برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1595 100 1
شبکه مترجمین ایران

زبان شکسته بسته•••

معنی زبان شکسته بسته••• در لغت نامه دهخدا

زبان شکسته بسته. [ زَ ن ِ ش ِ ک َ ت َ / ت ِ ب َ ت َ / ت ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) سخنی که با لکنت ادا شود. زبان که هنگام سخن گفتن بواسطه ٔ ترس و یا علل دیگر به لکنت افتد.

زبان شکسته بسته••• را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان شکسته بسته•••   • مفهوم زبان شکسته بسته•••   • تعریف زبان شکسته بسته•••   • معرفی زبان شکسته بسته•••   • زبان شکسته بسته••• چیست   • زبان شکسته بسته••• یعنی چی   • زبان شکسته بسته••• یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان شکسته بسته•••

کلمه : زبان شکسته بسته•••
اشتباه تایپی : cfhk a;sji fsji•••
عکس زبان شکسته بسته••• : در گوگل

آیا معنی زبان شکسته بسته••• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )