برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

زبان فارسی افغانستان


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

زبان فارسی افغانستان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان فارسی افغانستان   • مفهوم زبان فارسی افغانستان   • تعریف زبان فارسی افغانستان   • معرفی زبان فارسی افغانستان   • زبان فارسی افغانستان چیست   • زبان فارسی افغانستان یعنی چی   • زبان فارسی افغانستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان فارسی افغانستان

کلمه : زبان فارسی افغانستان
اشتباه تایپی : cfhk thvsd htyhksjhk
عکس زبان فارسی افغانستان : در گوگل

آیا معنی زبان فارسی افغانستان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )