برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1453 100 1

زبان دادن

معنی زبان دادن در لغت نامه دهخدا

زبان دادن. [ زَ دَ ] (مص مرکب ) وعده کردن و عهد کردن. (فرهنگ نظام ). کنایه از عهد و شرط کردن. (برهان قاطع). وعده و عهد و پیمان و شرط کردن. (غیاث اللغات ). کنایه از عهد و پیمان بستن. (آنندراج ). عهد و شرط کردن. (ناظم الاطباء). قول دادن. عهد بستن. وعده دادن :
شما را زبان داد باید همان
که بر ما نباشد کسی بدگمان.
فردوسی.
زبان داد سین دخت را نامجوی
که رودابه را بدنیارد بروی.
فردوسی.
[گفتار قیصر بخسرو پرویز در نامه آنگاه که یاری دادن خواهد در جنگ چوبینه ]:
زبان داده ام شاه را تاسه روز
چو پیدا شود روز گیتی فروز
بریده سرت را به ایران سپاه
ببینند بر نیزه در پیش شاه.
فردوسی.
چنانکه گفت و زبان داد و شاد کرد مرا
بدستبوس سپهدار خسرو ایران.
فرخی.
چنانکه از کرم او سزد مرا بنواخت
امید کرد و زبان داد کرد کار آسان.
فرخی.
بونصر آنچه گفتنی بود با وی بگفت تا دست گرفتند و زبان داده شد تا آنگاه که فرمان باشد عقد و نکاح کنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 534). نظام الملک زبان داد و گفت امشب با سلطان بگوی. (راحةالصدور راوندی ). بخدمت و حفظ و حراست... زبان داده ام و ملتزم شده. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). من بخدمت و حفظ و حراست دولت و ممانعة از عرصه ٔ مملکت او زبان داده ام. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ سنگی ص 167). این دعوت را اجابت کرده باسعاف طلبت و انجاح حاجت او زبان داد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). هیچکدام از ایشان سبب مشاهده ٔ غضب سلطان بتکفل مصلحت او زبان نمیدادند. (جهانگشای جوینی ). || رخصت دادن. (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رخصت دادن بتکلم و آنرا لب زدن نیز گویند. (فرهنگ رشیدی ) :
زبانش داد شاه مرد در سنج
در سنجیده بیرون ریخت از گنج.
میرخسرو (از آنندراج ).
راوی شکر را زبان دادیم
ناقل شکوه را زبان بستیم.
ظهوری (از آنندراج ).
|| اقرار و اعتراف کردن بچیزی. (آنندراج ) :
قلم چون بوضعش زبان میدهد
ز خط شعاعی نشان میدهد.
ملاطغرا (ازآنندراج ).
این طرفم زبان دهد کان توام بجان و دل
چشمک از آن طرف زند، شوخی ماه من نگر.میرخسرو (از آنندرا ...

معنی زبان دادن در فرهنگ معین

زبان دادن
( ~. دَ) (مص ل .) ۱ - وعده دادن ، نوید دادن . ۲ - اجازه دادن .

زبان دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زبان دادن   • مفهوم زبان دادن   • تعریف زبان دادن   • معرفی زبان دادن   • زبان دادن چیست   • زبان دادن یعنی چی   • زبان دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زبان دادن
کلمه : زبان دادن
اشتباه تایپی : cfhk nhnk
عکس زبان دادن : در گوگل

آیا معنی زبان دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران