برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1714 100 1
شبکه مترجمین ایران

زانو زدن

معنی زانو زدن در لغت نامه دهخدا

زانو زدن. [ زَ دَ ] (مص مرکب ) بر زانو نشستن. (فرهنگ نظام ). || طوری نیم خیز بودن که زانوها بر زمین باشد. (فرهنگ نظام ).
- زانو زدن در برابر کسی ؛ مجازاً، مقلوب او شدن.
- || بمعنی نشستن با ادب باشد. چنانکه در نماز نشینند. (غیاث اللغات ). به ادب نشستن. (آنندراج ) : آنگه زن آمد و پیش عیسی زانو زد و گفت ای خداوند مرا یاری ده. (انجیل معظم چ اول ص 118). اکابر طبرستان بیعت کردند و پیش سریر اصفهبد زانو زده که ما بندگان و بنده زادگان خاندان توئیم. (تاریخ طبرستان ).
به هر گوشه مهیا کرده جائی
برو زانو زده کشورخدائی.
نظامی.
نزد پیغمبر به لابه آمدند
همچو اشتر پیش او زانو زدند.
مولوی.
و در اصل رسم ترکان است که امرا پیش سلاطین زانو بر زمین زده و دومی را بلند داشته عرض میکنند و در وقت ملازمت نیز زانو میزنند. (آنندراج ). || ایضاً بمعنی سجده کردن باشد. (آنندراج ). سجده کردن و کرنش نمودن. (ناظم الاطباء) :
نیفتم به زانو زدن پیش کس
که زانو زدن در نماز است و بس.
ظهوری (از آنندراج ).
و رجوع به زانو و به زانو بودن و زانوزده شود.
- زانو زدن با کسی ؛ کنایه از نشستن با کسی است. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) :
گره وقت پختن بر ابرو زدی
چو پختند با خواجه زانو زدی.
سعدی (بوستان ).

معنی زانو زدن به فارسی

زانو زدن
بر زانو نشستن طوری نیم خیز بودن که زانو ها بر زمین باشد بمعنی نشستن با ادب باشد سجده کردن و کرنش نمودن
کنایه از مربع نشستن
نوعی از نشستن است بطوری که زانو ها در طرف راست و چپ قرار گیرد و پای چپ زیر زانوی راست و پای راست زیر زانوی چپ باشد .

معنی زانو زدن در فرهنگ معین

زانو زدن
(زَ دَ) (مص ل .) ۱ - نشستن روی زانو. ۲ - کنایه از: تسلیم شدن .

زانو زدن در جدول کلمات

محل زانو زدن شتر
مناخ

معنی زانو زدن به انگلیسی

kneel (فعل)
زانو زدن

معنی کلمه زانو زدن به عربی

زانو زدن
اسجد

زانو زدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر مهدی
زانو زدن
ستایش سامانی
زانو زدن کنایه از خدمت و شاگردی کردن
وانیا جلودار
کنایه از با ادب نشستن و معنای انبر زانو نشستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زانو زدن   • مفهوم زانو زدن   • تعریف زانو زدن   • معرفی زانو زدن   • زانو زدن چیست   • زانو زدن یعنی چی   • زانو زدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زانو زدن

کلمه : زانو زدن
اشتباه تایپی : chk, cnk
عکس زانو زدن : در گوگل

آیا معنی زانو زدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )