برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زبان پیشا ایرانی


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

زبان پیشا ایرانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان پیشا ایرانی   • مفهوم زبان پیشا ایرانی   • تعریف زبان پیشا ایرانی   • معرفی زبان پیشا ایرانی   • زبان پیشا ایرانی چیست   • زبان پیشا ایرانی یعنی چی   • زبان پیشا ایرانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان پیشا ایرانی
کلمه : زبان پیشا ایرانی
اشتباه تایپی : cfhk ~dah hdvhkd
عکس زبان پیشا ایرانی : در گوگل

آیا معنی زبان پیشا ایرانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران