برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1421 100 1

زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص

معنی کلمه زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص به عربی

زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص
رطانة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص   • مفهوم زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص   • تعریف زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص   • معرفی زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص   • زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص چیست   • زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص یعنی چی   • زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص
کلمه : زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص
اشتباه تایپی : cfhk wktd ,low,w xfri ohw
عکس زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص : در گوگل

آیا معنی زبان صنفی ومخصوص طبقه خاص مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران