند ، آنها اغلب کلانترانی بودند که در کنار کدخداهای طوایف نسبت به جمع آوری خراج، انضباط نظامی و رفع اختلافات عشایر همت گماردند، زمانیکه خوانین بنا به دستور حکومت در قشون تهران حضور می یافت و یا به فرنگ می رفت این کلانتران گرجی بودند که به امور معیشت مردم رسیدگی می کردند، بعضی از صاحب منصبان آنها در دریار چنان نفوذی داشتند که در اصفهان و یا تهران در عزل و نصب خوانین بختیاری بعنوان استانداران ایلات و ولایات نقش اساسی داشته اند، جنابعالی اگر تاریخ اجتماعی کشور عزیزمان ایران را بخوانی به نکاتی که عرض کردم خواهی رسید، نسب آنان آریائی است و نسبت به کشور خودشان گرجستان بقدری حساس بوده اند که در طول تاریخ نسبت به حفظ و حراست اقلیم خود بارها باترکهای آناتولی، روسیه و اروپائیها جنگیده اند ، و اخیرآ پس از آزادی جمهوریهای شوری در این عصر مدرنیته در کوتاهترین زمان ممکن کشور خود ا بازسازی کردند و اکنون یکی ارز کشو های آزاد و پیشرفته محسوب می شود.
گرجی زراسوند
تیره های یتیم و تیره گرگه*گرجی* قبل از اینکه طایفه زراسوند درست بشه وجود داشتند

اجداد ما لر بودند وفاتحان کشور گرجستان بودند
همینک نیز استان لوری*لری* در شمال کشور ارمنستان و در مرز گرجستان وجود دارد

در جنوب کشور ارمنستان منطقه کردستان سرخ وجود دارد

این نشان می دهد لرها و کردها در سپاهیان صفوی وجود داشتند

آسوارعلی گرجیان یتیم زراسوند
آ ابراهیم گرجی زراسوند
..
..
..
..
..

طایفه زراسوند در زمان قاجار از اتحاد تیره یتیم و تیره گرگه و تیره کورکور و سایر تیره های لر تشکیل شده مانند::
تیره آسترکی طایفه آسترکی دورکی
تیره گرما طایفه گرما بختیاروند
تیره اورکان طایفه اورک دینارونی
تیره لوک طایفه شالو دینارونی
تیره کورکور طایفه پاپی لرستانی
تیره هیهاوند طایفه فولادوند میوندی
اولاد ساکی طایفه ساکی لرستان
تیره میر لرستانی
تیره با پیر طایفه پاپی*پاپیر*لرستانی
تیره علاسوند از چند اولاد از طوایف (زیلایی.مقام رهی.علادینوند )بختیاروند
تیره زنبور از طایفه لر زند یا عرب مشعشعی
تیره سادات قوم عرباز خانواده های محترم گرجی و گرجیان زراسوند ساکن در شهرک گلوگرد*گرجون گرد* و شهر گلگلیر*گرجیران* مسجدسلیمان و اهواز و اصفهان خواهشمندم که شجرنامه های خود را در این سایت قرار دهند تا کسی جرات انکار ما را نداشته باشد.

با تشکر از مدیریت سایت

زراسوند(ایلخانی)
در پاسخ دوست عزیزمون که به اسم گرجی زراسوند
پیام میده

ایل زراسوند بیش از ۳۰ تیره دارد که یکی از آنها تیره یتیم(یک تیپ زراسوند) و دارای بزرگان و کلانتران زیادی بود و هست...
و همیشه به زراسوند بودن خود افتخار میکنند
و ایل زراسوند هم به همچون تیره بزرگ و شجاعی افتخار میکند
و لازم نیست شما بین تیره های ایل زراسوند تفرقه و نفاق بندازی...شما زراسوند که نیستید هیچ
داری میان تش و تیره های زراسوند تفرقه میندازی...

شما دنبال چه میگردی؟؟؟

ما تیره های زراسوند گول این مطالب کذب و دروغین شما را نمیخوریم
وباهم متحد و برادریم و به زراسوند بودن خود افتخار میکنیم

ایل بزرگ زراسوند دارای بیش از ۳۰تیره میباشد که همیشه باهم بوده اند و هستند؛؛
اولاد جعفرقلی خان
اولاد ظهراب خان
لوک زراسوند
اورگونی زراسوند
باپیر
هیها
شهی
کورکور
گرما
علاسوند
آسترگی علی آبادی
تونی
زنبور
میر
ساکی
خدری
خدرسرخ
سیف وند
گرگه
پیوندی
ایمری
کاید
احمدخسروی
توشمال
میرزا
سادات شیر مردی
یتیم
شهو
ایهاوند
کاجی
سزار
نورآباد

اگر همه طوایف بختیاری را مطالعه کنی
هیچ کس سر جای خودش نیست
(علتش؛ درگیری و نزاع بین طوایف.یافتن چراگاه.قوم و خیشی و وصلت کردن با دیگر طوایف)

مثلا" نیمی از طایفه سهید دینارونی از طوایف اورک و باوادی و موری تشکیل شده(ولی خودشان میگن دیگه ما سهید هستیم وتعصب سهید دارن)
یا مثلا" نیمی از طوایف اورک دینارونی از طوایف بهداروند و جانکی و سادات تشکیل شده( ولی میگن دیگه ما اورک هستیم و تعصب اورک دارن )

یا مثلا" نیمی از طوایف چهالنگ کیانرسی از طوایف کرد_ زنگنه و قشقایی هستن( ولی میگن ما چها لنگ کیانرسی هستیم و به طایفه چهالنگ تعصب دارند)و خیلی دیگه طوایف.....

حالا شما بعد از سالیان سال که تیره های زراسوند دارند زندگی خودشان را میکنند میخای نفاق و تفرقه .بندازی

این کار درستی نیست بزرگوار......

همه باهم برادر و برابریم

باتشکر؛ زراسوند
از تیره اولاد جعفرقلی خان

کریمی
زراسوندطایفه ای است که ازلرستان به خوزستان ودیگرمناطق آمدندتیره میرزراسونددرگذشته ساکن مناطق شمالی خوزستان بودکه درجریان درگیری باطایفه ذلکی چندنفرازطایفه ذلکی رامیکشندوبه استان چهارمحال و بختیاری مناطقی همچون چغاخور.اردل .می روند
اسفندیاری گله
از حضرات خواهشمندم که مواظب نوشته های خود باشند یه بیسواد به طایفه گرما ایل بختیاروند توهین کرده
طایفه گله ایل بابادی متحد طایفه گرما ایل بختیاروند

دوره خان و خانبازی تمام شده

با افتخار از طایفه گله ایل بابادی هستم
از طرف جد مادری به نامدار خان مال احمدی منجزی بختیاروند می رسم

*******
خوانین زراسوند از طرف مادر به طایفه عالی جمالی بختیاروند می رسند

بعضی از
حضرات سلطانی علی آباد از طرف مادر به طایفه بلیوند بختیاروند می رسند

حضرات لوک به منجزی بختیاروند می رسند

اولاد گرما از طایفه گرما بختیاروند

حضرات علاسوند به بختیاروند می رسند

مهم بختیاری بودن است


زراسوند
زراسوند
طایفه زراسوند یکی از طوایف هفت لنگ و از مردم بختیاری می باشد. این طایفه معمولاً در مناطقی از شمال شرق استان خوزستان تخت کاشان، برافتاب کاشکلی، مرغا، نوترگی، لهبری، آبزالو، بارانگرد(ایذه، مسجد سلیمان، اندیکا و…وبخش های ازدزفول شهیون و غرب استان چهارمحال و بختیاری از جمله در مناطقی مانند دشت چغاخوراورگان ، برجن، بلداجی، ناغان، گهرو، لردگان، خانمیرزا، کیار، دینارون ،کاج، رستمی، گردپینه، روپینه، عباس آباد،ساکن هستند.
تیره اولاد جعفرقلی خان
تیره اولاد ظهراب خان
تیره ایهاوند
تیره خدری
تیره شهو
تیره گرگه
تیره هیهاوند(کاجی)
تیره میر
تیره ایمری
تیره یتیم
تیره توُنی
تیره میرزا
تیره پیوندی
تیره کاید
تیره شهی
تیره سیف الدین وند
تیره علاسوند
تیره زنبور
تیره باپیر
تیره کورکور
تیره خدر سرخ
تیره احمد خسروی
تیره تشمال
تیره گرما
تیره آسترگی
تیره لوک
تیره سادات شیرمردی
تیره اورگونی
تیره روگری
زمین
درود به حضرات زراسوند.یک تیکه زمین کشاورزی در چلیچه به نام درخت یتیم شناخته میشود احتمال میدم ارتباطی به تیره یتیم زراسوند داشته باشد.چون بعضی از طوایف زراسوند در قدیم روبه این طرف ها میامدن
فرهادی
مردم چلیچه لر بختیاری نیستند و طایفه ایی نیستند
بیشتر از نژاد ترک هستند
خسروی
در بسیاری منابع از طایفه احمد خسروی یاد شده

خسرو لقب احمد بود

احمد پسر محمود پسر....از نژاد لر بختیاری


طایفه احمد خسروی متحد طایفه زراسوند بود
زراسوند
سلام من در سایت دانشنامه آزاد
خوندم
که طایفه حیدری از عرب های سیستان و زراسوند هستند و به حیدر جد شاهان صفوی می رسند

شاهان صفوی از سادات هستند و از قوم عرب
لطفا این مطلب رو پاک کنید کی می تونه پاکش کنه
***************

حیدر کور لر پاپی از نژاد صاد و پاپا دینار لر و با ایل لر بختیاروند از یک نژاد هستند

مینورسکی تحقیق کرد::طایفه لر پاپی و ایل لر بختیاروند از یک نژاد هستند
زراسوندی
دوستان ، من شنیده ام که در حوالی قلعه زراس اندیکا، مردمی و یا طایفه ای بودند که به آنها � ولیوند� می گفتند، آیا از این طایفه کسی خبری دارد، آیا هنوز در آنجا هستند؟ اگر بودند اصالتآ زیر مجموعه و یا تیره ای چه طایفه ای بوده اند./ متشکرم.
ایهاوند، مهاجر
٣٠زراسوند
طایفه زراسوند در کتابهای قدیم تشکیل شده از
۲قسمت یاشعب مختلف ک هرکدام خود دارای تیره های میباشد ۱)شعب هیهاوند یا ایها وند که این طایفه درلغت به معنای مهاجر میباشدکه از طایفه های دیگر مهاجرت کرده وبه زراسوند ها ملحق شدند مثلا برادران سادات که اصالتا نژاد عربی دارند ولی اکنون خود رابختیاری دانسته و در تمام طایفه های بختیاری هم پخش هستند،تیره لوک که از شالو هستند،تیره احمد خسروی و اولادجعفرقلی خان و...که اصالتا از لرهای پاپی لرستان هستند،تیره اورگونی که ریشه انان هم اورک و هم خانواده های از زراسوند که اکنون همه خود را زراسوند دانسته و... همه تیره های فوق که از شاخه ایهاوند هستند در اصل مهاجر میباشند
۲)کور کور که شعب دوم زراسوند اندو در اصل زراسوندان اصیل میباشند و بعدها با تیره های دیگر پیوستن به انان بزرگتر شده که شامل تیره های گرگه،باپیر،الاسوند،و...میباشند
《زراسوند》
۱)ایهاوند،(مهاجر)
•تیره اولادجعفرقلی خان
•تیره احمدخسروی
•تیره لوک
•تیره اورگونی
•تیره زنبور،زندبور
•تیره سادات
•تیره یتیم،یک تیم جداگانه
•تیره تشمال
و...

۲)کورکور(اصل زراسوند)
•تیره خدری
•تیره خدرسرخ
•تیره باپیر
•تیره گرگه
•تیره الاسوند
•تیره و..
زراسوندان ایران زمین
طایفه بزرگ زراسوند یکی از بزرگترین طوایف ایل هفت لنگ بختیاری میباشد /؛
**
تیره‌های طایفه زراسوند
خدرسرخ
باپیر
کورکور
خدری
کاید
گرگه
سیف وند
اولاد جعفرقلی خان
هیهاوند(کاجی)
اورگونی
احمدخسروی
سادات شیرمردی
الاسوند
شهی
پیوندی
میرزا
ایمری
شهو
سادات احمدکبیر
تونی
توشمال
زنبور
شالو لوک زراسوند
میر
گرما
یتیم
اولاد ظهراب خان
مشایخ
ایهاوند
روگری
ریزی(ریگ چغاخور)
آسترکی(چغاخورنشین)
احمدخسروی
تیره‌های طایفه زراسوند
خدرسرخ
باپیر
کورکور
خدری
کاید
گرگه
سیف وند
اولاد جعفرقلی خان
هیهاوند(کاجی)
اورگونی
احمدخسروی
سادات شیرمردی
الاسوند
شهی
پیوندی
میرزا
ایمری
شهو
سادات احمدکبیر
تونی
توشمال
زنبور
شالو لوک زراسوند
میر
گرما
یتیم
اولاد ظهراب خان
مشایخ
ایهاوند
روگری
ریزی(ریگ چغاخور)
آسترکی(چغاخورنشین
گهرویی(ساکن گهرو)
سهراب
سلام؛ خدمت عزیزان زراسوند
همانگونه که اطلاع دارید یکی از تیرهای طایفه زراسوند تیره یه تیم � یک تیپ � است. این تیره از خانواده های غیوری تشکیل شده بود که اغلب در تحکیم نظام ایل بختیاری موثر بوده بنحوی که در قشون بختیاری و نیز وصول مالیات و امنیت منطقه بختیاری نقش اساسی داشته است. خانوادهای این تیره در گذشته اغلب خویشاوندی نزدیکی با خوانین بختیاری داشته اند.
طبق یک بررسی اجمالی دیده می شود که در بسیاری از استانها سکونت دارند.
این تیره از چندین اولادتشکیل شده که معمولأ از یک نسل نیستند و لذا دو نظریه وجود دارد .
نظریه اول :
گفته می شود که درون طایفه زراسوند یه تیمهای اولیه ای وجود داشته و ما از وجود أنان بی اطلاع هستیم که کدام اولاد بوده اند.
نظریه دوم :
گفته می شود که خانواده های سرشناس و غیوراز طایفه زراسوند و دورکی و نیز طوایف دیگربختیاری به� یه تیمهای اولیه� پیوستند و تیره بزرگتری با جمعیت بیشتری را تشکیل داده اند.
خواهشمند است ایل تباران عزیز در خصوص چگونگی شکل گیری این تیره مهم اظهار نظر فرموده و راهنمایی کنند.
قبلأ از راهنمائی شما عزیزان سپاسگزارم.
نادر
در تکمیل نوشته آقای سهراب بعرض میرسانم در لغت نامه فارسی � تیم� عبارت است از :
مترادف تیم: اکیپ، باند، دسته، گروه، تعهد، غم خواری، کاروان سرا،
زراسوند
تیره‌های طایفه زراسوند
خدرسرخ
باپیر
کورکور
خدری
کاید
گرگه
سیف وند
اولاد جعفرقلی خان
هیهاوند(کاجی)
اورگونی
احمدخسروی
سادات شیرمردی
الاسوند
شهی
پیوندی
میرزا
ایمری
شهو
سادات احمدکبیر
تونی
توشمال
زنبور
شالو لوک زراسوند
میر
گرما
یتیم
اولاد ظهراب خان
مشایخ
ایهاوند
روگری
ریزی(ریگ چغاخور)
آسترکی(چغاخورنشین
محمد ایمری زراسوند
تیره ایمری زارسوند
در رشته کوه های زاگرس پشکوه موگویی که در زمان های دور مهاجرت کردن و در روستا بندر بخش پشتکوه موگوی شهرستان فریدونشهر ساکن شدن
صالح بابری قندعلی
زراسوندهالرهایی ازلرستان بودندکه به علت جنگ باتیمورلنگ وواردکردن تلفات سنگین به سپاهیان تیمور.به سختی آنهاراشکست دادوبه سرزمین بختیاری تبعیدکرددرزمان قاجاربهداروندهابه علت بختیاری نبودن این طایفه برایشان قابل تحمل نبودکه برایل دورکی حاکم باشندازاینروهمیشه باآنهاسرجنگ واختلاف داشتند.
صالح بابری قندعلی
زراسوندهابیگانه بافرهنگ مابختیاریهاوهمیشه باهم نامهربان وخونریزبودن براتصاحب قدرت کشت وکشتارهاکردن خوانین انهاجامعه بختیاری رامحروم نگه داشتندخداراشکرکه قدرتی دردست ندارن وزمانه ازحالات خودسری آنهاراحت شد
زراسوند
زراسوند

مردمان ایل زراسوند مردمانی شجاع ، دلیر،خانزاده، قلدر،مترس، مهمانواز،بامرام،نیکو،هیکلی،خوش تیپ
که جمیعت آنها بیش از ۱۰۰هزارنفر
و با بیش از ۳۰تیره میباشند....

هرجا زراسوند است آنجا مردانگی است🌷
قندعلی
همین خان هایی که روزی قتل وغارت میکردن وخودراشجاع میدانستنددرمقابل مردم پاک ساده سرشت بختیاری.روزگارشان باظهوررضاشاه تیره وتارشددربین مردم بخاطرظلم هایی که کرده بودن ودرمقابل حکومت مدرن ویکپارچه وقشرآگاه جامعه جایگاهشان راازدست دادن ودیگراعتباری نداشتندرضاشاه آنهاراخاروذلیل کردوباقدرت سرکوب شدن وذلیلانه درمقابل درباررعیت پیشه کردن.خیلی هاصدمه های جبران ناپذیری به خطه بختیاری زندزیرآن پیشرفتی که 80سال پیش بایدانجام میگرفت به خاطرمنافع این اشخاص صورت نگرفت چندسال ازعمرملتی راکه می بایست صرف آبادانی آن دیارشودراباجنگ های داخلی تلف کردن آنهم بادولتی که صادقانه میخواست خدمت کند آیاافتخاراست اگربگوییم درقرن21-22هنوزمحرومیم هنوزدرخیلی ازمناطق بختیاری جاده نداریم .آب نداریم.برق نداریم .هنوزبه ابتدایی ترین امکانات دسترسی نداریم شهرستان.اندیکابابیش از80هزارنفربیمارستان نداردمسبب اینهمه محرومیت چه کسانی هستندآیانه اینکه درگذشته خان های شجاع وحالاهم...چیزی برای بالیدن به آن نداریم
محمد از طایفه گرگه
بادرود خدمت همه هم تباران میخواستم بدونم زراسوند از چی گرفته شده و معنی ش چیه و هموچنین گرگه،باسپاس فراوتن
زراسوند
زراسوند از ۲ کلمه زراس وند تشکیل شده

زراس نام جد ایل زراسوند بوده

وند یعنی افتاده..افکنده..

وند پسوند فامیلی در طوایف قوم لر میباشد مانند بهداروند_ سالاروند_زراسوند_اسیوند_قریشوند_فرضعلیوند_کمالوند_یوسفوند_بیرانوند_ کردعلیوند_ میوند_ عبده وندگرگه یکی از تیره های شجاع و دلیر ایل زراسوند میباشند
چلیچه
مردم چلیچه عمدتا از طوایف بختیاری(بهداروند،اسیوند،....) و قشقایی(گله زن) تشکیل شده، البته پس از ورود اولاد حسینقلی خان به میزدج خانواده هایی ازطایفه زراسوند هم در چلیچه ساکن شده اند.
درخت یتیم ربطی به یتیم زراسوند ندارد،(اینجا دنبالش نگرد) و تیره یتیم غیر از زراسوند در طوایف دیگر بختیاری هم وجود دارد،
یوسف
اولاد ظهراب خان در منطقه خانمیرزا لردگان
1-آقایان سهرابی وخسروی جوانمردی وقلعه چه
2-آقایان سهرابی دومکان مرادان
3-آقایان حسین پور در سینی و آلونی
ظهرابی
در چهراز تیره ( اولادظهراب خان زراسوند) ساکن هستند

در روستای سونک لردگان تیره (خدری زراسوند) ساکن هستند

در ناغان تیره (مشایخ زراسوند و روگری زراسوند) ساکن هستند

در روستای کاج و رستمی تیره های زراسوند:: (هیهاوند(کاجی)خدری ،ایهاوند)ساکن هستند

در قلعه تل و بارونگرد باغملک تیره میر(با فامیلی برون )_خدری(بارونگرد)_کاید ساکن هستند

در الهک ایذه تیره یتیم زراسوند ساکن هستند

در رامهرمز زراسوند هایی با فامیلی سپه پور _سپه وند_ بختیاری
ساکن هستند

در همدان تیره احمدخسروی زراسوند ساکن هستند با فامیلی مالمیری_بختیاری_بختیاری هفت لنگ ساکن هستند

در نوترگی زیلایی ایذه خانوارهایی از تیره علاسوند زراسوند ساکن هستند

در مرداویج _موردغفار و مورد فل تیره لوک زراسوند ساکن هستند

در هلایجان ایذه تیره توشمال زراسوند و سادات شیرمرد و ایهاوند زراسوندساکن هستند...


و خیلی جاهای دیگر

ایل زراسوند یکی از بزرگترین ایلات هفت لنگ بختیاری میباشد.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
چلیچه ای
درود بر هم تباران بختیاری
خانواده هایی از تیره یتیم زراسوند در چلیچه میباشد
و در کنا دیگر طوایف بختیاری و قشقایی زندگی میکنند.
بختیاری هفت لنگ
طایفه زراسوند یکی از طوایف دورکی باب ایل هفت لنگ بختیاری میباشد

تیره‌های طایفه زراسوند؛

خدرسرخ
باپیر
کورکور(ساکن ایذه_تخت کاشون_گردپینه_دینارون)
خدری
کاید
گرگه
سیف الدین وند
اولاد جعفرقلی خان
هیهاوند
اورگونی(ساکن اورگان_کنرک_وستگان_بروجن)
احمدخسروی
سادات شیرمردی
الاسوند
شهی(ساکن منطقه شهیون_دزفول)
پیوندی
میرزا
ایمری
شهو
سادات احمدکبیر
یتیم(یه تیم)
توشمال
زنبور
لوک زراسوند(ساکن سولگان_علی اباد_مرداویج_موردغفار_مرغا)
میر
گرما
تونی(ساکن الیگودرز_سردشت)
اولاد ظهراب خان(ساکن چهراز و ...)
مشایخ(ساکن ناغان_دوپولون)
ایهاوند
روگری(ساکن اردل_سرچاه_دوازده امام_دهکهنه و..)
آسترکی علی ابادی(ساکن علی اباد چغاخور)
کاجی هیهاوند
طایفه هیهاوند(کاجی) یکی از طوایف ایل زراسوند میباشد که در روستاهای کاج و رستمی از توابع شهر اردل ساکن هستند...


مهدی کاید
تیره ای در طایفه زراسوند به نام اورگونی نداریم در تاریخ بختیاری و طایفه زراسوند
زراسوند(خدری)
تیره اورگونی همان تیره(چغاخورنشین) میباشد
اگر تاریخ بختیاری سردار اسعد بختیاری. یا تاریخ مستوفی را مطالعه کنی
در طایفه زراسوند تیره چغاخور نشین میباشد. ک منظورش همون تیره اورگونی(ساکن آورگان چغاخور) است..

آورگان روستایی با مردمانی نجیب. مهربان.مهمانواز. و از تیره های زراسوند
که بیشترین جمیعت. را تیره چغاخورنشین(اورگونی) میباشند
و دارای بزرگان و ملاهای زیادی بوده است...

ممنون
سنوا
هرکی بودن حالا دیگه نیستن تمام شدشماهم دیگه بیخیال این طائفه بازیهابشین‌
ع رضایی
یک فرزند ازتیره خدرسرخ بنام پاپا درتیره رکان میرقاید ایل بابادی چندنسل پیش مهاجرت و حدود 200 خانوار از این فرددر ایل بابادی همزیستی دارند وبه زراسوند بودن خود افتخار میکنند.
دورکی
با سلام خدمت برادران زراسوند و بختیاری
برام جالبه بعضیاتون مدام فقط تکرار میکنید فلان تیره زراسوند بختیاری نیستند از لرستان اومدن بهمان تیره بختیاری نیستند از فلانجا اومده اند..در همه طایفه های بختیاری چنین حرفی رو شنیدم

برادران عزیز ما در تاریخ ایران قبل از شاه اسماعیل صفوی چیزی بنام بختیاری نداریم!!
اتابکان لر بزرگ و اتابکان لر کوچک داریم!!

و تیره ها و طوایف بسیار زیاد لر که یا ساکن وتابع اتابک لر بزرگ بودند یا ساکن و تابع اتابک لر کوچک بودند
بعد از منقرض شدن اتابکان لر بزرگ و کوچک در اوایل سلسله صفوی خلا قدرت در مناطق لر نشین بوجود آمد...
یکی از خوانین وسرداران اونزمان این منطقه که امروز بهش میگیم بختیاری دست بکار شد و از شاهان صفوی حکم خانی منطقه رو بدست اورد از اون زمان به بعده که ما به کلمه بختیاری و طایفه بختیاری بر میخوریم تا قبل از اون هرگز!!

خب مشخصه یه عده از هر طایفه ای اصالتشون به لر کوجک میخوره اصلا این اجتناب ناپذیره
بختیاری مگه چطور تشکیل شده؟عده ای از طوایف لر بزرگ و عده ای از طوایف لر کوچک با هم متحد شدند از خلا قدرت پس از اتابکان استفاده کرده و بختیاری رو بوجود آوردند
شنیده ها میگن اولین طوایف استرکی ها و بهداروند ها بوده اند
آخرین طوایفی هم که به کنفدراسیون بختیاری پیوستند دویست سال قبل بوده و مکوندی ها و ممبینی ها بودند که از کهگلویه به بختیاری وارد شدند
از شروع تا پایان سیصد الا پانصد سال زمان گذشت تا بختیاری بشکل امروزی درومد سالهای سال طوایف لر بهم پیوستن و پیوستن و بزرگتر شدند تا ایل بختیاری بوجود اومد
پس لطفا این حرف رو مدام تکرار نکنید که فلان تیره اصلش به لر کوچک میرسه و مهاجره فلان تیره اصلش به بویراحمدی میرسه و مهاجره!
مردانی کورکور
باسلام خدمت تیره های محترم و بزرگ زراسوند

طایفه کور کور یکی از طایفه هایاصلی ایل زراسوند میباشد
که در روستاهای تخت کاشان(برافتاب کاشکلی_ گردن طاق_ چهارقاش_ شهیدسلحشوری_ دینارون_ گردپینه_ روپینه_ عباس آباد_ و تعدادی هم در تلخاب نوترگی_ کمفه_شیوند و تعداد کثیری هم در شهرایذه ساکن هستند

طایفه کورکور بعلت اینکه از لحاظ جغرافیای در منطقه ورودی سوسن و در کنار طوایف سهید.گورویی.ململی ساکن هستند و در مناطق زراسوند نشین نیستن و با تیره های زراسوند همجوار نیستند
بعضی از تش و تیره های دیگر بختیاری به اشتباه فکر میکنند که ما طایفه کورکور طایفه ای مستقل میباشیم.

ولی من از بزرگان و ریش سفیدان طایفه کورکور و همینطور از بزرگان و ریش سفیدان تیره های مختلف زراسوند تحقیق به عمل آوردم
و به این نتیجه رسیدم که طایفه کورکور یکی از اصلیترین و ستون اصلی ایل زراسوند میباشند
و شامل تیره های زیادی میباشد؛
تیره کورکور وشاسه وند
تیره خدری
تیره خدرسرخ
تیره گرگه
تیره باپیر
تیره کاید
تیره زنبور

وطایفه دیگر ایل زراسوند (ایها یا هیهاوند میباشد
که خود شامل چندین تیره بزرگ میباشد

حال ما طایفه کورکور(کورکور،شاسه وند) ساکن ایذه.تخت کاشون از اینکه با دیگر تیره های زراسوند آشنا شدیم باعث خو شحالی مان میباشد.به امید اتحاد و انسجام و برابری و برادری
باتشکر؛ مردانی از تیره شاسه وند کورکور ایل زراسوند ..روستای کاشکی..ایذه
بهروز مری
باسلام و احترام خدمت گوییل لر بختیاری
ممنون ابوم در مورد تیره ایمری و اولادس اطلاعاتی بفرمایید.
البته اطلاعاتی که من سایت ها هده کاملا مطالعه کردم ایر بجز اینو اطلاعات قدیمی زه سینه بزرگان بتون رسیده ممنون ابوم بفرمایید.
باتشکر زه همه همتبارانونم
زراسوند
معرفی طایفه شجاع و بزرگ ایمری زراسوند؛

طایفه ایمری زراسوند ؛ اولاد حسین،اولاد رحمانی،اولاد غلامعلی،اولاد زینال خان،اولاد آقاجون،اولاد خدابخش
البته چند تش و تیره دیگر هم دارد که در جاهای دیگر مناطق بختیاری نشین پراکنده شدند...

سردسیر در چغاخور_شهرکرد
گرمسیر در مسجدسلیمان.اندیکا.گلگیر.روستای حسن شاهی و....
بختیاری
برگرفته از کتاب سرداراسعد
طایفه زراسوند در کتابهای قدیم تشکیل شده از
۲قسمت یاشعب مختلف ک هرکدام خود دارای تیره های میباشد ۱)شعب هیهاوند یا ایها وند که این طایفه درلغت به معنای مهاجر میباشدکه از طایفه های دیگر مهاجرت کرده وبه زراسوند ها ملحق شدند مثلا برادران سادات که اصالتا نژاد عربی دارند ولی اکنون خود رابختیاری دانسته و در تمام طایفه های بختیاری هم پخش هستند،تیره لوک که از شالو هستند،تیره احمد خسروی و اولادجعفرقلی خان و...که اصالتا از لرهای پاپی لرستان هستند،تیره اورگونی که ریشه انان هم اورک و هم خانواده های از زراسوند که اکنون همه خود را زراسوند دانسته و... همه تیره های فوق که از شاخه ایهاوند هستند در اصل مهاجر میباشند
۲)کور کور که شعب دوم زراسوند اندو در اصل زراسوندان اصیل میباشند و بعدها با تیره های دیگر پیوستن به انان بزرگتر شده که شامل تیره های گرگه،باپیر،الاسوند،و...میباشند
《زراسوند》
۱)ایهاوند،(مهاجر)
•تیره اولادجعفرقلی خان
•تیره احمدخسروی
•تیره لوک
•تیره اورگونی
•تیره زنبور،زندبور
•تیره سادات
•تیره یتیم،یک تیم جداگانه
•تیره تشمال
و...

۲)کورکور(اصل زراسوند)
•تیره خدری
•تیره خدرسرخ
•تیره باپیر
•تیره گرگه
•تیره الاسوند
•تیره و..
لازم به ذکراست که قبلا اتابکان لربوده وبختیاری و طوایف وشعب آن وجودداشته وبعدها بااتحادایلی وبهم پیوست قومیت ها طایفه گری ایجاد شد
زراسوند
طایفه بزرگ زراسوند یکی از طوایف دورکی هفت لنگ باب میباشد که شامل تیره های زیر میباشد؛
اولادجعفرقلی خان
اولادظهراب خان
احمدخسروی
کورکور
شهی
اورگونی
توشمال
کاید
علاسوند
هیهاوند(ایها
لوک زراسوند
خدرسرخ
تونی
سادات شیرمرد
گرما
خدری
گرگه
باپیر
میرزا
میر
زنبور
ایمری
یه تیم
شهو
سادات احمدکبیر
سیف وند
کاجی.هیهاوند
آسترگی علی آباد
روگری
ریزی چغاخور نشین
.
.
.
افتخارم به ایلمه...به زراسوند بودنمه....لطفا" با هم متحد و یکسو و همدل باشید
دهنوی
طائفه دهنوی در منطقه شهی زندگی میکردن ودارای لقب آ بوده اند وبه جماعت توشمال معروفند .از بزرگانشان چون آ رستم وآ بهزاد میتوان یادکرد.وجزو خوانین زراسوند میباشند
زراسوندان
درود بر هم طایفه ای عزیزمان از تش دهنوی که بعد از چندین سال در کنار ایل میوند چهارلنگ هنوز به ایل خود(زراسوند) افتخار میکنند

همچنین ما ایل زراسوند هم به شما که نماینده مایید در ایل میوند به عنوان بزرگان ایل افتخار میکنیم...
حسن پاپی
باسلام ودرود

ایل بختیاری(لربزرگ)همواره به معنای واقعی کلمه وطن پرست بوده وهرجای تاریخ که مرزها وکیان ایران وایرانی درخطربوده این بختیاری هابودن که فدایی وطن شدند
این بختیاری هابودندکه باکمکنادرشاه بافتنه افعانهادراشعال ایران مقابله کردندوحتی تا هندوستان پیش رفتندوقسمتی از خاک ان زمان درپیشاورپاکستان امروزی به پاس قدردانی نادرشاه به بختیاری هاداده شدوامروزه تعدادقابل توجهی ازبختیاری هادرپاکستان وافعانستان هستند

امابه لحاظ تبارشناسی بخش قابل توجهی از تیره هاوطوایف بختیاری اصالتآلرستانی هستند

مانندنوادگان حیدر(حیدرکور)که اصالتاپاپی لرکوچک هستند
وهمچنین تیره کورکور ویتیم وباپیر
همچنین تاجمیوبابامیروشیخ میر درطایفه موری
حتی به احتمالی طایفه میردرزراسوند
وشایدطایفه اولاد

طایفه محترم بهداروند(بختیاروند)هم به گفته ولامدیرمنورسکی شرق شناس معروف روسی اصالتا پاپی هستند وبه احتمال قوی ازتیره"للری پاپی"

امابرعکس این مسئله هم موجودهست

مثلا طایفه حیدروندوگیوه کش ازایل بزرگ جودکی درلرستان وطایفه کائددرایل جودکی اصالتابختیاری هستند

همچنین طایفه رگ رگ وحوسی وندو خییلی ازطوایف لرکوچکاصالتا بختیاری میباشند
حسن پاپی
باسلام خدمت دوستان بختیاری

درودبه ایل شریف بختیاری
حسن پاپی
زنجیری برگردنم افکنده دوست/میبرد آنجا که دل خاطرخواه اوست...

ایل بزرگ پاپی وایل بزرگ بختیاری(که البته به دلیل عظمت بختیاری بهتره بگیم قوم بختیاری)همیشه درتاریخ دریک پیوستگی باهم بودند

ودلیل اون هم به خاطرهمجواری وهمسایگی بوده که حدفاصل بین لربزرگ ولرکوچک همین ایل پاپی بوده واتفاقا به دلیل همین همجواری درتاریخ درگیری ها وپیوندها ودوستی ها ومهاجرتهاپدیداومده

هم ازبختیاری به پاپی

وهم برعکس ازپاپی به بختیاری

که البته مهاجرت دسته جاتی ازایل پاپی به میان بختیاری بیشتربوده

به این اندازه ای که ازایل پاپی به میان بختیاری مهاجرت کرده به هیچ عنوان ۱۰درصداین مقدارازایل پاپی به دیگرایلات لرکوچک مهاجرت نکرده

دلیلش همین همسایگی وایجادفرهنگهای مشترک بین پاپی وبختیاری بوده

وهمواره درمیان لرکوچک تنها ایلی که همیشه به نیکی ازبختیاری ها یادمیکند همین ایل پاپی هست به گونه ای که انگاریک عشق ومحبتی جدایی ناشدنی نسبت به بختیاری هادرسینه دارند

وانصافا قوم بختیاری همیشه دایی های خوبی برای گذشتگان مابودند

اکثرپاپی ها خصوصا نسل های گذشته پاپی ها خواهرزاده بختیاری هابودند

چه انهایی که درایل جمعی پاپی بودند

وطبیعتاچه انهایی که به میان بختیاری مهاجرت کردند

اولین گروهی ازایل پاپی که به میان بختیاری مهاجرت کرده طایفه علیجانوندبوده که به میان ایل موری بختیاری رفته؛علیجانوندها ارنسل فردی به نام قربان میباشند که قربان فرزندپاپی احمدبوده وازاعقاب پاپی اینار

دومین دسته ای که ازایل پاپی به میان بختیاری رفته تاجمیر؛بابامیروشیخ میربودند که ازنسل فردی به نام مرادعلی بودندکه مرادعلی خودفرزندپاپی محمداول میباشد وازاعقاب پاپی اینار


سومین دسته ای که به میان بختیاری مهاجرت میکنندفرزندان پاپی محمددوم بودند

پاپی محمد۷فرزندداشت

۱برخوردار

۲مختار

۳بختیار

۴رجب

۵آسردار

۶آحیدر

۷آنامدار

ازاین ۵پسرپاپی محمد۳تای اونهادراواخریااواسط صفویان به میان بختیاری میرن

اول آحیدر(حیدرکور)که به میان طایفه محترم زراسوند وتیره خدرسرخ میره

دوم آسردارکه به میان طایفه محترم اوسیوندمیره که ازنسل او خوانین پهل وخوانین عیسوند وسیاهپوشان دزفول پدیدمیاد

سوم آانامدار(محمودایهاوند) که ازنسل او طایفه باپیر وکورکور پدیدمیاد

درهرصورت ازنظرنیاوازنظر تبار این طوایف به ایل بزرگ پاپی(پاپااینار)میرسند

اماطبیعتا بعدازقرنهاحضوردرمیان قوم عزیزبختیاری به ایل بختیاری ارادت دارند وخودرا درپیوندناگسستنی بابختیاری میدونند

کمااینکه حتی بقیه ایل پاپی نیزبختیاری ها وبویژه این برادران خودشان که به میان بختیاری رفتندرو ازصمیم قلب وازعمق جان ودل دوست دارند


ارادتمندوکوچک تماااامی ایل وقوم سرفرازووطن پرست بختیاری
حسن پاپی
والبته درمیان این طوایف ونسل به جامانده ازآنامدارفکرکنم طایفه محترم یتیم رو جاگذاشتم

آنامدار(محمودایهاوند)یتیم؛باپیر؛کورکور

حسن پاپی
والبته تیره های دیگری نیزدرمیان بختیاری رفتندکه جزوی ازایل پاپی بودند

مثلا تیره للری درمیان بختیاروندها(بهداروند) اصالتا تیره للری پاپی هست وطایفه بزرگ وکهنی درایل پاپی بانام للری وجودداره

یا درمیان طوایف مختلف ایل شهی

ایل شهی شامل۹ طایفه به نامهای:۱کایدگپ۲کایدخورد۳شهایی۴چمایی۵دهنوی۶ملک۷پاپی۸تختایی۹نرکی

این ۹طایفه۴۶تش هستندکه ۱۱تش اون بااصالت پاپی هستند

۷پاپی که هر۳ تش اون یعنی اکبروند؛عین الله وند،نقدعلی هرسه پاپی هستند

۸تختایی که۱۰تش دارد ودرمیان این ۱۰تش دو تش اون یعنی بگری وادریسی پاپی میباشند

۹نرکی که۵تش دارد ویکی ازتشهای اون به نام پاپی ازایل پاپی میباشد

دیگرتشهایی که دربقیه طوایف ایل شهی هستند ازجمله تش گیمدی(گگمدی) وتش خواجه وچندتش دیگه که الان حصورذهن ندارم
از۴۶تش ایل شهی ۱۱تای اون اصالتاپاپی هستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زراسوند   • مفهوم زراسوند   • تعریف زراسوند   • معرفی زراسوند   • زراسوند چیست   • زراسوند یعنی چی   • زراسوند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زراسوند

کلمه : زراسوند
اشتباه تایپی : cvhs,kn
عکس زراسوند : در گوگل

آیا معنی زراسوند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )